(van onze Internationale Elite-Gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Vandaag zijn er weer 17 duizenden kinderen gestorven van de honger! De corrupte ministers van Financiën voor de Rijken en de Centrale Bankier-Gangsters van de twintig rijkste hongerende kinderenlanden hebben het afgelopen weekeinde de afkoeling van de Chinese economie geen bedreiging genoemd voor het wereldwijde herstel. Dat laatste is om te beginnen een regelrechte leugen, maar geeft aan dat China de dienst inmiddels uitmaakt. Maar waar halen de G20 het vandaan om te spreken van herstel van de economie? Geldt dat herstel ook voor de zes miljoen kinderen die jaarlijks sterven van de Holecaust honger door de Leiders Elite-Gangsters van in hoofdzaak de G-7  en daarnaast in mindere maten door de leiders van de G20.

Over 1 in 5 US children on foodstamps and living in poferty and Ultra-Rich-Bandits live in ‘Gangsta Paradise’.
En hoe zit het met Griekenland dat dagelijks door EU Elite met hun hulptroepen de Liberale Neonazi’s Hans van Baalen en Guy Verhofstadt  wordt leeg geplunderd? De grootste haven van Griekenland is inmiddels onder dwang aan de Chinezen verkocht. En hoe zit het met het feit dat meer dan 50 miljoen burgers in de EU, waaronder 2.5 miljoen Nederlanders moeten overleven onder de armoedegrens? Dan is er net een wetenschappelijk report uitgekomen met als reslutaat dat de ongelijkheid en armoede de komende decenia onder het huidige wereldwijde roof de arme kaal tot op het bot alleen maar nog schrijnender gaat worden in de grote steden. Economisch herstel? Wie dat stelt zoals types als de ministers van Financiën  Beroeps leugenaar Dijsselbloem’ is crimineel tot op het bot!

De ene Holecaust is niet de andere Holecaust.

De G20 werden het eens om valuta-oorlog te vermijden met het machtige China. In het verleden hebben landen, en zeker China wel Janusz Korwin-Mikkegepoogd de economie aan te zwengelen door de munt kunstmatig laag te houden waardoor andere landen werden gedwongen het spel mee te spelen. Over de USA en EU boycot van Rusland, die met name schadelijk is voor de gewone burgers zowel in Rusland als de EU werd gezwegen uit angst voor de USA en EU Utra-Rijken Elite-Gangsters. Ook werd er wederom gezwegen over de jaarlijkse arme kinderen Holecaust van zes miljoen. Toevalig het zelfde aantal Joodse mensen dat is vermoord tijdens het Derde Rijk van Nazi Duitsland.

Slotverklaring van de ministers van Financiën  Beroeps Leugenaars met bloed aan hun handen.
Turkije is momenteel voorzitter van de G20 en in de slotverklaring spraken de landen zich uit om ‘zich te onthouden van concurrerende devaluaties’. De enorme koersdalingen op de Chinese beurs hebben tot veel onrust geleid en dat werd nog erger toen de Chinese Centrale Bank deze zomer de renminbi devalueerde om de groei weer aan te wakkeren. Daarop klapte de koers van de Chinese munt helemaal in. Volgens de gouverneur van de Chinese Centrale Bank Zhou Xiaochuan zijn er geen plannen voor verdere devaluaties.
De G20 is goed voor 85% van de Wereld -Graai-Economie. Waar de groei in de gevorderde ontwikkelingslanden als China hapert, stomen de VS door met hun waardeloos zelf gedrukte dollar. Daar zit een renteverhoging aan te komen, die enerzijds normalisering inhoudt van de situatie vóór de financiële crisis, maar die er anderzijds voor kan zorgen dat er miljarden dollars terugvloeien uit de ontwikkelingslanden waar die nu zijn geparkeerd omdat het rendement hoger is. Als dat in de VS gaat stijgen en de dollars vloeien terug, leidt dat tot een ‘capital drain’ in de ontwikkelingslanden. Precies om die reden doen de belangrijkste centrale misdaad banken in de wereld er volgens het IMF-misdaadgroep goed aan om de rente niet of mondjesmaat te verhogen.

G-20:’Nutcase Lagarde’ wordt niet vervolgd voor de door haar mede gepleegde Mega fraude van 300 miljoen euro.
Christine LagardeDe meeste  corrupte economen in dienst van de Misdaadbanken ‘denken’ niet dat de afkoeling in China erg veel invloed zal hebben op de Amerikaanse economie, hooguit zal die 0,2% minder groeien. Slechts 7% van de Amerikaanse export gaat naar China. En 70% van de Amerikaanse economie wordt gedragen door de binnenlandse particuliere consumptie en drukt de USA gewoon naar goeddunken waardeloze dollars bij, derhalve is de VS-economie één van de minst kwetsbare (kuch) voor invloeden van buitenaf zoals de terugval van de Chinese economie. Dat er in de USA meer mensen in de gevangenis zitten dan waar ook ter wereld en kampt met een ongekende Homeless probleem laten de economen buiten beschouwing. Bovendien is de ongelijkheid in inkomen in de USA krankzinnig en wordt aleeen door China overtroffen.Volgens IMF Presidente  ‘Mega- Fraudeur Christine L.’ is er een erg open dialoog geweest met China over de maatregelen die de regering heeft moeten nemen om een verder afglijden van de Chinese economie te voorkomen. Ze loog het ‘erg geruststellend, dat we een dergelijk niveau van wederzijds begrip hebben’.

Wat Europa betreft is  de extreem corrupte ECB-president Mario Draghi en voormalig Bankier-Gangster van de grootste Misdaadgroep ter wereld Goldman Sachs pessimistischer. Hij voorzag vorige week wel negatieve effecten voor de eurozone wat betreft de Chinese volatiliteit. Daarom hield hij de deur ook open om desnoods nog extra stimulerende maatregelen te treffen. Alleen vertrouwen op de lage rentestand van dit moment is onvoldoende. Het corrupte bestuur van de Amerikaanse Centrale Misdaad bank de Federal drukpers  Reserve van die niet gedekte dollar komt op 16 en 17 september bijeen, die vergadering wordt gezien als cruciaal wat betreft de vraag wanneer de Amerikaanse rente weer omhoog gaat, het signaal dat de financiële crisis echt tot het verleden behoort. Nou, dat laatste is goed nieuws voor de 17 duizenden kinderen die vandaag al weer zijn gestorven van de honger en de honderden miljoenen eerlijke gewone mensen die dagelijks moeten zien te overleven onder de armoedegrens.