( van onze Ontwaak Les damnés de la terre redactie)

Steve Brown Errlijke rechtersAMSTERDAM-NOIR- Recentelijk zijn wij in geweer gekomen voor een Amsterdamse Uitkering ‘s gerechtigde, die het zoveelste slachtoffer was geworden van de gewetenloze ‘VVD-DWI- ambtenaar K.I. Wachter’, die willens en wetens een ‘Treiter- Beschikking’ op 22 juli 2015 had uitgevaardigd om te stalken. Wij hebben toen naast juridisch verweer ons ook gewend tot Vliegenthart en de SP Amsterdam met het verzoek naar deze walgelijk “Sjoerd Potters & Jetta Klijnsma” VVD misdaad-praktijken van de DWI te kijken en maatregelen te nemen. En ons verzoek heeft kennelijk resultaat gehad, want de Treiter-beschikking van de corrupte ambtenaar Wachter is met grote voortvarendheid d.d. 7 august 2015 weer ingetrokken. En dat geeft hoop in de Bange dagen van de Participatie’ Slaven-wet’ van de PvdA Beroeps-Leugenaar en Miljonair Jetta-Moestuin- K. Wie weet gaat Vielgenthart het gevecht voor menselijkheid winnen in Amsterdam van het onmenselijke “Lieg en Bedrieg Kabinet”. Hoe het ook zij wij kunnen weer naast de Partij voor de Dieren ook weer gaan stemmen op de SP bij de komende verkiezingen.


Rechtbank Amsterdam heeft ook eerlijke moedige Rechters in het Tijdperk van de Volksonderdrukker ‘VVD Griezel Teeven’.

Daarnaast los van het bovengenoemde hadden wij deze week nog een rechtszaak bij de Rechtbank Amsterdam. De zaaks rechter was een eerlijke en kundige rechter die hetgeen Dworkin en Hart stelt m.b.t. Fit and Justification nog aan het hart heeft. We weten dat wij nu vloeken in onze eigen kerk alwaar veel rechters Monsters zijn , maar de waarheid moet worden gezegd. We kunnen helaas niet ingaan op de details  omdat er bij deze zaak levensbedreigende aspecten mee speelde. Maar deze Rechter oordeelde met een voorlopig tussenvonnis als stok achter de deur tegen de Bealsingdienst van de VVD ‘Boef Erik Wiebes’. Dit laatste tegen de uitdrukkelijke zin in van de jurist van de Belastingdienst. Ook deze Amsterdamse Rechter geeft hoop voor ‘Jan met Pet’ in de Straf de arme maatschappij van het “Lieg en Bedrieg Kabinet”.