( van onze SP Struisvogel redactie)

AMSTERDAM-NOIR-. De Participatie-slaven-Wet van het “Lieg en Bedrieg Kabinet” is nu van kracht en de asociale participatiesamenleving_vrijewereld-1.org_rechercheurs van Sicherheitsdienst van Irma H. houden inmiddels dagelijks beestachtig huis in “Banana-Fraude-Nederland”kennelijk met goedkeuring van de SP. Naar aanleiding van de wan en misdaden  van ‘Befehl ist Befehl-Ambtenaar Wachter’ tegen weerloze Bijstandsgerechtigde ‘Kapo Jetta Klijnsma-Slaven’ in Amsterdam uit naam van SP Wethouder Arjan Vliegenthart  vroegen wij de SP om commentaar:

“To: kamer@sp.nl; e.roemer@tweedekamer.nl; communicatie@sp.nl; sp@sp.nl; amsterdam@sp.nl; secretariaatamsterdam@sp.nlsubject: Verzoek om uw standpunt inzake wan beleid DWI Amsterdam,Date: Sat, 25 Jul 2015 14:39:30 +0000 

Geacht bestuur, Tweede Kamer leden SP, Afdeling Amsterdam SP,Ons bereiken steeds meer schreiende mensonterende  klachten inzake de DWI Amsterdam een en ander met ronduit schandalig gedrag van bepaalde ambtenaren, zoals de heer Wachter, etc. Gezien het feit dat u partijlid  Arjan Vliegenthart daar Wethouders is verzoeken wij uw standpunt ter zake aan on kenbaar te maken in deze, zodat wij die kunnen publiceren. Zie hier  twee van die  zaken: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2015/07/25/befehl-ist-befehl-dwi-ambtenaar-k-i-wachter-amsterdam-wat-weet-de-sp-van-deze-wan-praktijken/  die symbool staat voor kennelijk  DWI beleid in Amsterdam en wan gedrag van de (VVD) ambtenaren van het allooi Sjoerd Potters. Met de meeste hoogachting, Ing S.K.A. Brown”

Sjoerd PottersTot heden hebben wij  helaas moeten constateren dat de SP er wel als de kippen bij is met zijn mond om de VVD ‘Gestapo-man Sjoerd Potters’ terecht te veroordelen in de Tweede Kamer om zijn ‘Neonazi -Hans van Baalen'(video) opvattingen jegens werklozen, maar als het hun eigen Wethouder Arjan Vliegenthart te Amsterdam betreft zijn zij ook opeens van  “Wir haben es nicht gewußt”.  Met een dergelijke houding van de SP heeft de Burger in Nederland helemaal geen keus meer bij de komende verkiezingen, behoudend dan de Partij voor de Dieren. En dan is de kennelijk de koek op om op een partij te kunnen stemmen die de mensenrechten respecteer in Nederland. En dat doet pijn want wij hebben nog steeds ook onze hoop ook gesteld op de SP voor een Eerlijke samenleving waar niet de “Geld-Maffia” Heerts!