Open brief: Per mail Hendrik Jan Korterink hjkorterink@outlook.com, Hans van Maar hans@justpublishers.nl ,Jan-Hein Kuijpers jh.kuijpers@knadvocaten.nl; Kleine Willem de-monteur@hotmail.nl

Aan: Just Publisher als rechtspersoon en de Uitgever Hans van Maar in persoon en de Ghostwriters Hendrik Jan Korterink, Anna Korterink, Gerrit Ridder en Willem de Moor hierna te noemen de wederpartij.

Steve Brown sloopt Leugenteam “Mr. Jan Hein Kuiper & Pedo-Hendrik Jan Korterink “inzake Boek Kleine Willem de Fantast en politie-informant.

Amsterdam, 20 oktober 2015

Inzake: Leugenteam Hendrik Jan Korterink’ haalt halfslachtig Bakzeil met Fantasieboek “Kleine Willem” de harddrugsdealer.

T.a.v heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw schrijven 19 oktober 2015 (noot1) bericht ik u als volgt:
Om te beginnen stel ik vast dat u kennelijk in de vooronderstelling ben dat ik net zo hersendood ben als uw voormalige cliënt Willem Holleeder en mij laat misbruiken middels u of de uwe ten behoeven van de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’.

U adverteert zichzelf in het verlengde van het voorgaande en het hierna gesteld als volgt in de Volksrant:  “(-)Zelf kan hij zich wel vinden in de typering als straatvechter, net zoals Bram Moszkowicz dat is. ‘Ik neem niet snel genoegen met de lezing die politie en justitie geven over de gebeurtenissen. Bewijsmiddelen, daar kun je vaak doorheen prikken. Ik ben niet iemand van de juridische puntjes. Ik probeer niet de wetten aan de rechter uit te leggen.’ Net als Moszkowicz schuwt hij de media bepaald niet. Hij komt regelmatig in beeld in het tv-programma van Peter R. de Vries. En hij houdt samen met Van der Biezen een dagboek bij in het populaire weekblad Aktueel. De keuze voor dat blad is bewust: ‘Ik ben een schoffie, een straatvechter’, zegt hij. ‘Ik pronk niet met juridische kennis. Je moet in gewone-mensentaal kunnen uitleggen waarom bewijzen tegen verdachten niet deugen.’ Zijn optredens in de media leveren ook klandizie op.” (Bron de VolkskrantNou, wij zullen u en de uwe op uw wenken gaan bedienen in deze, want ook wij zijn grote fans van straat vechten!

Wij zijn er inmiddels van overtuigt dat u al dan niet in de rol van informant samenspant met uw collega in crime advocaat Stijn Franken om Willem Holleeder er in te luizen voor Politie-informant De Vries en de aan hem gelieerde Justitie. Hoezo werkt u niet met informanten? U werkt n.b. voor en met de grooste informant van Nederland Peter R. de Vries!

Hoe het ook zij dank u voor uw Kul-antwoord d.d. 19 oktober 2015 van één zinnetje (noot 1) in deze waarvoor u vijf dagen nodig heeft gehad (traineren), die ik des al niet te min als een zware belediging opvat van het kaliber een klap in het gezicht, maar dat terzijde. Daarnaast stel ik vast blijkens uw kul schrijven d.d. 19 oktober 2015  namens uw ‘Leugen-groep cliënten‘ dat u net zo’n grote Leugenaar bent als uw cliënten in deze, gezien het feit dat zij mij wel degelijk een voorstel hebben gedaan in deze, zie mail Hendrik Jan Korterink d.d. 12 oktober 2015, die ook in CC aan u is gestuurd:
Beste Steve,
Ik had graag eerder willen reageren, maar advocaat Kuijpers is niet bereikbaar en we willen de reactie graag via hem laten verlopen. Het voorstel is om in de eerstvolgende druk je gewraakte fragmenten van een korte toelichting te voorzien.”

Bovendien lijdt u kennelijk ook nog aan hoogmoedswaanzin dat u in de veronderstelling bent dat u bepaald wat ik en de mijne moet gaan doen in deze door mede te delen dat u onze gerechtelijke stappen in deze tegemoet ziet. Wij bepalen zelf wel welke stappen wij nemen en wanneer en waar in deze!

Hoe groot de Wereld ook is: Bergen ontmoeten elkaar nooit, maar mensen altijd!
Met deze wangedragingen heeft u het aanzien van de advocatuur en de echte (Onder)Wereld geschaad. Daarnaast stel ik vast dat de wederpartij geen gebruik heeft gemaakt van wederhoor in deze en dus erkennen dat zij een Leugenteam zijn en Hendrik Jan Korterink een pedofiel is en al hetgeen ik heb gesteld ten aanzien van hun louche, liederlijke, gewetenloze laffe kakkerlakkers karakters. Kort samengevat een stel lieden die hun eigen moeder verkoopt en waar u naadloos bij past blijkens uw Leugenachtige gedragingen bij Pauw, uw hand en spandiensten voor Peter R. de Vries en uw antwoord aan mij in deze. Mijn voorstel van €10.000,- schadeloosstelling is op grond van uw beledigende antwoord naar €15000,- euro gegaan in deze mede ook gezien het feit dat zij kennelijk genoeg geld hebben om uurtje factuurtje aan u te kunnen betalen in plaats van één en ander in de minne te regelen.

Mij is overigens niet duidelijk of u in deze optreed voor Willem de Moor en/of Hendrik Jan Korterink en/of Anna Korterink en/of Hans van Maar en/of Just Publisher, temeer het hier gaat om een civiel rechtelijk zaak en naar ik meen u een strafrecht advocaat bent. Treedt u wellicht in deze op als een lid van het Leugenteam Hendrik jan Korterink en/of als politie-informant en/of als straatvechter en niet als advocaat? Temeer u niet ondertekent met uw titel in deze (zie noot 1).

Maar goed u stelt op uw site waar u zich zelf aanprijst dat uw Onderwereld maar klein is en daar heeft u gelijk in. Uw wereld is inderdaad net als uw denk vermogen klein en bizarre. En dat u reeds op uw eigen site kenbaar maakt als m.i. bizarre reclame ‘te maken met ernstige bedreigingen, er ontploft een bom in zijn kantoor, en besluit een ander vak te kiezen.’

Dus u heeft (corrupte) ervaring genoeg in deze en ik zie onze verbintenis in deze met genoegen te gemoet.
U begrijpt kennelijk niet met uw jarenlange ervaring in uw ‘Kleine Onderwereld’, dat ik mij door uw corrupte liegende laffe ‘Pedo Dwerg Hendrik Jan kliek’ kennelijk uw opdrachtgevers of mede bendeleden niet in Levensgevaar laat brengen en zwaar beledigen zonder gevolgen. Ook niet door u dus!

De Kleine Waan Wereld van Jan Hein Kuijpers alwaar men met leugens zijn eigen moeder verkoopt als het maar geld en Media-Maffia aandacht oplevert.
Hoe het ook zij ik zal deze zaak in eerste instantie buiten u om doornemen met Hans van Maaren op zijn kantoor. Als u  of ‘Kleine Willem’ of Hendrik Jan Korterink daar bij wilt zijn laat ons het dan even weten. Ook met u zal ik en/of de mijne deze maatregel doornemen op gepaste wijzen die onze ervaring leert werkt als een waarheid serum met name in uw ‘Kleine Onderwereld’. Mogelijk ‘wip’ ik komende weken even bij u naar binnen voor een koffie, want face to face bespreken is toch altijd anders dan per brief en/of telefoon leert de ervaring in de uw bekende Kleine (Onder) wereld.

Gelukkig zit u in Amsterdam en zeer dicht bij onze buurt de Pijp in tegenstelling tot uw Liegende en corrupte Hoerenlopende cliënten in deze.Wat is het toch een kleine wereld, niet dan? Opmerkelijk in dit verband is dat ik u nog nooit ben tegen gekomen, maar dat terzijde. Maar goed u stelt tevens op uw reclame site nachten door te gaan net als Kleine Willem pochte nachtenlang door te gaan in Hoerenhuizen en wellicht is dat de reden dat ik u nooit ben tegen gekomen.

Wie hetzelfde anders zegt, zegt iets anders.
Tot slot grappig dat u stelt op uw site geen informanten (zie noot2) bij te staan, maar dat iedereen in de Amsterdamse Onderwereld weet dat  Willem de Moor al jarenlang te boek staat als grote fantast en kruimel informant van de politie en de Misdaadgroep Peter R. de Vries. Bent u nou zo dom dat u dat niet weet of bent u gewoon zoals zoveel van uw collega’s extreem corrupt. Wij zelf denken inmiddels dat het in uw geval spraken is van beide. Derhalve stel ik vast dat u wel pedofielen, verkrachters, moordenaar, oorlogsmisdadigers, incestplegers, criminelen sadisten, mensenhandelaren en de Ratten in pak die dagelijks het Nederlandse Volk blind stelen, etc. wel als cliënten aanneemt kennelijk onder voorwaarden dat zij wel leugenaars en/of pedovielen moeten zijn. Mag ik zo vrij zijn te stellen in het licht van het voorgaande dat u kennelijk volslagen Maf bent en in ieder geval de advocatuur onwaardig bent en een schande voor alom gerespecteerde rechtsgeleerden Paul Scholten Dworkin en Hart voor staan. Als u enig fatsoen zou hebben in uw Kleine Onderwereld zou u na het hiervoor gelezen te hebben uw toga aan de wilgen hangen en uw Kunstgrepen gaan vertonen in de corrupte politiek en/of de Pulp-Media.

In afwachting van uw antwoord,

ing S.K.A Brown.

Ps:Probeer eens voor de verandering met fatsoen met de waarheid te antwoorden.

CC; Mr. P. van der Laar
CC: De Landelijke Deken van de Orde van advocaten.
CC: De Pers

noot 1:

Boek ‘Kleine Willem’.
Jan-Hein Kuijpers (jh.kuijpers@knadvocaten.nl) Toevoegen aan contactpersonen 19-10-2015 Dit bericht boven aan het Postvak IN laten staan
Aan: jestelesto@hotmail.com
jh.kuijpers@knadvocaten.nl
Geachte heer Brown,De aanpassing in de tweede druk is niet bedoeld als voorstel waarmee u akkoord zou moeten gaan. Voor het overige wachten cliënten uw gerechtelijke stappen af.

Met vriendelijke groet, Jan-Hein Kuijpers

noot 2: 
De kantoorstijl van Kuijpers & Nillesen kenmerkt zich door een onconventionele benadering, altijd op het scherpst van de snede. Wij drukken ons stempel op grootschalige drugshandeldossiers, liquidaties, moord, ladingdiefstallen, mensenhandel en complexe ontnemingen, maar ook de kleinere zaken zijn ons een groot goed. Scherpe analyses en overtuiging in de rechtszaal maken het verschil, zo weten wij. Wij staan geen informanten bij.