( van onze VVD en PvdA Bestuur-gansgter redactie i.s.m. onze VVD Klasse Jusitie redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Steeds meer arme,zieken bikelhard op ‘de Keyen’ gegooid. Leefbaar met de Rotterdamse Willy de Mooij Arjan Scakenbos‘Strip Held der Arme’ PvdA “Uncle Tom’ Aboutaleb bij de VPRO zomeravonden.
De Rotterdamse Misdaadgroep woningcorporatie Vestia heeft geprobeerd een terminaal zieke vrouw uit haar huurwoning te zetten en hoopte dat zij daarbij de geest zou geven. Misdaadgroep Vestia was van plan het huis daarna met flinke winst te verkopen in de geest van hun Grote Roerganger Erik Staal, die daarmee straffeloos miljardair is geworden. De verantwoordelijk VVD Minister Stef-aasgier-Blok voor Wonen en Rijksdienst  huis uitzettingen heeft vanuit zijn vakantie Villa door zijn bediende laten weten de ophef over één of meer huis uitzettingen van een terminaal zieke ‘Jan met de Pet’ niet te begrijpen. Hij liet wel weten dat de VVD ook terminale arme zieke buitenlandse Kids het land het zet , dus vanwaar nu de ophef?

Rechtbank Rotterdam en Bestuur Vestia is Terminaal-Verrot-Ziek.

Vestia wordt sinds de Kapitaal-vlucht van Godfahter en Billionair Erik Staat naar Aruba geleid door twee eerste Klas VVD Ratten in pak A. Schakenbos en W. de Mooij en het is ons een raadsel dat zij nog niet zijn gearresteerd.  Maar totdat de Rule of Law weer in Nederland is ingesteld zijn zij geplaatst op het “Elite-Gangster Billboard”. Dat blijkt in strijd met de mensenrechten vonnis van de RechtbankVolksgerichtshof Rotterdam. Vestia sleepte de zieke vrouw vorig jaar oktober voor de kantonrechter omdat zij volgens Vestia niet zelf in het huurhuis woonde. De vrouw overleefde de gang naar de rechter ter nauwe nood. De onmenselijke kantonrechter stelde Vestia in juni in het gelijk en ontbond het huurcontract van de vrouw. Daarop wilde de woningcorporatie overgaan tot ontruiming van de woning. Indien de Rule of law en de mensenrechten van kracht zouden zijn in Nederland had de Rechter het Bestuur en de directie van Vestia veroordeelt tot fikse straffen( een jaar of tien + TBS) i.p.v. die termiaal ziek vrouw, die voor Winst de straat op moest worden gesmeten. Waarom de twee Vestia Ratten in pak A. Schakenbos en W. de Mooij  die paar maanden niet kunnen wachten tot de vrouw gewoon is gestorven is het bewijs dat Nederland verworden is tot een “Goldman Sachs  Maffia-Graai- Staatje”.  

Kabinet is Terminaal ziek. In Nederland is de een zijn dood de ander zijn brood. Y(uppie)mere gooit 180 huishoudens uit hun sociale huurwoningen in het Centrum voor winst.
Maar de 68-jarige vrouw bleek terminaal ziek. Volgens de behandelend arts heeft zij nog maximaal een jaar te leven. De bewoonster yuppiemerewas volgens haar advocaat te ziek om zich te verdedigen in het proces dat Vestia bij de kantonrechter had aangespannen. In de procedure bij de kantonrechter had de vrouw wel laten weten dat zij een slechte gezondheid had, maar niet dat zij ook terminaal ziek was loog de woordvoerder van de Rechtbank nu er ophef is ontstaan over het misdadige vonnis. De vrouw nam een nieuwe echte advocaat in de arm, die naar het Hof stapte om de ontruiming op het laatste moment te voorkomen. ‘Vestia had voor de zitting al met ons om de tafel kunnen zitten, maar Vestia wilde dat de rechter uitspraak zou doen over de ontruiming, omdat rechtzaken hun toch persoonlijk niets kosten. Vestia procedeert namelijk op kosten van huurders’, aldus haar Top-advocaat Alex Katz tegen De Telegraaf en Volksnieuws uit Amsterdam. Volgens Katz is de vrouw vanwege haar ziekte niet in staat te verhuizen, of mag dit in elk geval niet van haar verwacht worden.

Flinke Bloed- Winst is de norm in de “Straf de Amer Maatschappij” van het “Lieg en Bedrieg Kabinet”.
Hoewel de vrouw terminaal ziek is, wilde Vestia toch overgaan tot ontruiming van de woning. De woningcorporatie was van plan het huis te verkopen en verwachtte daarmee een flinke winst te kunnen maken.Het Hof in tegenstelling tot de rechtbank vindt dat geen reden om een terminaal zieke direct uit huis te plaatsen. De vrouw mag voorlopig in het huis blijven wonen. Het hof zal zich binnenkort over de zaak buigen voor een definitief oordeel.Vestia laat weten voorlopig niet over te zullen gaan tot ontruiming nu deze zaak in de publicatie is, anders had zij direct onruimd. De Misdaad Graai-woningcorporatie zegt de uitspraak in hoger beroep te zullen afwachten en hoopt dat de vrouw voor die tijd is overleden.