( van onze VVD Klasse Justitie redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Rechters zijn er in Nederland om in hoofdzaak de “Straf de arme Ard van der Steurmaatschappij” in stand te houden.  
De Critical legal theory  is niet bekend bij de Tweede Kamer. Er moeten meer mogelijkheden komen om foute en corrupte rechters aan te pakken. Als ze niet functioneren en corrupt zijn moeten ze worden overgeplaatst of een lagere functie krijgen. Daarvoor pleit een meerderheid van de Tweede Kamer. Nou, nou dat is pas een zware straf voor het “Tuig in Zwarte Toga”. Is dat even schrikken voor de Rechters.

Dworkin taking rights seriously is onmogelijk voor Nederlandse Rechters.
Laten wij voorop stellen dat er onder de Rechters zeer integere en extreme intelligente mensen zitten, die trachten onder bijna onmogelijke omstandigheden van de ‘Heersende- Klasse- wetten’ echt recht te spreken.  Dat weten wij uit ervaring, gezien het feit dat wij de nodige processen aan onze broek hebben gehad van de ‘Media- Maffia- advocaat Jurian Groenendaal’ van ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ om Volksnieuws op zwart te zetten. Maar helaas zitten er ook veel lieden die misbruik maken van het ambt. Ook dat weten wij uit ervaring. Zo werd Brown maar liefst twee keer veroordeeld op grond van (valse) aangiften inzake bedreiging en mishandeling van Peter R. gedaan door  ‘Bagger Peter R de Vries’ en zijn “Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout”.

Maar wij  hebben ook sinds 1997 een vaste advocaat Mr. Peter van der Laar te Eindhoven , die  ons al bij staat sinds 1997 met  de TV-overal op Steve Brown van ‘Bagger Peter R de Vries’ rechtszaak , die de naam van Paul Scholten eer aan doet.  M.a.w. een echt  “Mensch” onder de advocatuur en die zijn er dus ook.

Ook sprak bijv. ‘Rechte-Beul-R. Elkerbout’ de Killer-Cop vrij, die een  17 jarige weghollende ongewapende jongen  Rishi in zijn rug dood schoot. Dan was er nog de Amsterdamse ‘Killer-Cop Fred B’., die er op los knalde alsof hij in het Wilde Westen was, waarbij  Michael Koomen  werd vermoord.  Ook die werd vrij gesproken door een Rechter. En hoe zit het met de ‘vergeten’ ‘Groeps- Killer- Cops’ van Ishan Gurz?  In de huidige situatie kunnen rechters niet Agent Rishidoor de regering of het parlement worden geschorst of ontslagen. De magistraten kunnen enkel worden bestraft door de Hoge Raad middels een schriftelijke waarschuwing of ontslag.
Minister Bral Opstelten (Veiligheid voor de Rijken en Elite Pedofielen ) wil de wet verruimen. Een rechter kan straks voor drie maanden worden geschorst met behoud van zijn uitkering van rond de 100.000,- euro . Maar de Tweede Kamer wil nog verder gaan, meldt RTL Nieuws. „Net zoals in het bedrijfsleven moet het mogelijk zijn om iemand over te plaatsen die niet goed functioneert met behoudt van zijn uitkering. Tegen een raadsheer bij het hof die niet functioneert, kun je bijvoorbeeld zeggen: ga nog eens terug als rechter bij de rechtbank en ga verder met  aldaar het Klootjesvolk naaien”, bralt de extreem corrupte VVD-Kamerlid  Bedelid Ard van der Steur, die indien de Rechters en het OM niet zouden disfunctioneren al lang en breed in de gevangenis zou zitten.

Noot: Officieren van Justitie toch echt in de fout ( bron Zembla).