(Door Vasco der Boon van de FD en ondersteunt door onze redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Gerechtsdeurwaarders beroven dagelijks straffeloos de zwakste burgers in “Banana-Ed Nijpels GGDWFraude-Nederland met de wet in de hand. 
Waar is de arbeiders verrader Lodewijk Asscher nu als Minister van asociale zaken? Waarom beschermd hij niet de burgers tegen dit criminele ‘Deurwaarders-Tuig’? Is hij bang voor de VVD Boss van de Deurwaarders ‘Pedo Rose Ed Nijpels’? Waarom benoemde hij deze graaiende en naaiende ‘Rose Pedo Ed’ bijv. nog kort geleden tot Kroonlid?  Nu berichten wij reeds jaren over de jat en fraude misdaden, al dan niet in samenwerking met de belastingdienst van het Gerechtsdeurwaarders-Tuig. Maar nu hebben hun laffe misdaden zelfs de mainstream pers FD bereikt. Afrikaanse dictators kijken al jaren jaloers en verlekkerd naar “Banana-Fraude-Nederland” hoe verfijnd en sluw en meedogenloos corrupt de Heersende Klasse van Nederland is. Nederland is een heuse ‘Beierse incest republiek’ compleet met een ‘Peppie en Kokkie Crime-Top 100’ om de massa af te leiden van de echte Elite-Gangsters. Pikant in dit verband is dat 99 procent van het Deurwaarders-Tuig lid is van de VVD-misdaadgroep en zich helemaal slap lacht om hun PvdA-hoertjes.

Vasco van der Boon:”Gerechtsdeurwaarders  hebben miljoenen euro’s meer in rekening gebracht dan eigenlijk toegestaan. Ze boeken winst via een gezamenlijke automatiseringsdochter terwijl dat niet mag.

In 2013 moet het om tientallen miljoenen euro’s zijn gegaan. Na interne schermutselingenheeft de deurwaardersbranche dit verlaagd. Het gaat nog steeds om miljoenen euro’s omstreden winst. Dit blijkt uit berekeningen op basis van vertrouwelijke documenten van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) die Het Financieele Dagblad bezit. Lodewijk AsscherKenners van de branche beamen de rekensommen. Deurwaarders genereren deze winst via hun Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG). Dat verzorgt officiële informatie over dagvaardingen, exploten en beslagen voor rechtbanken, gemeenten, fiscus en het UWV. Dat is een monopolie. Volgens de regels mogen deurwaarders alleen kosten en geen winst in rekening brengen. Dat geldt ook voor hun ICT-bedrijf SNG. Het winstverbod staat bijvoorbeeld in het rapport uit 2000 van de overheidscommissie die zich over de deurwaarderstarieven boog: ‘Verschotten (deurwaarderskosten, red.) bevatten naar hun aard geen winstelement ten behoeve van degene die verschotten doorberekent. Het gaat om het bedrag dat de gerechtsdeurwaarder daadwerkelijk verschuldigd is aan de externe.’ De commissie sluit ook ‘indirect profijt’ voor deurwaarders uit. Het kabinet beval in 2001 dat een deurwaarderstarief ‘naar zijn aard geen winstelement voor de gerechtsdeurwaarder bevat’.

Vijf cent per bericht
De SNG noemt zich ‘non profit’. Branche-organisatie KBvG benoemt het bestuur en keurt de begroting van de SNG goed. De KBvG en de SNG geven geen cijfers over de SNG. Dat publiceert geen jaarrekening. Maar uit het laatste vertrouwelijke interne verslag over 2013, dat in handen is van het FD, blijkt dat de SNG jaarlijks tien miljoen berichten verkoopt. De inkoopprijs daarvan blijkt vijf cent per bericht.

Gerechtsdeurwaarders boeken winst via een automatiseringsdochter terwijl dat niet mag
De SNG verkoopt haar berichten voor gemiddeld 34 cent door aan deurwaarders. Die brengen daarvoor tegenwoordig tot 163 cent per bericht in rekening aan externen. Anderhalf jaar geleden was dat zelfs nog minimaal €2,54 tot maximaal €7,00 per bericht aan de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) volgens marktkenner Werner van Bentem. Hierdoor dijde de verborgen gezamenlijke SNG-kas jaarlijks met bijna een miljoen euro uit tot €4.008.348 eind 2013. De opbrengsten voor de deurwaarderskantoren van alleen de 5,6 miljoen GBA-berichten moeten tot en met 2013 jaarlijks €20 a €35 mln zijn. Na de tariefsverlaging gaat het nog steeds om miljoenen tot zo’n €10 mln.

Henk en Ingrid.
KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk is tegen openbare SNG-cijfers ‘want Henk en Ingrid zullen niet begrijpen dat er miljoenen euro’s rond gaan bij deurwaarders. Dat kan leiden tot bedreigende werksituaties’.De inkomsten uit de berichten Irene Asscherroept discussie op, beaamt de KBvG-voorzitter. De Stichting Economisch Onderzoek stelde in 2010 al voor deurwaardersberichten door de postbode te laten bezorgen. Volgens Van de Donk valt deurwaarders het oude bestaan van het gouden maximumtarief van zeven euro per bericht niet te verwijten: ‘De kantonrechters keurden dat telkens goed.’ De opbrengst van de berichten is volgens hem opgegaan aan kosten.Een interne analyse van de SNG ziet dat anders: ‘Door de grote aantallen bewegingen stroomt er behoorlijk wat geld binnen. Eigenlijk zouden de berichtprijzen zeer drastisch omlaag moeten, maar dat is politiek-strategisch voorlopig niet handig. Eerst moet die hele storm zijn gaan liggen. Wellicht kan in 2015 de berichtprijs verder omlaag, zodat de liquide middelen worden afgeroomd.’ “