( van onze VVD en PvdA Bestuur-gansgter redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Verpleeghuizen potten te veel geld op . PvdA- en hun Club -blad 
Martin van RijnJoop.NL can’t handle the Volks-Truth.
Verpleeg- en verzorgingshuizen hebben veel meer geld op de Misdaad-bank dan nodig is, vindt onder meer vakbond Abvakabo. Dat geld zouden ze kunnen steken in de patiëntenzorg, maar in plaats daarvan wordt het opgepot met het oog op een onzekere toekomst voor de ‘Dikke Deuren’ ,die verantwoordelijk zijn voor de onmenselijke omstandigheden in de ‘bejaarde- Kampen’.Uit cijfers over 2013, door Abvakabo verzameld uit jaarverslagen, blijkt dat de instellingen samen ruim 3,9 miljard euro eigen vermogen hebben. Hun solvabiliteit is gemiddeld 30,5 procent. Dit cijfer geeft aan hoe groot het vermogen is om een financiële tegenvaller op te vangen voor de (VVD en PvdA)-“Dikke Deuren”. De corrupte Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)  verlangt 15 procent. Daar gaan de ‘ Bejaarde-Melk- verpleeg- en verzorgingshuizen’ dus heel ruim overheen.

Moeder van staatssecretaris ‘PvdA- Miljonair  Martin van Rijn’ zit in de Pis. ‘Dikke Deuren’ in  weelde. Staatssecretaris Van Rijn onderzocht graaicultuur en kreeg zelf 469.000 euro.
Begin november ontstond opwinding over de onmenselijke beestachtig gebrek aan zorg in een verpleeghuis waar de moeder van staatssecretaris Van Rijn woont gevangen zit,  en die zit namelijk dagelijks met pis langs de benen. Hoe kan het Nederlandse Volk vertrouwen hebben in de PvdA staatssecretaris Van Rijn , die de verantwoording draagt voor de zorg en niet eens voor zijn eigen hoog bejaarde moeder van in de negentig , die misschien nog een jaartje te leven heeft naar behoren zorgt?  Bovendien is Van Rijn zeer kapitaalkrachtig en de facto Miljonair. Vanaf januari 2008 was hij ‘Graai-CEO’ van pensioenfonds PGGM en incasseerde los van de onkosten vergoeding (kuch) een uitkering van zo een kleine vijf ton per jaar tot hij  PvdA-staatssecretaris werd. Kennelijk is deze man niet alleen gewetenloos, maar ook nog een first class vrek. Met zijn centen kan zijn moeder makkelijk in een privé verzorgings- thuis zitten tussen de VVD -oudjes, al dan niet van Adel.  Afijn, Martin van Rijn is weer zo een klassieke PvdA-er, een man met twee gezichten dat moge inmiddels wel duidelijk zijn.

Dat tehuis Kamp maakt deel uit van WoonZorgcentra Haaglanden dat 30 miljoen euro eigen vermogen heeft en een solvabiliteit kent van 22,7 procent. WZH kreeg toen het verwijt dat het best in staat was om meer geld te besteden aan directe patiëntenzorg en er in ieder geval minimaal voor te zorgen dat de arme oudjes niet steeds langs hun benen hoefde te pissen. Uit de cijfers blijkt dat WZH niet de enige welgestelde organisatie is. Van de 323 zorgorganisaties die verpleeg- en verzorgingshuizen beheren, hebben 178 een solvabiliteit van meer dan 25 procent. 43 instellingen zitten boven de 50 procent, negen zelfs boven de 80 procent. Deze cijfers wijzen er op dat die organisaties, vergeleken met hun omzet heel veel geld op de misdaad-bank hebben.

Meer personeel en minder zwaar betaalde bejaarde ‘Graai-Dikke Deuren’ gaat niet door zolang het Lieg en Bedreig Kabinet aan de macht is
Gerrit ZalmLillian Marijnissen, bestuurder van de Abvakabo, vindt dat de tehuizen fors meer geld moeten inzetten om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, bijvoorbeeld door meer of beter personeel in te huren. “Zo veel geld oppotten is niet van deze tijd, waarin overal wordt bezuinigd. Geld voor zorg moet ook naar zorg.” Gezondheidseconoom professor Wim Groot is het met Marijnissen eens dat de instellingen veel te veel geld opzij zetten. “Dit is geld dat bedoeld is voor zorg, en niet om op de bank te zetten. We betalen niet elke maand onze premies voor de AWBZ om instellingen bankier-gangstertje a La de ‘VVD Draq Queen Gerrit Zalm’ te laten spelen. Dat geld moet besteed worden aan zorg. En anders geven ze het maar terug.”

PvdA ‘Bejaarden-Killer Otwin van Dijk’ en ‘Dikke Deur Coert Veenstra’ zet bejaarde aan tot zelfmoord.  De PvdA ‘bejaarde Killer Otwin van Dijk’ is helemaal in zijn PvdA- nopjes’: “ Oppotten en niet in de pot(ten) pissen. Wat wil een ‘PvdA- mens’ nog meer?  En ik heb  Fleur Agema niet in haar ‘PVV-kont’ gebeten, die is mij eventjes te bruin”.

Vertragen wet topinkomens Graaiers door VVD Ministers Blok en Schippers is misdadig.
Mark Rutte liet weten in zijn broek te hebben gepist van genot bij het horen van dit fijne Kerst-nieuws. Kijk stelt de ‘Über VVD Gaylord Rutte’ onze ouders zitten niet in die walgelijke Bejaarde verzorgingstehuizen  arme bejaarde Concentratie kampen, maar thuis in de villa met privé verzorging  bediendes. Hoe wij die sukkels van de PvdA zo gek hebben gekregen om de ouders van hun stemmers als Pispaal en tot zelfmoord te drijven is ons welbeschouwd ook een raadsel, maar onze ‘Dikke Deuren’ in de bejaarde kampen verdienen er geen cent minder om, integendeel die zijn 42 pr0cent meer gaan graaien. Daar zorgen wij wel voor met onze fijne Ministers Stef-(aasgier)-Blok en Edith -( rook je maar dood)- Schippers, ha,ha,ha.