( van onze Ontwaakt, verworpenen der aarde redactie )

AMSTERDAM-NOIR- Zelfmoord door nieuwe bijstand regels van Jetta Klijnsma. Geen Plofkippenagenda punt voor het ‘PvdA-muizen’-Congres en het CBP.
Nauwelijks meer werkenden door lagere belasting volgens het CPB in de “Straf de arme maatschappij”. Verlaging van de belastingtarieven zorgt er nauwelijks voor dat meer mensen gaan werken. Het kost bovendien veel geld dat verdwijnt in de zakken van de (VVD)- Werkgevers .

GroenLinks: Ultra-rijken zijn asociaal en moorddadiger dan Jihad-strijders is het CPB even ontgaan met hun studie.
Tunnelvisie- onderzoekers’ van het Centraal Planbureau concluderen dat in een vandaag verschenen ‘Kul-studie’. De studie gaat in het geheel niet in op het feit dat 1 procent ‘Ultra-rijken bandit’ meer bezit dan de rest in de wereld en geen cent belasting betalen.

Bio-Kapitalisme: Chippen van mens en dier. 
participatiesamenleving_vrijewereld-1.org_Ook gaat de studie voorbij aan het feit dat de ‘Robot-arbeider’ en de ‘ Zweedse-Chip-mens’ en de ‘Chinese Plof-kip arbeiders’ sterk aan opkomen is. Bovendien is het maar de vraag of de Voedselbanken een verlaging van de toch al extreem lager uitkeringen qua extra toeloop het dan nog aan kan. De Voedselbanken staan nu al onder zeer grote druk.

Dreiging van Hongerdood goede prikkel. Corrupte Dutch ambtenaren completly out of control. Plasterk weet van niets.

Wat volgens CPB wel helpt om meer mensen aan de slag te krijgen, zijn fiscale prikkels voor moeders met jonge kinderen om meer te gaan werken. Ook het beperken van de steun voor lagere honger inkomens, bijvoorbeeld het verlagen van de bijstandsuitkeringen, heeft effect. Maar dat heeft weer het nadeel dat de inkomensongelijkheid en zelfmoorden en huis uitzettingen en kruimel criminaliteit stijgt. Ook gaat het CBP volledig voorbij aan de alles overheersende ‘Graai en Naai- corruptie’ in “ Banana-Fraude-Nederland” van de ‘Gevestigde Ratten in pak Orde’, dat volgens ons inmiddels een bedreiging is niet alleen van de werkgelegenheid, maar zelfs voor de (schijn )democratie. Misschien is de corruptie van de ‘Raten in pak’ een onderwerp voor de CPB-onderzoekers dat te dichtbij hun eigen kennissen en familie kring komt en derhalve taboe.

Beierse incest-familiepolitiek lijkt veel op die van “Banana-Fraude-Nederland”.
Het “Lieg en Bedrieg kabinet” is van plan de lasten de komende jaren fors te verlagen, met in totaal zo’n 15 miljard euro. Het hoopt daarmee de niet bestaande en nooit meer terug komende ‘Jan met de Pet werkgelegenheid aan te jagen. Het kabinet wil dat betalen met financiële meevallers, maar de plannen moeten nog uitgewerkt worden. De CPB-onderzoekers waarschuwen dat algemene lastenverlichting een te ongericht instrument is om meer mensen aan het werk te krijgen. Een eenvoudiger belastingstelsel met slechts één tarief (de ‘vlaktaks’) kan zelfs negatief uitpakken voor de arbeidsdeelname. Het is volgens de onderzoekers beter om het voor mensen die nog niet werken financieel aantrekkelijker te maken om aan de slag te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door de financiële tegemoetkoming voor moeders met jonge kinderen te verlagen.

Opmerking:  Nog nooit vertoont. PvdA volgt Volksnieuws uit Amsterdam: Stem niet op PvdA.  Houdt u van Holland, u zelf en uw familie en kinderen stem dan in Maart tegen de VVD-misdaadgroep en zijn PvdA-hoertjes met hun gedoog partijtjes D’66, CHU en ISIS SGP. Stem bijv. SP en PvdD en redt ‘Jan met de Pet’ en de dieren  van the Apocalsypse met’ PvdA- Kapo Jetta Klijnsma- moestuin’!