(Door ing Steve Brown i.s.m. Vrije Volks Universiteit “De Pijp”)

Indonesië -Merdeka-Gouden Eeuw en VOC deden niet onder qua mentaliteit en misdaden voor het Nazi Rijk van Hitler met de VOC Steve Brownaantekening dat de VOC niet over de moord middelen beschikten als het Nazi regime.
In het kader van onze komende docu: Rutte:” Killing Fields V.O.C. Ok” had ik een bijzondere onmoeting  met een rechtstreekse nabestaande Prins Pamecutan van de ‘kleine Dutch-Holocaust’ ( Er kwamen ca 3500 mensen bij om) die de V.O.C. had aangricht onder zijn familie in Bali. Wanneer gaan de erfgename van de’ V.O.C de steenrijke families’ en het Koningshuis ( bijv. Dirck van Os maakte fortuin met de Oost-Indische handel; in 1602 is zijn kantoor de plek waar Amsterdammers hun inschrijvingen in de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) laten registreren. Zelf investeert Dirck, samen met zijn broer Hendrick, maar liefst euro 648.809 in de VOC. Acht jaar later zijn die aandelen euro 1.326.780 waard.) eindelijk de geroofde bloedmiljarden retourneren aan hun slachtoffers? Immers de slachtoffers en nabestaande van de Joodse holocaust krijgen tot vandaag de dag nog terecht compensatie voor het aangedane leed en hun geroofde goederen en geld terug. Nou, als het aan Rutte en zijn “Lieg en Bedrieg Kabinet” ligt worden de geroofde kapitalen en goederen door de V O C  nimmer terug gegeven aan de rechtmatige eigenaren.

De 12 moorden van de VOC-Elite van Mark Rutte in Indonesië(Video, Bron NPOOnaangenaam  Massa moordenaars werk in Indië (1894)Hendrikus Colijn: de IJzervreter die, voor hij de politiek domineerde, als( SS)- luitenant op Lombok in 1894 een opstand in Tjakra Negara bloedig neersloeg. Zo presteerde de waanzinnige Rutte nog kort geleden om de Gouden Eeuw van de V.O.C. uit te roepen tot voorbeeld van de ‘VVD BV-NL’. Dat VOC Helden Mark Ruttelaatste is wel te begrijpen, want die V.O.C. families zijn allemaal vaste VVD Partij leden en (zwarte) sponsoren van de VVD kas. Zo weigerde  Rutte bij de herdenking van de onafhankelijkheid van Indonesië zijn excuus te maken voor de moord en roofpraktijken ten tijden van de V.O.C. in naam van het Koningshuis. Hij bralde schaamteloos die geschiedenis heeft vele gezichten, maar ik ben trots om ‘onze’ militairen die in Indonesië bij tijd en wijlen net zo hebben huis gehouden als de SS en Gestapo onder de joden in dienst van V.O.C. BV-NL en het Koningshuis  De  VVD ‘man’ is de facto waanzinnig en/of een verkapte NeoNazi aanhanger net als zijn partijgenoot de ‘EU Graaier- Hans van Baalen’

 

 

Regeling nodig voor koloniale Roof buit, drugshandel en Oorlog’s misdaden. In Jakarta waardeert de politie Volksjournalist Steve Brown voor zijn onderzoek naar de Misdaden van de VOC .
Eén van de rekeningen die de Nederlandse Elite-Gangsters nog in Indonesië heeft openstaan, is genoegdoening voor de geroofde kunstschatten. Ze zijn een symbool voor de koloniale wandaden uit het verleden en moeten allemaal terug. In het Koloniaal Museum in Amsterdam (nu het Tropenmuseum) Steve Jakartastonden veel koloniale schatten oorspronkelijk onomwonden uitgestald als oorlogstrofeeën: pronkstukken van plunderingen en tastbare bewijzen van de macht overzee. In deze tempels werd het hogere doel van het overzeese roven vereerd. De`Schatkamer’ van het Koloniaal Museum was minder dan driekwart eeuw geleden beroemd om de tentoongestelde buit: juwelen, wapens en siervoorwerpen van goud en zilver en edelstenen, door militairen meegenomen uit alle hoeken van de Indische archipel en door de regering bij het museum in bewaring gegeven. Ook in andere collecties was geplunderde kunst welkom. Het Rijksmuseum bezit bijvoorbeeld een verguld kanon versierd met zilver en robijnen, dat in 1756 na de verovering van Sri Lanka naar Amsterdam werd gebracht. Talrijke musea bezaten (en bezitten) één of meer`tronen’ van verdreven radja’s, thans, sultans en andere overzeese vorsten, en zelfs bezoekers op klompen voelden wel dat met de zetels ook de macht van de exotische koningen in Europese handen was overgegaan. Nadat de ‘overzeese bezittingen’ zelfstandige landen werden, raakte de gewelddadige herkomst van de koloniale schatten in Europa verder verzwegen en vergeten. Veel trofeeën verloren hun historische betekenis en veranderden in exotische kunstwerken. Terwijl groepen historici en juristen al jaren werken aan het opsporen van door nazi’s geroofde kunst, bestaat van de overzee gestolen kunst in de musea geen enkel overzicht, niet in Europa noch in Nederland. Dezelfde landen die met veel publiciteit hun musea zuiverden van in de Tweede Wereldoorlog onrechtmatig verworven kunstwerken, bezitten bijna allemaal museumkasten en -zalen vol koloniale roofkunst. Evenals de nazi-roofkunst symbool staat voor de onbevattelijk omvangrijke misdaden, kan de koloniale buit het grotere geheel oproepen.

De feitelijke geschiedenis van de Koninklijke familie is inktzwart en kost het Klootjesvolk jaarlijks een vermogen sinds 1812 tot Heden.

Jaren geleden verklaarde premier Kok(tegenwoordig één van de gewetenloze PvdA Graaier, Zakkenvuller en terminale Junkie hoerenloper), dat onder het Nederlandse bewind in Indonesië wandaden zijn gepleegd, waarvoor hij bij een volgend bezoek aan Jakarta excuses zou willen uitspreken. Vier dagen eerder had hij in Tokio van de Japanse premier Keizo Obuchi excuses ontvangen voor`de enorme schade en het lijden dat [door Japan] aan velen is berokkend’. Met Koks indirecte schuldbekentenis van de historische misdaden overzee kregen in de oude relatie van Indonesië en Nederland restitutie van roofkunst en herstelbetalingen voor massamoorden,dwangarbeid, mensenhandel, drugshandel, gedwongen prostitutie, diefstal en verwoestingen een nieuwe actualiteit. ‘De enorme schade en het lijden dat [door Nederland] aan velen is berokkend’ kunnen worden berekend. ( “De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) speelde in op de grote vraag naar opium, vooral uit China. De VOC verkreeg de opium in Bengalen en vertrok ermee naar de Nederlandse kolonie Indonesië. In de stad Batavia, het tegenwoordige Jakarta, werd een grote fabriek opgezet om de ruwe opium te verwerken. Het eindproduct werd dan voornamelijk verhandeld op de lokale markt, waar vooral Chinezen die in Indonesië woonden van het verdovingsmiddel genoten. Daarnaast kochten ook de Javanen veel opium, want zij geloofden dat het hen strijdlustiger en vruchtbaarder zou maken”. Bron:isgeschiedenis )

Er staan nog stapels rekeningen open, bijvoorbeeld voor de vele meegenomen spullen en de achtergelaten vernielingen. Evenals ex-dwangarbeiders van het nazi-bewind en hun nakomelingen voor de verwoesting in hun levens meer dan een halve eeuw later smartengeld ontvingen, kunnen overzeese dwangarbeiders en hun nakomelingen voor het opgelegde lot driekwart eeuw geleden compensatie eisen. In Indonesië leven veel nabestaanden van dwangarbeiders die in de Nederlandse tijd in de legers en in de mijnen massaal werden opgebrand, maar het ontbreekt hun nog altijd aan organisaties, kennis en geld om voor hun zaak op te komen. De excuses van regeringen en ondernemingen blijven holle beleefdheden zolang ze niet samengaan met pogingen tot reparatie.

In de morgen van 20 september 1906 schreden de vorst van Badoeng, Gusti Gedé Ngurah Pamecutan, en zijn volgelingen het Nederlandse leger tegemoet, bereid om te sterven. Ook de vrouwen. Ook de kinderen. Ze doorstaken zichzelf of liepen, slechts gewapend met kris en klewang, op het geweervuur van de aanvallers in.
Ik had de eer om de achter,achter kleinzoon van de vermoorde Vorst te ontmoeten in het Paleis van zijn vermoorde Voorouders door de V.O.C., de Helden van Mark Rutte.Met hulp van een Balinese vorst zetten de Nederlanders uiteindelijk in 1908 de aanval in op Kloengkoeng, de hoofdplaats. Daar zetelde een koningshuis dat al 350 jaar over dit deel van Bali regeerde. Opnieuw had een slachting plaats. De vorst en zijn vrouwen en kinderen, gehuld in witte kleding, trokken de Nederlanders tegemoet. Een ooggetuige schreef: “De vorst, gezeten op een gouden draagstoel, de vrouwen met een kind in de ene en een lans in de andere hand, allen gingen hun laatste gang. Want ondanks ons geschut en geweervuur, verhaastte niet één zijn tred. Ik was getuige van een hartverscheurend toneel…”

Na de slachting onder de adel werden de paleizen geplunderd. Een deel van de oorlogsbuit kreeg een plaats in het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden en wordt daar momenteel tentoongesteld. In de Kunsthal in Rotterdam was afgelopen zaterdag een kris te zien met in het houten heft de inscriptie “Aangetroffen in de borst van een Balineesche prinses”.(Bron:Digibron)

VOC Oorlogsmisdaden verjaren niet en het Proces tegen de daders zal de leidraad zijn voor de komende documentaire( 2016) :
“The blood and tears trail of the Dutch West Indie company (VOC)”
Op dit moment zijn wij in gesprek met twee gerenommeerder advocatenkantoren om een proces te gaan entameren tegen de Staat der Nederlanden en Rutte in persoon en het corrupte ‘Graai-Koningshuis’ en de ‘VOC-Crime-Families’ om de gestolen goederen en Kapitalen terug te gaan vorderen op basis van schending van de mensenrechten middels Oorlogmisdaden. Daarnaast zal er een schadevergoeding  worden geëist namens de nabestaanden van de uitgemoorde Pamecutan Familie leden, waarbij het schadevergoeding model inzake de Joods Holocaust zal worden gehanteerd. (Duitsland heeft zijn schuld vanaf het begin ruiterlijk erkend en de financiële consequenties daarvan aanvaard. Meer dan honderd miljard mark is er sinds 1945 betaald aan iedereen die kon aantonen dat hem of haar onrecht was aangedaan. Zoveel, dat bondskanselier Helmut Kohl een paar jaar geleden de maat vol achtte en zijn hakken in het zand zette toen nieuwe slachtoffers aanklopten en geld eisten voor de tijd dat ze onder dwang in de Duitse industrie hadden gewerkt. Kohls opvolger Gerhard Schröder begreep dat ook dit een verloren strijd was en ging onderhandelen. Vrijwel zeker komt er zo’n tien miljard mark beschikbaar voor de dwangarbeiders of hun nabestaanden. Bron : NRC ) . Bovendien hebben wij reeds een overeenkomst gesloten met Nederlandse meest deskundige in het opsporen van de geroofde Nazi-Kunst en die is reeds aan de slag om een inventarisatielijst te maken wie in bezit is van de geroofde goederen van de Royal Familie Pamecutan. Het kan niet zo zijn dat de nabestaanden van Oorlog ‘s misdagers van het kaliber “dr Mengele”, zoals het Koningshuis, de VOC Families tot vandaag de dag nog ongestoord en ongegeneerd (na)-genieten van de geroofde bloed miljarden! Wij verwachten dat de claim in de honderden miljoenen, zo niet in de miljarden euro gaat lopen. Hetgeen hiervoor gesteld zal als stof dienen voor een documentaire serie die media 2016 zal verschijnen en v0or het eerste een gezicht geven aan de Dutch Oorlog’s misdadigers en hun nabestaanden de ‘War-profiteurs’ in Nederland  Wij zijn reeds in gesprek met een gerenommeerde documentaire maker en bekende serieuze presentator.

Tot Slot: Misschien is wel het aller wrangste in deze Inktzwarte Geschiedenis van de Nederlandse Elite jegens de slachtoffers en hun nabestaande van de ‘VOC-Holocaust’ dat de Wim Pijbesdaders als de Helden van de “Gouden Eeuw” hangen in het Rijksmuseum vlakbij hun roofbuit. En de wellicht allergrootse ‘Egotripper Wim Pijbes’ van de Amsterdamse Grachtengordel-Maffia, die Helden Massamoordenaars en mensenhandelaren keer op keer samen met King Willem ( een van de Hoofderfgename van de VOC miljarden ) de hemel in prijzen. Dat laatste is zo walgelijk en krankzinnig crimineel dat het te vergelijken is met dat het Duitse Rijksmuseum Statieportretten heeft hangen van Hiller en dr. Mengele, etc. en daarnaast bijv. de getrokken gouden tanden uit hun Joodse slachtoffers en de kinderhoofdjes op sterk water die Mengele persoonlijk heeft vermoord.

Medio oktober verschijnt de docu:”Rutte:Killing Fields V.O.C. Oke!”