( van onze VVD Klasse Juistitie redactie)

Gerben EgginkAMSTERDAM-NOIR- Graai-uitkering onderwijs Bestuur-Gangsters boven 200.000,- Gemeenschapsgeld. 
Waarom is er nog geen  DNA afgenomen van Gerben Eggink. En waarom is hij nog niet gearresteerd? Allemaal vragen die in “Banana-Fraude-Nederland “, zolang Justitie in handen is van het corrupte liegende VVD duo Ivo Opstelten en Fred Teeven nooit zullen worden beantwoord.

Topje van de IJsberg (Bron VU in ). “Straf de arme maatschappij”. ( Het nieuwe beleid van de sociale onzekerheid Loïc Wacquant)
Het corrupte bestuur van de AVRO onder aanvoering van de Top VVD-er de  Pedo ‘Rose Ed Nijpels’ heeft Gerben Eggink 1 september 2004 benoemd tot Algemeen Graai- Directeur ad interim van de AVRO. Eggink neemt daarmee de plaats in van de beide AVRO-directeuren met wie de samenwerking wordt beëindigd. Hij is als crimineel associé verbonden aan Boer & Croon Executive Managers en een prominent lid van de VVD-misdaadgroep.

Voormalig interim-graai-directeur Gerben Eggink van kunstenmakers-hogeschool Artez stapt naar de rechter om onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) uit te komen. De hogeschool met Graai-vestigingen in Arnhem en Enschede vordert op last van minister Bussemaker (Onderwijs voor de Rijken) in totaal anderhalve ton terug. Dat geld zou hij hebben gekregen gejat boven de geldende maximum voor graai-salarissen in de (semi-)publieke sector.

Stelen met de wet in de hand bewijst dat misdaad van Ratten in pak loont in Banana-fraude-Nederland.
Jonald Bouwhuis Hans WiegelDaarbij gaat het om 70.000 euro teveel betaald loon en nog eens 80.000 euro vage bureaukosten, geld dat naar Boer en Croon ging, het bedrijf waar Eggink partner is. Dat is de oudste fraude-truc van de Ratten in pak. Via een bevriende corrupte Rat in pak  bij dat bedrijf, die in de corrupte raad van blinde toezicht van Artez zat, werd hij in 2013 aangesteld om schoon schip te maken met de subsidie. Eggink zou dat een paar maanden doen, maar het duurde uiteindelijk langer. Daardoor kwam hij boven het graai-maximum uit (kuch). Eggink, een aarstbrutale en gewetenloze ‘Rat in pak’ laat het er niet bij zitten, hij stapt naar de rechter. „Het is een goede zaak dat er bij de wetgever aandacht is voor de bezoldiging ( = Mega-uitkeringen) van topfunctionarissen Bestuur-gangsters, zoals ik in de (semi-) publieke graai- sector. Er is echter sprake van een onzorgvuldig wetgevingstraject, bral”, geeft hij als reden op. De regels zijn zo vaak aangepast, „vaak met terugwerkende kracht”, dat zijn rechtszekerheid is geschonden.

Ruim 3 miljoen voor ex-ziekenhuisbestuurs-gangsters. Geen geld voor Wajong-uitkering.

En wat heb ik anders gedaan dan Loek Hermans , Jos van Rey,  Hans van Baalen,  Frans Weekers, Mark Verheijen, Hans Wiegel,  en al die andere VVD en PvdA Fraudeurs, vindt de manager. Als de regels worden toegepast die golden op het moment dat hij in Arnhem puinruimde  aan het Zakkenvullen was, „kan de conclusie alleen maar zijn dat mijn Graai en Zakkenvullers- bezoldiging binnen de WNT- graai-norm is gebleven. Bovendien had ik die paar centen  hard nodig om mijn kinderen eten te kunnen geven bralde hij tot slot huilend en snikkend ” . Waarop de Rechter hem aangedaan van zo veel onrecht wat zakdoekjes gaf. Vooruit lopend op de uitspraak van de Rechter hebben wij deze Zakkenvuller reeds een mooie eervolle plek gegeven op het “Elite Gangster Billboard” alwaar hij veel bekende tegen komt uit de Graai en Fraude sector ten koste van ‘Jan met de Pet’, waarvan 350.000 kinderen met dank aan het “Lieg en Bedrieg Kabinet” echt niet te eten hebben.