(Door ing Steve Brown)

AMSTERDAM-NOIR-Geen Bed, Bad en Brood voor Legale Dak en Thuislozen.

Ing Steve Brown wraakte gisteren op de Amsterdamse Rechtbank uit naam “der Verworpene der aarde” de Schermafbeelding 2015-05-08 om 16.24.55Liegende ‘Monster-Rechter mr. A.J. Bongers-Scheijde’,die met volle teugels geniet bij het uitvoeren van tirannieke wetten . Een Rechter die als soort Kadi uit het boek De l’esprit des lois (‘Over de geest van de wetten’), van Montesquieus aan de lopende band arme kansloze plat geslagen sloebers afserveert zonder zelfs maar de bijbehorende dossiers te lezen. Ook de honorabele en Wereldberoemde dr. Radha Acyuta(Video) in de Oosterse Filosofie  was aanwezig bij deze ‘Straf de arme zitting’ van het ‘Monster A.J. Bongers-Scheijde’ en kon zijn spirutele oren en ogen niet geloven.  De Dr. was zo van slag van dit ‘levende kwaad Bonger’s dat hij de rest van de dag naar de Tempel is gegaan om in het Sanskriet mantras (Om mani padme hum ) gebeden voor de ziel voor het ‘Kwaad- Bongers’ en de SP-Wethouder Arjan Vliegenthart te doen.

Dr. Radha Acyuta : “Deze Dutch Rechter “Lady in het kwaad” Bongers doet mij denken aan Roland Freisler Präsident des Volksgerichtshofes:

Charles de Montesquieu beschrijft in zijn boek;” Over de geest van de wetten (De L’Esprit des Lois)” als voorbeeld  hetgeen hiervoor en hierna gesteld een gewetenloze Rechter die als een soort dorp oudste of Kadi die al van te voren een vonnis in zijn hoofd heeft en dan tijdens de zitting naar zijn believen wat feiten of omstandigheden verzameld om zijn van te voren vastgestelde vonnis te motiveren. Het zijn voor ‘Monster-Borgers’ kennelijk kop-staartvonnis zaken. Het vonnis is al getypt voordat de zitting begint:”U gaat terug naar de straat om eten te zoeken in de Vuilnisbakken.” Wat een Monster die Borgers.(CV) met een uitstraling van een zelf ingenomen Narcist-Yuppie van rijke ouders uit de provincie van de bovenste plank, die sinds zij in Amsterdam is neer gestreken na het slachten van Dak en Thuislozen  haar dagen vult met rondvaren in sloepjes en Witte wijnen drinken met wat lijntjes cocaïne. Een ras Yup die totaal geen notie heeft dat er in Nederland 2,5 miljoen mensen onder de armoedegrens moeten overleven om haar ‘Yuppen-capriolen’ te financieren.

Asociale rechercheurs van Sicherheitsdienst van Irma H.: bijstandsfraude loont voor ons is niet bekend bij het ‘Monster Bongers’
Nu heeft de Rechtbank Amsterdam op zich al een slechte reputatie met gecorrumpeerde lieden als   de met sjoemelde (= Fraude) bonnetjes Voorzitter Carla E. en de ‘RTL- Boulevard ‘Slettenbak OvJ Susanne Terpoorten’ en de valsheid in geschrifte plegende Ovj. A.C. Bennis  Daarnaast is het ook nog de Rechtbank die is ingezet door de VVD ‘Elite- Joris Demmink kliek ‘ om revolutionair drs. Micha Kat maatschappelijk te vermoorden met de wet in de hand. Men neemt op de Amsterdamse Rechtbank (= art. 140 Sr ) niet zo nauw met declaraties, de waarheid en rechtvaardigheid voor de zwakkere. Van het Natuurrecht krijgen deze gewetenloze juristen de koude rillingen over hun corrupte rug. Ook staat de Rechtbank Amsterdam er inmiddels bekend om dat zij voor ‘Fuck-King Willem ‘ (Video) zich desnoods volstrekt belachelijk maken. Kortom een rechtbank die in  de ” Critical Legal Theory” zou moeten gaan vermelden in hun wetenschappelijk publicaties als een klassiek voorbeeld van een walgelijke, onmenselijke Rechtbank, die volledig in dienst staat van de Heersende Klasse.

Participeer mee met het DWI en de Rechter met Liegen zonder Bed, Bad en Brood .

Nu  ben ik toevallig gekwalificeerd maatschappelijk werker (HBO-MW) heb ik ook vier jaar rechten  gestudeerd( Propedeuse Recht UvA) en heb daar geleerd dat het recht staat voor de bescherming van de zwakkere tegen de Staat en de machtige Ultra-rijken Biljonairs-gansters. Maar nadien met lede ogen moeten constateren dat die opvatting niet verder komt dat binnen de muren van de Universiteiten. En dat daar buiten het gros van de afgestuurde studenten zich met huid en haar verkoopt aan de Heersende Klasse. Rechters die in Bijstand zaken moeten oordelen of over huisuitzetting zouden allemaal tijdens hun studie verplicht moeten worden om bijv. een maand als Dak en Thuisloze ‘stagelopen’. Dan kunnen zij ervaren hoe het is om aan de onmogelijke verplichtingen te moeten voldoen van het DWI voor mensen zonder huis, internet en geld. Daarnaast een maand leven van een honger Bijstand uitkering. En tot slot zich melden bij het DWI als ex gedetineerde, die net vrij is zonder vaste verblijfplaats, ziekte verzekering en werk, zodat zij dat aan de lijven kunnen ervaren hoe dat echt is. Dan pas zouden zij recht mogen spreken. Ik verzeker u dat indien de studenten deze nieuwe studie-methode zouden krijgen er dan dagelijks gehakt zou worden gemaakt door de Rechters van dat onmenselijk zooitje van de SP Wethouder Arjan Vliegenthart dat zit bij de DWI en niet zo als nu van de arme sloebers.

De Rechtsfilosofen Hart en Dworkin en Paul Scholten zouden zich dood schamen. Met Fit and Justification is Rechter Bongers niet bekend.
Ik ben dus ruimschoots bekend met de vervallen en corrupte Rechtbank Amsterdam.Maar dat de Rechtbank er een Rechter-Monster op na houdt van het kaliber A.J. Bongers-Scheijde’ die Dak en thuislozen behandelt als minder dan oud vuil was mij nog onbekend en is ronduit schokkend te noemen. Enige tijd geleden was ik gevraagd om een kennis van een kennis te helpen bij het krijgen van een uitkering en een dak boven zijn hoofd. Ik zal hier om privacy reden niet zijn naam noemen. Hij was na drie maanden gezeten te hebben in een gevangenis op straat gezet zonder inkomen,werk, een huis of ook maar een cent te makke. Hij had geen familie die hem kon opvangen en ook niet veel kennissen en vrienden. Laat staan vrienden en kennissen die kapitaal krachtig zijn en leven in grote (VVD) -Villa’s, zoals de algemeen bekende Ratten in pak, waar het  zou ons niet verbazen ‘Rechter ‘Bongers is opgegroeit.

DWI stelt onmogelijke eisen aan Thuis en Dak lozen onder verantwoording van de SP-Wethouder Arjan Vliegenthart.
participatiesamenleving_vrijewereld-1.org_Tot mij verbazing werd zijn aanvraag geweigerd op een zeer formele grond dat twee bijzondere opsporing ambtenaren van de Bijstand politie Sicherheitsdienst van ‘Gestapo Boss Irma Heintzberger hem twee keer niet konden bereiken op de door hem opgegeven adressen, al dan niet onder de brug waar hij tijdelijk gratis mocht blijven sinds zijn vrijlating. Ik was extreem verbaasd over deze weigering op grond van zo een dergelijke constatering Waarom bijv. niet nog een briefje gestuurd met een uitnodiging dat hij op het kantoor moest komen van het DWI van de SP- Wethouder Arjan Vliegenthart. Ik heb toen een Bezwaarschrift ingediend en een verzoek tot een voorlopige voorziening namens hem en dacht oprecht op grond van redelijkheid en billijkheid dat dat wel voldoende zou zijn om hem als nog een voorlopige Brood-Nood uitkering toe kennen. Maar niks van dat alles. De SP ‘Arbeiders Verrader Arjan Vliegenthart’ sleurt als een ras VVD Kapitalist deze sloebers voor de Rechter alsof het gaat om een miljoenen Bonus uitkering van een Rat in pak en niet een schamele 580,- euro per maand. Nog niet zo lang geleden voordat  de Monsters van het “Lieg en Bedrieg Kabinet” aan de macht kwamen  was er een Brood-Nood uitkering van 100,- euro per week voor  ex gedetineerde (en andere nood gevallen), die net uit de gevangenis kwamen. Die Nood uitkering werd direct uitgekeerd door de oude  Sociale dienst totdat het onderzoek was afgrond. Maar nu is er dat Participatie-wet, die gewoon in strijd is met de mensenrechten (EVRM) en gehandhaafd wordt door Rechters zonder geweten. Bovendien had de deze Rechter niet alleen het dossier niet nauwkeurig gelezen , maar was het ook nog incompleet. Ik wees de Rechter daar bij aanvang van het geding op en verzocht haar de wederpartij daarvoor direct in het ongelijk te stellen en  een voorlopige  Nood-uitkering toe te wijzen. Het ging hier ten slotte om een zaak waar informatieplicht  centraal stond. De Rechter keek mij aan of ik gek was en lachte dat minzaam en hooghartig weg. Voor een zaak waar bepaald moet worden of iemand een vandaag nog Brood kan kopen hoeft de wederpartij niet een compleet dossier aan te leveren. Bovendien bleek tijdens de zitting omdat het dossier niet compleet is er ook makkelijker gelogen kan worden door de zogenaamde jurist Hugo van Goberine van het  DWI.

Nog verbijsterend was het te constateren dat zo een onmenselijke en bikkelharde ‘Straf de arme opstelling’ geschied in verenging met een ‘Rechter-Monster’ en een louche verlopen derderangs jurist Hugo van Goberinge van het DWI, die ook nog eens schaamteloos openlijk zit te liegen als een beroepscrimineel onder de eindverantwoording van een SP –Wethouder Viegenthart van Amsterdam. Die corrupte DWI-jurist mompelde beschaamd na de zitting ‘ik doe alleen mijn werk en lees alleen maar voor wat mij gezegd is door SP Wethouder Arjan Vliegenthart’. Bizar en op het absurde af is dat dit ‘Frans Kafka-proces‘ nu al zo tegen  de 10.ooo,- euro kost aan onderzoeken van de DWI, Bezwaarschriften procedure een kortgeding om een Dakloze ex gedetineerde ten onrechte van een maand uitkering van 580-, euro per maand aft te houden, terwijl ons dagelijkse de miljoenen Bonussen om de oren vliegen. De ‘Rechter’ mevr. Borgers  en de Wethouder Vliegenthart zouden zich dood moeten schamen, maar horen beide feitelijk thuis in een TBS-Kliniek.

Hierna volgt een video verslag van de onthutsende en ontluisterende rechtbank zitting van ‘Monster-Rechter Borgers ‘ de Slachter van de Amsterdamse Dak en Thuis lozen.

Opmerking: Wij hebben dit artikel in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam en de landelijke SP en de SP wethouder Amsterdam en de B&W Amsterdam en de Leden van de Gemeente Raad Amsterdam SP.