( van onze Internationale Elite-gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Bilderberg-Queen’s Elizabeth en Beatrix (volle nichten) staan achter Koningin Shell Beatrixhet ‘Elite-EU-plan’.
De extreem moedige en eerlijk Griekse premier Alexis Tsipras gaat een referendum uitschrijven over het financiële reddingsplan ‘Roof de arme leeg tot op het bot’ voor zijn land. Tsipars stelde ook op te komen voor die 50 miljoen mensen in de EU, die  ook net als de  Grieken onder de armoedegrens moeten overleven. In “Banana-Fraude-Nederland” alleen al leven 2.5 miljoen mensen onder de armoedegrens. Dat heeft Tsipras aangekondigd in een televisietoespraak. Het referendum wordt al op 5 juli aanstaande gehouden tot grote walging van de Heersende Klasse in de EU, want die zijn als de doods dat zijn invoering van de democratie  met een referendum ook elders in de EU navolging krijgt.

EU-Elite schendt de mensenrechten. Wanneer worden zij gearresteerd.

Tsipras was in zijn toespraak terecht bijzonder negatief over het reddingsplan roof de arme scheel en geef Christine Lagardenog meer miljarden aan de Ultra-rijken-gangsters en hun Bankier-gangsters. Dat is volgens hem terecht een vernedering van het tot op het bot kaalgeplukte Griekse volk en het druist in tegen de Europese waarden. De premier riep de Grieken dan ook op om ‘nee’ te stemmen op 5 juli. Mocht een meerderheid echter ‘ja’ zeggen tegen het plan, dan zal hij die uitslag ook respecteren. Tsipras gaat de Europese-Graai-Commissie, de ECB en het IMF misdaadgroepen vragen om een uitstel van het ultimatum dat aan de Grieken was gesteld. Dat loopt af op 30 juni.

Voor komende Dictaat van Führerin Angela Merkel mag Mr Euro Dijsselbloem één keer uit de Bezemkast.
Zaterdag komen de corrupte EU-ministers van Financiën  voor de Rijken( Eite-eurogroep) bijeen in Brussel voor SPAIN-GERMANY-MERKEL-DIPLOMACY-POLITICS-DEMOhernieuwd beraad dictaat van Angela Merkel over hoe Griekenland bezet te houden, zoals de Nazi’s ook hebben gedaan. Er moet dringend een pakket maatregelen komen dat het Zuid-Europese land weer op de been brengt. Griekenland heeft van zijn Maffia-geldschieters een nieuw voorstel voorgelegd gekregen. Het kan tot en met november  Maffia-noodkredieten blijven ontvangen, maar dan moet het wel instemmen met niet nader genoemde Wurg-maatregelen om de overheidsuitgaven te beknotten ten koste van de aller armste en bejaarden en zieken en de economie te hervormen naar het Neo Liberalisme Roofmodel van de Super Criminelen Reagan en Thatcher. Bronnen in Brussel stelden na een zwarte betaling dat bovendien een nieuw steunpakket in de maak is waarmee Griekenland de komende drie jaar het hoofd boven water kan houden. M.a.w.  dat de Ultra-rijken en hun Bankier-gangsters kunnen door gaan met  straffeloos roven en plunderen van de Grieken in bijzonder en de EU massa in het algemeen.