( van onze VVD Klasse Juiste redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Sicherheitsdienst van ‘Gestapo Boss Irma Heintzberger’ in paniek. Jetta Klijnsma

Een wetenschappelijk onderzoek in de USA heeft aangetoond dat als men het controle apparaat  afschaft van de Bijstand er direct 80 procent wordt bespaard. Kennelijk is de ‘Gestapo Boss Irma’ van het zooitje ‘SD-politie der arme kleine luiden’ zich daar een hoedje van geschrokken, want zij is gelijk een ‘dr. Goebbels-tegen offensief’ begonnen in de ‘Ja-knikkers Trouw’ waar zij vrijelijk haar feitelijke ‘VVD-Neo-Nazi-onzin’ mocht brallen.Kruimel-Fraude in de honger bijstand loont wel degelijk”, bralt crimineel TBS- patiënt Irma Heintzberger, voorzitter van het Landelijk Contact asociaal Rechercheurs (LCSR). Zij is wel een TBS-patient en dat wordt angstvallig geheim gehouden,zoals gebruikelijk in de de Graai kringen die hand en spandiensten verrichtten voor het “Lieg en Bedrieg Kabinet” om het Klootjesvolk onder de duim te houden en kaal te plukken. Verder heeft de LCSR de meeste duistere website, die wij ooit aanschouwende: geen naam, geen foto, helemaal niets. Wat hebben deze laffe Judassen te verbergen? Waar schamen zij zich voor? Wij konden nergens op het internet een foto vinden van Irma Heintzberger.

100 miljard aan bonusjes is TBS patiënt Irma niet bekend. ‘Playboy Samsom’ legt het uit.

Multinationals roven en plunderen straffeloos miljoenen uit EU-fonds.
Gemeenten handelen bij overtredingen vaak eerst de makkelijke gevallen af die inmiddels hersendood zijn van alle ellende waarmee kleine bedragen zijn gemoeid en laten de grotere fraudezaken liggen.“De echte fraudeurs blijven onbestraft”, meldt Heintzberger. Is zij nu nog maffer dan de rest van die Graaiers? Over welke grote fraude zaken heeft zij het dan wel? Weet zij dan werkelijk waar niet dat de echte Grote Fraudeurs nooit gepakt worden, laat staan bestraft en die zitten niet in de Bijstand, maar bij Misdaadbanken, de Tweede Kamer , de multinationals en Koninklijk huizen. Volgens de asociale rechercheurs die belast zijn met de opsporing van de kruimel fraudezaken zetten veel gemeenten bij misstanden alleen de bijstandsuitkering stop, zodat deze
Starbucks Taxschlemielen omkomen van de honger of zelfmoord plegen.Vaak worden ook nog de uitkeringen volkomen onterecht stop gezet, zoals onlangs weer bleek in de zaak van de Oma van Lange Frans. Ze starten geen onderzoek naar hoe lang de uitkering al ten onrechte is verstrekt, want dat is in een hele bijstand ‘s mensenleven nog niet een piep klein Bonusje van de Ratten in pak. Dat vinden ze te duur of te arbeidsintensief en daar hebben ze natuurlijk volkomen gelijk in het is de zout in de pap niet waard. De Kruimelfraude blijft zo onbestraft en onterecht verkregen uitkeringen worden niet teruggevorderd. Nee, nou, nou gaat het daar nu echt om? Wij weten zeker van niet. Die brallende gewetenloze Sociale rechercheurs Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS schijten in hun corrupte broek dat zij hun Judas-baantjes kwijt raken als er eerdaags een minima inkomen wordt ingevoerd. De rechercheurs Judassen zien ook dat enige tijd later de oplichter opnieuw een uitkering aanvraagt en dan hebben ze niet over de Ratten in pak. Hij zegt dan dat hij niet meer samenwoont of dat hij niet meer werkt. Vaak is er niets veranderd in zijn levenssituatie. “Soms zien we een fraudeur  met geen kleren aan zijn lijf het bij steeds weer een nieuwe gemeente proberen. Tja, de drempel is laag, er volgt immers toch geen sanctie en hij zal toch moeten eten, niet dan? Fraudeurs krijgen vrij spel in “Banana-Fraude-Nederland.” Maar welke Fraudeurs? Daar heeft ook de VU een wetenschappelijk onderzoek aan gewijd en dan blijken het wederom niet de Bijstand gerechtigde te zijn, maar corrupte ambtenaren als die van  ‘Gestapo Boss Irma H.’.

Vergissingen wel zwaarder beboet voor Kleine Luiden.

Het LCSR Sicherheitsdienst  heeft aan de bel getrokken bij staatssecretarisKapo Jetta Klijnsma’ van asociale zaken. In 2013 is de fraudewet aangepast omdat hongerende fraudeurs strenger moesten worden aangepakt met hogere boetes, vond het Lieg en bedreig kabinet met hun VVD ‘Gestapo-man Sjoerd Potters’. Gemeenten kregen meer bevoegdheden om bestuurlijk te handhaven. Het gevolg is echter dat er nog nauwelijks strafrechtelijk onderzoek wordt aangevraagd. In de praktijk zijn het daardoor vooral burgers die zich vergissen die de dupe worden van de nieuwe wet. Zij worden juist veel te zwaar beboet, bleek uit onderzoek van de Nationale Ombudsman eind vorig jaar. En de echte oplichters en Maga-Fraudeurs, waartoe nu juist Irma Heintzberger toe behoort met haar ‘Judas-politie gaan dus veelal altijd  vrijuit.

Extra geld voor nog meer onderdrukking en uitbuiting van de Bijstand- Plofkippen.
Sjoerd PottersVoor bestuursrechtelijke onderzoeken – waar geen rechercheur voor nodig is – heeft het kabinet onlangs nog extra geld uitgetrokken. Het ministerie van binnenlandse zaken van de ‘Arbeider verrader Asscher’ heeft 13 miljoen euro beschikbaar gesteld voor huisbezoeken waarmee ze hopen 15.000 fraudeurs te pakken. Dat moet jaarlijks 30 miljoen euro opbrengen. Maar hiermee worden de grote jongens niet aangepakt. Heintzberger: “Hoe effectief is het ingezette ‘strenge beleid’ dan? Daar hebben wij grote vraagtekens bij en ik zit niet in een Tbs-kliniek.”

‘Kapo Jetta Klijnsma’ voert Arbeitseinsatz in: werken over de grens verplichten.
De inspectiedienst van het ministerie van asociale zaken concludeerde eerder ook al dat gemeenten de nieuwe wet niet toepassen zoals was bedoeld. “Gemeenten leggen te weinig en te lage boetes op”, aldus de Inspectie SZW in het rapport ‘De boete belicht’. In slechts 35 procent van de gevallen wordt een boete opgelegd, terwijl volgens de fraudewet gemeenten voor elke fraudevordering een boete zouden moeten opleggen. De gemeenten zijn bang dat ze het bewijs toch niet rond krijgen,omdat het hier gaat om een volslagen leeg geplunderde groep arme Schlemielen, merkt de inspectiedienst op.

Noot: Zoek het Verchil tussen de ‘Kapo-Jetta Klijnsma-Werkloze Wet’ van  NU en de ‘Nazi- Werkloze-Wet’ van toen.
Al vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog waren er Nederlanders in Duitsland werkzaam. Dat land was zich vanaf 1933 in een ijltempo aan het opbouwen en er was volop werk te vinden, terwijl thuis de economische crisis maar bleef voortduren. Niet alle werkzaamheid in Duitsland was trouwens vrijwillig. Al voor de bezetting, namelijk tussen februari 1938 en september 1939, achtten de arbeidsburo’s werk in Duitsland ‘passende arbeid’ voor werkelozen. KVP-voorman Carl Romme was hier instrumentaal in. Vooral in de grensstreken werd dit ook toegepast: Ongeveer 1800 mannen werden gedwongen tewerkgesteld bij de oosterburen. Weigering resulteerde in stopzetting van de werklozensteun. Bovendien kwam men dan niet meer in aanmerking voor binnenlandse werkverschaffingsplaatsen.
Bron: Arbeitseinsatz