Open brief: Per mail Hendrik Jan Korterink hjkorterink@outlook.com, Hans van Maar hans@justpublishers.nl;Jan-Hein Kuijpers jh.kuijpers@knadvocaten.nl; Kleine Willem de-monteur@hotmail.nl

Aan: Just Publisher als rechtspersoon en de Uitgever Hans van Maar in persoon en de Ghostwriters Hendrik Jan Korterink, Anna Korterink, Gerrit Ridder en Willem de Moor hierna te noemen de wederpartij.

‘Leugenteam Hendrik Jan Korterink’ haalt halfslachtig Bakzeil met Fantasie Boek “Kleine Willem” de harddrugdealer.

Amsterdam, 13 oktober 2015

Inzake, “Brown eist 15000,- van ‘Leugenteam Hendrik Jan Korterink’ en zijn ‘Buikspreekpop Kleine Willem’”.  

T.a.v. de wederpartij.

Naar aanleiding van u schrijven d.d.12 oktober 2015 ( Zie Noot) dat u conform mijn eis voor vijf uur aan mij toezond per mail bericht ik u als volgt:Ik ga niet akkoord met uw voorstel om de volgende redenen:

De reden hierna zijn niet uitputtend en zullen bij een rechtsgang en/of buitenrechtelijke handelingen mijnerzijds nader worden uitgebreid en onderbouwd met bewijzen en getuigen. Maar hier kunt u vast hierna de video Sam Klepper en Johny Mieremet  aanschouwen als bewijs dat ik mij nimmer laat bedreigen en afpersen en dat u ‘Kleine Willem’ misbruikt als handeling ‘s onbekwame om mij o.a. als lafaard weg te zetten die zich laat bedreiging en afpersen tot handelingen n.b. door een letterlijke Dwerg met het verstand van een Walnoot met een ‘Indiaan’ in één van mijn eigen coffeeshops The Happy Family Overtoom. Kan het nog ongeloofwaardiger?

Toen Sam Klepper en John Mieremet mij om een dienst verzochten tegen forse betaling ( ik kon mijn eigen prijs noemen) om uw verrotte collega ‘Panorama Hoerenjong Bruine Rat Bas Bas van Hout’ zogenaamd te vermoorden lieten zij zich in hun eigen clubhuis “Het Buffetje” in de van Baerlestraat vergezellen van meer dan 10 Bodyguards met pistolen.

(Steve Brown Karatespecialist?
zie 3.43 min . Sam Klepper : “Hij weet dat die Steve (Brown) Karate specialist is”.
John Mieremet: “Uh, Karatespecialist. Komt mooi uit.
Sam Klepper: “Karatespecialist (?)”
Sam na lang nadenken:’Boem is toch ho…?)

De Video hiervoor was trouwens opgenomen met de verborgen Camara door uw Panorama riool collega Bas van Hout, die ik overigens bij de Raad voor Journalistiek in zijn gezicht heb gespuugd en een paar schoppen heb verkocht, terwijl hij  naast zijn bodygaurd op zijn rug lag te gillen om de politie. Hij heeft toender tijd nog afgifte gedaan bij de politie wegens mishandeling en poging tot ontvoering tegen mij.

Daarnaast heb ik sowieso bijna nooit wat van doen gehad met de zogenaamde Amsterdamse Penoze. Ik bewoog mij voor het meeste in het buitenland in de kringen van de Joego’s, Marokkaanse, Turkse Chinese , Z.O Azië ,Russische, Pakistaanse, Indiaanse, Afrikaanse,etc. Vrije jongens kringen ook wel aangeduid als Maffia. Zie: Steve Brown in Gangsta’s Paradise.
Ik begrijp wel dat u met de hiervoor genoemde kringen nooit enige bemoeienis en/of kennis ter zake van had/heeft, gezien o.a. het feit dat u daaromtrent nooit publiceert en nog leeft, etc.

Steve Brown: Sloopt ‘Vieze Kleine Willem’ en ‘Pedo-Dwerg Hendrik Jan Korterink’.

Gezien het feit dat de wederpartij kennelijk onderleiding van Hendrik Jan Korterink met afwisselende lager aan wal geraakte Onderwereld figuren deze lasterlijke, onware levensbedreigende beschuldigingen en denigrerende kwalificaties voor de derde keer op rij per boek pleegt te weten:
ten eerste met de “Godmother‘Forgotmother’ Thea Moear,
ten tweede met de “Bruinsma BV” (gerectificeerd).

En nu weer met uw zelfverklaarde chronische Hoerenloper en Zuipschuit ‘Kleine Willem’.
M.a.w. u en/of uw bron ‘Kleine Willem’ die blijft bij zijn liederlijke valse beschuldigingen is een zelfverklaarde jarenlange alcoholist en hoerenloper.
‘Kleine Willem’ stelde n.b. bij Pauw voor twee dagen achter elkaar in een sexhuis te verkeren. Bij dergelijke liederlijke uitspattingen weet iedereen dat die gepaard gaan met extreem veel gebruik van cocaïne, speed en drank. Hij pochte in twee dagen sexhuis wel 80.000,- gld. er doorheen te jagen. De facto heeft uw bron zich dus zelf al volstrekt onbetrouwbare neergezet als alcoholist. Welke alcoholist zonder enige opleiding ter zake kan zich een detail herinneren van een subsidiebedrag van meer dan 25 jaar geleden?

Dan stelt uw bron bij Pauw uitsluitend in softdrugs te hebben gehandeld, te weten hasj en weed met zijn en kennelijk ook uw advocaat Kuiper ernaast. Beide wisten dat zijn laatste veroordeling voor harddrugs was, te weten een Speedtransport naar Engeland. Uw bron heeft daar een veroordeling van 4 a 5 jaar voor gehad met als advocaat Kuiper. Uw bron zit dus tegenover het landelijke Tv-publiek en Pauw keihard te liegen en zijn advocaat Kuiper doet dat ook door te zwijgen ( Slavenburg Arrest) middels deze leugen te laten gaan en niet tegen te spreken, hetgeen de advocatuur onwaardig is. De Orde van advocaten zouden alleen al naar dat feit een onderzoek moeten starten. Ik stuur deze mail der halve in kopie naar de Landelijke Deken van de Orde van advocaten. Temeer Kuiper door deze handelswijze het opzettelijk stil te blijven zitten ook enige legitimatie geeft aan hetgeen ‘Kleine Willem’ stelt ten overstaan van het Tv-publiek bij Pauw in deze.

Ik wijs u in dit verband alleen maar weer op het feit dat er geen ramen in de The Happy Family Overtoom zaten of ooit hebben gezeten in tegenstelling tot wat ‘Kleine Willem’ stelt.

Conclusie: Uw bron ‘Kleine Willem’ is een kwaadaardige leugenaar ( dronkenlap met een kwaaie dronk?) en Harddrugsdealer/exporteur, die u kennelijk als buikspreekpop kan laten zeggen wat u wilt.
Uw bron ‘Kleine Willem’ heeft zelf door zijn gedragingen bij Pauw al bewezen dat hij een aartsleugenaar is los van hetgeen hij over mij liegt. Dus hij heeft 0.00 procent geloofwaardigheid in deze.

Eisen in deze:
U verwijdert per omgaande alle passage uit het boek en plaatst een rectificatie op de website van Just Publisher en het niet nadien weer stiekem verwijderd zoals de rectificatie bij Bruinsma BV en betaald 10.000,- euro schadevergoeding in deze.
Op grond van redelijkheid en billijkheid en het feit dat ik heb begrepen dat alle betrokkenen in deze min of meer armlastig zijn en hun Judas-brood moeten verdienen in het Riool-misdaad-journalistiek segment en de alcoholist ‘Kleine Willem’ als Oplichter Kakkerlakker bestrijder
( bejaarden bestelen heb ik inmiddels vernomen) in Spanje laat ik mijn oorspronkelijke eis van 15.000,- euro zakken naar 10.000,- euro.

Daarnaast verwacht ik een overeenkomst dat u c.q. de wederpartij nimmer meer mijn naam op de hier gelaakte wijzen door de strontton haalt vergelijkbaar met de overeenkomst die ik heb met VNU, c.q. Panorama te weten 15000,- gld schadevergoeding zonder tussenkomst van de Rechter indien u de overeenkomst schendt.

Tot Slot: Ik eis nogmaals dat u mij in de gelegenheid stelt tot wederhoor in aangezicht van ‘Kleine Willem’ en Hendrik Jan Korterink in persoon, hetgeen wij dan op de camera kunnen vastleggen en dan kan ik u verzekeren dat de waarheid spontaan verklaart gaat worden door die Buikspreekpop ‘Kleine Willem’ van Leugenteam Hendrik Jan Korterink.

In afwachting van uw antwoord,

Ing S.K.A. Brown

CC: Landelijke Deken van de Orde van advocaten. (orde@aova.nl )
CC:Mr. P. van der Laar

Ps: Finally: De Greetings van de Dutch Underworld aan Hendrik Jan Korterink en zijn buikspreekpop ‘Kleine Willem’:

Noot 
Van:hendrik jan korterink (hjkorterink@outlook.com)
maandag 12 oktober 2015 14:04:37
jestelesto@hotmail.com (jestelesto@hotmail.com); Hans van Maar (hans@justpublishers.nl); Jan-Hein Kuijpers (jh.kuijpers@knadvocaten.nl); Kleine Willem (de-monteur@hotmail.nl)

Beste Steve,
Ik had graag eerder willen reageren, maar advocaat Kuijpers is niet bereikbaar en we willen de reactie graag via hem laten verlopen. Het voorstel is om in de eerstvolgende druk je gewraakte fragmenten van een korte toelichting te voorzien.
Fragment Kleine Willem:
Bilderdijkstraat. Zij ging met Martin om, ze hebben samen een zoon. Martin vertelde mij daar in vertrouwen dat hij door Steve Brown in de val was gelokt, dat die had verzonnen dat hij Lange Frans had vermoord voor het Hilton hotel. Hij zei dat Steve Brown aan de beurt kwam als hij vrij zou komen. Volgens hem was Steve Brown bang voor hem en had hij er daarom voor gezorgd dat hij een tijdje werd opgesloten. Martin was in de gevangenis heel gezellig. Zijn kamer werd elke dag doorzocht. Ongelooflijk hoe hij werd gepest door justitie.”

Brown heeft bezwaar tegen deze passage:“Ik heb Hoogland niet in de val gelokt. Integendeel. Hoogland vertelde ongevraagd aan mij in aanwezigheid van twee andere personen hoe hij Klaas Bruinsma had vermoord. Hij deed tijdens het vertellen het ook nog voor. De reden dat ik getuigd heb in de zaak Hoogland was tweeledig. De op beestachtig lafhartig in de val gelokte vermoorde Tony Hijzelendoorn door Martin Hoogland. En het feit dat hij daarna bij de politie had getuigd dat ik de dader was.”

Het is in het milieu algemeen bekend – en het is zowel door Korterink als door vele anderen beschreven – dat Hoogland de enige serieuze verdachte is voor de moord op Bruinsma. Het is ook bekend dat Hoogland dit zelf tegenover verschillende mensen heeft toegegeven, maar ook dat hij dit tegenover anderen ontkent. De uitspraak tegenover Kleine Willem moet in dat licht worden gezien. Het verschil is dat Brown niet heeft ‘verzonnen’ dat Hoogland Bruinsma heeft vermoord, maar dat hij dit heeft verklaard omdat dit de waarheid was.

Als Brown dit op prijs stelt, zijn wij bereid in een volgende druk deze passage te voorzien van een kort commentaar van Brown:

Volgens Steve Brown heeft hij Hoogland niet in de val gelokt. “Integendeel. Hoogland vertelde ongevraagd aan mij in aanwezigheid van twee andere personen hoe hij Klaas Bruinsma had vermoord.”

Fragment Kleine Willem:
Gino en Tony hebben in Groningen een coffeeshop tegen- over het gebouw van de Sociale Dienst. Ze noemen hun toko ‘The Happy Family’. Hetzelfde als de begin jaren tachtig in Amsterdam opgerichte sociaal-culturele vereniging van Steve Brown, die een jongerencentrum beheert waar bezoekers onder meer bij een huisdealer hasj kunnen kopen. De Amsterdamse Happy Family heeft een kantoor en een coffeeshop in de Rustenburgerstraat.

Kleine Willem: “Gino belde mij op dat hij in elkaar geslagen was in zijn coffeeshop door Steve Brown. Ik ging bij hem langs: mijn ex Annet woonde ook in Groningen, met mijn zoon Willem junior, dan kon ik daar meteen even langs. Gino vertelde dat hij zijn naam moest veranderen omdat ze in Amsterdam vonden dat er maar één Happy Family mocht zijn en ze hadden daar net een nieuwe Happy at Night achter het Okura Hotel.”

Kleine Willem gaat ernaar toe. Gino ziet er behoorlijk gehavend uit. Blauwe plekken, dikke ogen, een gebroken vinger. Hij vraagt wie het eerst met de naam Happy Family was gekomen. “Wij,” zeggen Gino en Tony, “maar ze komen volgende week zaterdag kijken of alles van de voorgevel af is, anders komen ze met een paar man uit Amsterdam de boel verbouwen.” “Maak je niet druk, ik ga het regelen voor jullie. Ze hebben net een nieuwe zaak geopend op de Overtoom. Die is helemaal betaald door Jeugdzaken; ze krijgen ongeveer 1,3 miljoen gulden subsidie per jaar en jullie doen het allemaal zelf. Buiten dat: jullie zijn topklanten bij ons, jullie kopen veel hasj van ons, dus we gaan eraan werken.”

Terug in Amsterdam haalt Kleine Willem Eelke op, de grote indiaan die bij hen werkt, een boom van een kerel. Ze gaan naar de net geopende mooie nieuwe zaak van Steve Brown op de Overtoom. Kleine Willem: “Steve zat bij het raam en zag ons binnenkomen. Hij wilde gaan bellen, met zo’n grote telefoon van bakeliet. Eelke trok de hoorn uit zijn hand en zei: ‘Er wordt niet gebeld, Kleine Willem wil even rustig met je praten.’ Ik zei: ‘Het gaat over mijn klanten in Groningen die door jou zijn bedreigd en in elkaar geslagen, waar ik echt niet vrolijk van word.’ ‘Oké,’ zei Steve, ‘ik zal het je uitleggen: wij krijgen 1,3 miljoen subsidie van de gemeente Amsterdam om diverse activiteiten te doen. Als ze horen dat er nog ergens een Happy Family is gaan ze spitten en dan komen er problemen van. Ik had het al een paar keer tegen ze gezegd maar ze wilden niet luisteren en hadden er geen zin in om wat te regelen met ons. Je weet zelf wel hoe die Surinaamse boys zijn, toch?’ Ik zei: ‘Deze zijn top, ze kopen elke week tussen de 100 en 200 kilo hasj van ons, contant. Ze verkopen veel aan Duitsers, ik wil dit oplossen tussen jullie en ik wil dat je je handen thuishoudt, Steve.’”

Kleine Willem stelt voor dat ze in Groningen de naam veranderen in Happy Smokers en dat ze hun aanstekers en andere dingen die ze nog hebben kunnen verkopen. Iedereen blij. Steve Brown wil zaken met de Willems doen: hij kan wel wat gebruiken en zij hebben een mooie partij zwarte paak liggen. Brown bestelt 50 kilo, af te leveren op het kantoor in de Rustenburgenstraat, boven de coffeeshop. Wel boter bij de vis: dat hebben ze zo afgesproken bij klanten met wie ze voor de eerste keer zaken doen.”

Tot zover het fragment.

Kleine Willem blijft bij zijn lezing van dit verhaal, maar wij zijn bereid in een volgende druk een kort commentaar van Steve Brown te plaatsen.

“Volgens Steve Brown is het anders gegaan en was er een delegatie namens hem naar Groningen gestuurd, die bont en blauw was teruggekeerd. Vervolgens was er een ploeg uit Groningen naar Amsterdam gekomen, die onder zijn leiding werd afgerost, waarbij een van de ‘Groningers’ een kogel in zijn maag kreeg, met zijn eigen pistool.”

Vriendelijke groet,

Willem de Moor

Hans van Maar

Hendrik Jan Korterink