( van onze VVD en PvdA bestuur-gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR-CBP neigt naar hongerdood en zelfmoord voor ‘Jan met de Pet’ als oplossing van werkloosheid.propaganda-is-dodelijk
Volgens de PvdA Gluiperd “Mr-Euro” Jerroen D. is de ‘Jan met de Pet’ crisis wel, niet ‘voorbij en kunnen de Bonussen van de ‘VVD -Bankier-Gangsters’ en de Graai-uitkeringen van de Zakkenvullers van o.a het CBP weer omhoog. Dijsselbloem is voor het gemak maar even vergeten dat de ‘Drag Queen Gerrit Z.–Bonussen’ nooit omlaag zijn geweest. De ‘Staats-NOS’ moest derhalve vandaag weer even zijn propaganda diensten voor het “Lieg en Bedrieg Kabinet” in zetten om de op leeftijd zijnde ‘Jan met de Pet’ vast voor te bereiden dat hij nog meer kaal geplukt gaat worden. De aankondiging van dit zoveelste misdaadplan van het Kabinet lieten zijn doen door hun ‘Ratten in pak’ van de CBS-misdaadgroep met als leider de  ‘Deurwaarders-Sidderaal’ Top VVD-er pedofiel ‘Rose Pedo Ed Nijpels’. Over het ‘Luxe-Wachtgeld’ liet het CPB zich niet uit en dat is te begrijpen, want in die Super-uitkering zitten allemaal aanverwante famille en vrienden van hun te graaien.

Achtung ! Berichte Aus Dem Felde, an Der (Media)Front in die Niederlande. 

De gesubsidieerde  Omgekochte Staats-NOS: ‘WW stapsgewijs omlaag om oudere aan het werk te krijgen(Kuch):

“ Om de langdurige werkloosheid onder met name ouderen aan te pakken, zouden werklozen geleidelijk een lagere WW-uitkering moeten Ed Nijpels GGDWkrijgen. Daarvoor pleit het Centraal Planbureau (CPB).De WW bedraagt nu de eerste twee maanden 75 procent van het laatstverdiende loon en de rest van de WW-duur 70 procent.Van de langdurig werklozen is 31 procent 55-plusser, terwijl 55-plussers maar 18 procent van de beroepsbevolking vormen. Mensen zijn langdurig werkloos als ze langer dan een jaar op zoek zijn naar werk.Het CPB pleit ervoor de WW-uitkering in stapjes te verlagen, naarmate iemand er langer in zit. Zo zouden mensen eerder geprikkeld worden om een nieuwe baan te accepteren.

Grote Recessie
Het CPB stelt dat “een genereus sociaal zekerheidsstelsel leidt tot meer langdurige werkloosheid”.Het probleem speelt al langer en lijkt structureel. Het aantal langdurig werklozen steeg ook al voor de ‘Grote Recessie’ van 2009.In de nasleep van de crisis telt Nederland Gerrit Zalm270.000 mensen die langer dan een jaar werkloos zijn. Dat is meer dan drie procent van de hele beroepsbevolking. Onder hen zijn veel ouderen. Als zij werkloos worden, is de kans op langdurige werkloosheid bijna dubbel zo groot als gemiddeld.

Loonsubsidie
Om ouderen meer kans te geven, bepleit het CPB een tijdelijke loonsubsidie voor werkgevers die een oudere een baan aanbieden. Zo’n subsidie heeft in Groot-Brittannië effect gehad, schrijft het CPB. Het CPB zegt verder dat ouderen voor werkgevers relatief duur zijn door hoge lonen, maatregelen als seniorendagen en leeftijdsafhankelijke ontslagvergoedingen en pensioenkosten.  Regeringspartij PvdA laat weten niet van plan te zijn om de WW voor ouderen te verlagen. Oppositiepartij SP is ook tegen. “Werkloosheid is niet de schuld van werklozen. Pak de werkloosheid aan, niet de werklozen”, zegt SP-Kamerlid Ulenbelt. “