( van onze VVD en PvdA Bestuur-gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Het Kabinet is de Tijdbom onder onze Samenleving: Je geld of je leven.Helma Nepperu
De week is nog jong, maar niemand zal het betwisten dat het de Bitter Lemon en ‘Labbekakken‘ en ‘Mongolen’ week is van de VVD-misdaadgroep. Door al die positieve media aandacht voor Bitter lemon en ‘Labbekakken’ is de oproep van de Top VVD-er ‘Rose Pedo Ed Nijpels’ aan de Amsterdamse Cocaïne dealers dat zij zich vast moeten gaan voorbereiden op komst de’ VVD Gay-Boot’ enigszins ondergesneeuwd. Pikant is dat in die VVD partij oproep ook staat dat de reiskosten met (valse) bonnetjes kunnen gedeclareerd worden bij het ex Tweede Kamer bendelid de ‘Declareer-Fraudeur Martin V.’. Die verzorgt kennelijk de VVD- boekhouding, want hij zit te ‘Labbekakken’ in het riante Wachtgeld voor betrapte corrupte Kamerleden. Ook de oproep aan de Amsterdams ‘Jongens Pooiers’ van de VVD Burgemeester Onno H. die dit jaar de schandknapen verzorgd op de VVD Gay-boot is onder gesneeuwd.

Wanneer wordt dat VVD-Gajes eindelijk eens gearresteerd?

Wij roepen iedereen op om uw fatsoen en respect voor de eerlijke radeloze zwaar beledigde arme en bejaarden te tonen door de gesubsidieerde VVD Gay-boot bij de komende Gay Canal Pride parade te Amsterdam te bekogelen met poep of andere uitwerpselen .En daarnaast burger arrestaties te plegen door hun ‘Jongens Pooiers’ en cocaïne dealers  aan te houden, aangezien de  Amsterdamse ‘YMCA- politie’ altijd de ander kant op moet kijken. Dat laatste feit kennelijk op grond van specifieke (geheime ) instructies van de ‘ongetrouwde’ VVD Minister van Klasse Justitie ‘Fraudeur-Steur’.

Kabinet koopt stemmen ten koste van de Labbekaker in “Banana-Fraude-Nederland”.
Hans de BoerDe ‘Roof de arme scheel belastingplannen’ van het “Lieg en bedrieg kabinet” pakken goed uit voor werkenden. Vooral de lagere en middeninkomens winnen flink en dat moet stemmen gaan opleveren. Ouderen en mensen labbekakken met een honger uitkering gaan er daarentegen niet op vooruit en dat is al meer dan 35 jaar het geval .

Anno 1980 Van Onrendabelen naar ‘Labbekakker’ anno 2015.
Het uit Amerika en Engeland overgewaaide misdadige neoliberalisme van de Super Criminelen Reagan en Thatcher kreeg ook in Nederland voet aan de grond. Burgers moesten zelf verantwoordelijk worden gehouden voor hun welvaart en veel overheidsdiensten werden verzelfstandigd of geprivatiseerd tot ‘Graai maar raak bedrijven’ van de Ratten in pak. Bloedgeld werd de norm voor succes, niet het welzijn van mensen. De koopkracht van uitkeringen en het sociale minimum werden op of onder het niveau van 1980 gehouden.

De Labbekakken-Waarheid uit de VVD-achterafkamer en de Commedia van Rutte en zijn loopjongens Hans de Boer en Mark RutteSamsom en Asscher.
Gisteren liet de VVD ‘Top Snake Hans de Boer’ Nederland een kijkje nemen in de VVD- achterafkamertjesDarkroom  hoe er echt over 2,5 miljoen mensen die moeten leven onder het bestaan minimum wordt gedacht. Die mensen zijn Labbekakkers in VVD jargon. Na die walgelijke strafwaardige uitspraak van de psychopaat Hans de Boer haasten ‘Playboy Samsom’ en Asscher n.b. een telg uit de beruchte Asscher Maffia-Familie zich om de Boer te veroordelen. Zelfs de ‘Über Gaylord Mark Rutte’ veroordeelde direct zijn Top bendelid Hans de Boer bij zijn Staats-outled de NOS. Dit terwijl Rutte altijd in de media heeft gesteld het uitmuntend te kunnen vinden met Hans de Boer in de achterafkamertjes. Maar direct daarna werd in de Tweede Kamer bekend dat ook de PvdA de mensen met een uitkering behandeld als Labbekakkers. Over hypocrisie gesproken.

Erik W. bekent kleur: Armen mensen zijn Labbekakkers.
Dat blijkt uit een brief die de VVD staatssecretaris Wiebes (Financiën voor de Rijken) aka “Alle arme aan het gas” naar de Tweede Kamer stuurde. Het kabinet wil de lasten met 5 miljard euro verlichten, onder andere door het tarief in de tweede en derde belastingschijf te verlagen en de arbeidskorting voor inkomens tot 50.000 euro te intensiveren. De grootste plus is bij een alleenstaande werkende met het minimumloon, die gaat er 4 procent op vooruit. Ook het besteedbaar inkomen van modale twee- en éénverdieners, alleenstaande ouders en alleenstaanden met een modaal salaris stijgt flink. Gemiddeld gaan werkenden er 2 procent op vooruit.

Geen Bitter Lemon voor de ‘Labbekakkers’.
Daar staat tegenover dat mensen in de armoede en ellende die niet (meer) werken op de Labbekakken -nullijn blijven. Mensen met een honger bijstandsuitkering of AOW gaan er niet op vooruit, zo blijkt uit de misdadige cijfers van de ‘VVD Boef Wiebes’. Van de niet-werkende voorbeeldhuishoudens stijgt alleen het inkomen van een alleenstaande AOW’er met een aanvullend pensioen van 10.000 euro een fractie, maar niet voldoende om een Bitter lemon te kopen, laat staan cocaïne of een schandknaap!