AMSTERDAM-NOIR- Open brief aan de Leiding van de SP, de SP fractie Amsterdam en de Wethouder Arjan Vliegenthart.

participatiesamenleving_vrijewereld-1.org_Geachte Wethouderr Arjan Vliegenthart. , Leiding SP,|‘ISIS-Abattoir’:”Bij ons wel Gratis Bed, Bad, Brood en Top betaald Werk ”.
D.d. 10 mei 2015 hebben wij u schriftelijk  verzocht middels uw wettelijke discretionaire  bevoegdheid ( een telefoontje naar de Dolgedraaide DWI met hun Sicherheitsdienst’)  in te grijpen in de zaak van de “Monster-Rechter Bongers-S.”. Temeer dit soort mensonterende zaken niet een uitzondering zijn blijkens de uitzending van o.a.  “De Monitor”.Wij zijn nog steeds in afwachting van uw standpunt in deze. Een en ander wringt des te meer, gezien het feit dat betrokkene nog steeds zonder enige bron van inkomsten zit en geen dak boven zijn hoofd, hetgeen m.i. de SP onwaardig is.

Ik wijs u er op dat de Rechtbank Amsterdam nog niet eens de Wraaking zitting heeft laten plaatst vinden. M.a.w de Rechtbank Amsterdam neemt er nu al opzettelijk  meer dan 15 dagen voor en gaat er kennelijk vanuit dat een legale dak en thuisloze zonder enig bron van inkomsten  al die tijd uit de vuilnisbakken eet en/of uit stelen of bedelen gaat. Dat laatste feit is  wat ons betreft al een bewijs voor de onmenselijke houding van de Rechtbank Amsterdam in deze maar ook van u.

Wraking zaken worden als het de Rechtbank uitkomt binnen een uur afgewikkeld. Micha Kat zet record met 3 afgewezen wrakingen op één middag in de Pedograaf.nl rechtszaak.

Temeer  Wraking zaken van ondergetekende Steve Brown en drs. Micha Kat  door Rechtbank Amsterdam diezelfde dag nog en als het moet zelfs meerdere keren op een dag worden behandelen en afgedaan. M.a.w dan kan het dus wel opeens spoedeisend, niet dan?  Zo een Wrakings verzoek wordt trouwens in de geest van  Critical Legal Theory standaard altijd afgewezen zoals u ook wel weet, maar dat ter zijde. Maar ook het feit dat u als SP Wethouder opzettelijk stil blijft zitten in deze achten wij schokkend voor een SP Wethouder in bijzonder en in het algemeen voor de SP als zichzelf afficherend als actiepartij voor de slachtoffers van de tirannieke wetten in de” Straf de arme maatschappij“van de VVD-misdaadgroep en zijn loopjongens de PvdA.  Kennelijk corrumpeert de macht het ‘Wethouders-pluche  zelfs de SP. Een ander wringt des temeer aangezien wij inmiddels een week geleden uit een schokkend artikel in Het Parool hebben moeten vernemen dat er op het kennelijk extreem corrupte Stadhuis’Amsterdam  al jaren met dank aan de  ‘Assccher-Maffia-familie  tientallen,  zo niet honderden miljoenen verdwijnen en/of aan de strijkstok blijven hangen van de uw welbekende (VVD) Ratten in pak . En dat het in dit geval gaat om een voorlopige uitkering van 580,- euro per maand. Is dit geen totale waanzin? Hoe kan het dat de SP zich voor deze ronduit schandalige Neo-Casino-fascitsche-Kapitalistische  en onmenselijke VVD-toestanden leent?  Is de SP dan als het er echt op aankomt gaan geen haar beter dan de Gevestigde Orde Graai-partijen van de Heersende Ultra Rijken klasse als  VVD en de PvdA en de gedoog partijtjes?

Hoogachtend,

ing S.K.A, Brown