( van onze VVD Klasse Justitie redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Wat als ze mij neerschieten zoals Rishi en Michael Koomen?

De nabestaanden van de door politiekogels Agent Rishiomgekomen Rotterdammer Mike Stok (29) zijn zeer teleurgesteld dat het ‘VVD-OM’ van de VVD Minister van Klasse Justitie ‘Fraudeur-Steur’ om ontslag van rechtsvervolging heeft gevraagd voor de twee betrokken agenten. Dat zegt hun advocaat Desiree de Jonge donderdag. Ook de nabestaande van Rishi ( 17 jaar), Koomen en Ihsan Gurz zijn zwaar teleurgesteld in het Rechtssysteem van “Banana-Fraude-Nederland”. Ook zij waren ongewapend en werden als een dolle hond vermoord. De nabestaanden, onder wie Stoks vader, stiefmoeder en toenmalige partner, noemen het ,,onbegrijpelijk” dat het OM zegt dat sprake was van noodweer toen Stok in april 2013 werd doodgeschoten als een dolle hond. Stok zou zijn doorgedraaid na een handgemeen met enkele Stadswachten NSB-ers. Hij reageerde niet op bevelen en waarschuwingsschoten en zou een gevaar hebben gevormd voor zijn omgeving stelt het liegende OM.

De Wandelstok en De zwaar onderbetaalde agenten  in de “Straf de Arme maatschappij”.

,,Zo is het niet gegaan”, stellen de nabestaanden. Ze zijn ervan overtuigd dat ,,Mike niet rondliep met de bedoeling om iemand iets aan te doen’ Ard van der Steuraldus advocaat De Jonge. ,,Mike was gewoon op weg naar zijn woning als arme sloeber die blij is dat hij het leven heeft”. De agressieve, onderbetaalde agenten die terechtstaan, een man en een vrouw, werden in april 2013 geconfronteerd met de zogenaamde agressieve Stok in de Fazantstraat in Rotterdam. Feyenoordsupporter Stok had twee vrouwelijke of mannelijke ( was niet duidelijk of die twee een man of een vrouw waren)  Stadswachten NSB-ers belaagd die hem hadden bekeurd om zijn loslopende hond. De twee simpele Stadwachten hebben nog nooit gehoord van de Ratten in pak, die heel Nederland dagelijks onder schijten en waar deze Stadswachten NSB-ers feitelijk zich door laten misbuiken om hun eigen onderdrukte klasse lastig te vallen tot zieke kinderen aan toe. De zwaar gefrusteerde onderbetaalde agent die het dodelijke schot loste, dacht dat Stok met een bijl liep te zwaaien, maar later bleek dat een wandelstok. In een verklaring liet de familie weten dat het gemis zich nog iedere dag laat voelen. ,,Je kunt je niet voorstellen wat het betekent als je je kind daar zo ziet liggen”, klonk het.

Het Onmiddellijkheids beginsel. Recht op een eerlijk proces (artikel 6 EVRM) vermoord in de Rechtzaal.Wie vervolgd de Corrupte politie in de “Straf de Arme Maatschappij”?

fredjeOok de agenten lieten weten aangedaan te zijn dat zij nu vervolgd worden voor Moord op een ongewapende man. In een door de laffe mannelijke agent opgelezen verklaring, die n.b. het OM voor hem had opgesteld betoonden ze hun ,,oprechte ‘Timmermans Soapie- medeleven’ ” aan de nabestaanden van Stok. Hij liet weten dat de gebeurtenis ook voor hemzelf ,,heel ingrijpend” is geweest, maar dat hij met de woorden van de VVD ‘Griezel Fred Teeven’ te gebruiken voor Volks en Vaderland en naar eer en geweten heeft gehandeld. Of die woorden nu orgineel van Teeven zijn of Anton Mussert zijn de meningen verdeelt. Inmiddels werkt de agent op een andere plek bij de corrupte ‘Inkoop-politie’. Bovendien kon de advocaat van Stok niet vasttellen of  het wel de twee agenten waren  en niet twee derde rangs acteurs die de ‘Huil-verklaring’ op lazen  tijdens de rechtzitten, want zij waren anoniem en verkleed als ‘vrouwen’ of ‘mannen’ met pruiken en al. Misschien waren het wel die twee Stadswachten ?