( door Steve Brown)

documentaire Louis HagemannAMSTERDAM-NOIR-Gisteren was Jacqueline Hagemann zo waar te gast bij Pauw in het kader van de documentaire “Levenslang” die heden avond zal worden uitgezonden. Jacky Hagemann is de vrouw van Louis, die in 2005 tot levenslang veroordeeld werd wegens moord. Drie jaar later trouwde het stel in de gevangenis. Hagemann vecht terecht voor een herziening van de zaak en vrijlating van haar man. Haar optreden was waardig en ter zake kundig. Ik ken het dossier Hagemann en er is geen greintje bewijs dat Hagemann, die moorden ook heeft gepleegd. Waarschijnlijk is de veroordeling van Hagemann het walglijkste klassieke voorbeeld van duistere samenwerking tussen bepaalde corrupte Justitie en de corrupte Media Maffia in de persoon van ‘Bagger Peter R. de Vries’, die een voor justitie lastig persoon hebben weg gewerkt ( moorden met de wet in de hand).

Renetta van der MeerIn het kort:
Louis Hagemann is veroordeeld op basis van een verklaring van een door Peter R de Vries  zwart betaalde( 20.000,- gld)  derderangs aan de cocaine verslaafde prostituee Renetta van der Meer . U kunt het hier nalezen: “Recht voor Louis Hagemann”.
Louis Hagemann is nog een tijde vaste bezoeker geweest van The Happy Family, toen hij min of meer de Hells Angels was uitgezet. Ik heb in die tijd vaak een koffie gedronken en veel gelachen met Louis Hagemann en zijn gabber Benny van Lil en hij was één van de rustige bezoekers van de The Happy Family.

Media-Sensatie Pulp is extreem toegenomen en niet de liquidaties sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw.
Zij werd heel even aangevallen door het aasgieren-drek journalistiek van de ‘Mocro-Maffia- Gold diggers ‘ ( niet Wouter Lauwmans, die achtten wij als één van de weinige journalisten integer), die voor haar aan tafel zaten in het kader van de moord op de vrouw in Amstelveen. ‘Er was nimmer zo veel gemoord in Amsterdam dan nu door de Mocro-Maffia 15 moorden in twee jaar, bralde zij glunderend van de ‘Kassa-pret’ en proberen de ‘Mocro-Maffia moorden te verkopen als een soort van ongecontroleerd Amsterdams Ebola virus.

Mocro-Maffia’ en Wouter Lauwmans en Martijn Schrijver kregen een lesje in Omerta van Peter R. de Vries.
De feiten ter zaken het aantal liquidaties in de Amsterdamse- Onderwereld geven een heel ander beeld. Zo pochte bijvoorbeeld de tweevoudig voor moord veroordeelde ex politieman Martin Hoogland tegen mij dat hij in 4 jaar tijd 19 mensen had geliquideerd tijdens de periode dat Jocic de Koning was van de Amsterdamse Onderwereld. Dat is dus meer dan de hele ‘Mocro-Maffia’ bij elkaar. Zo werden er al in 1984 in de maand december alleen al in Amsterdam 43 Turken en een corrupte rechercheur vermoord. Dan was er de tijd toen Jocic de scepter zwaaide in Amsterdam eind jaren ’80, begin negentig er minimaal twee liquidaties per week. De Chinese Tirades in hun golden heroïne- tijd waren ook goed voor aan aantal moorden die de ‘Mocro- Maffia’ moorden verre overstijgt.

Geeft Jens Olde Klater eerdaags licht, voordat zijn lampen uit gaan..

Overigens mag de ‘aasgieren-journalist Jens Olde Kalter‘, die Badr Hari volledig heeft uitgemolken wel goed op zijn tellen passen, want tijdens deze uitzending kwam Badr ook nog even voorbij die nu kennelijk dikke mik is met één van de grootste en machtigste en moorddadigste Internationale echte Maffia Bazen Ramzan Achmadovitsj Kadyrov van Tsjetsjenië. Als die vandaag op de knop druk zien wij Jens Olde Kalter nooit meer terug. Ramzan staat aan het hoofd van de beruchte Tsjetsjeense presidentiële veiligheidsdienst en wordt ervan verdacht wreed, meedogenloos, en ondemocratisch te zijn. Volgens de Duitse mensenrechtenorganisatie Gesellschaft für bedrohte Völker uit Göttingen wordt ongeveer 70% van alle moorden, verkrachtingen, martelingen en ontvoeringen in Tsjetsjenië gepleegd door zijn inmiddels formeel ontbonden ongeveer 10.000 man tellende Kadyrovtsy. Deze paramilitaire maffia groep wordt vaak beschuldigd van het werken als een doodseskader en van ontvoeringen. In een rapport verklaarde de organisatie: “He and his henchmen spread fear and terror in Chechnya, They travel by night as death squads, kidnapping civilians, who are then locked in a torture chamber, raped and murdered.” Het Gesellschaft für bedrohte Völker noemt hem een “oorlogscrimineel” en stelt dat Kadyrov zelf persoonlijk betrokken was bij verscheidene gevallen van marteling en moord. Nou, maak je borst maar nat Jens Olde Kalter.

Noot: Halverwege de jaren tachtig brak opnieuw onrust in de Chinese wereld uit. Ditmaal werd die verwekt door het gewelddadige optreden van de Tai Huen Chai. De politie werd in 1986 voor het eerst met deze criminele groep geconfronteerd, en moest enkele jaren later vaststellen dat zij ondertussen niet alleen van 20 naar zo’n 100 vaste medestanders was gegroeid, maar dat zij zich ook had genesteld in vele grote en kleinere steden van ons land. De eenheden van de Tai Huen Chai – cellen zo men wil – waren al vlug volop betrokken bij de handel en distributie van verdovende middelen. Maar binnen de kortste keren controleerden zij ook illegale gokhuizen en persten ze Chinese zakenlieden hardhandig af. Bij herhaling werd de vrees geuit dat deze ontwikkeling vroeg of laat zou uitmonden in een bloedige machtsstrijd tussen de Tai Huen Chai, de Ah Kong en, op de achtergrond, de 14K, temeer omdat de 14K halverwege de jaren tachtig probeerde om weer een poot aan de grond te krijgen. De grote clash die steeds weer werd verwacht, is echter tot nu toe uitgebleven. Wel wezen allerhande schietpartijen en moordzaken in de voorbije jaren erop dat de strijd om de macht bij vlagen kennelijk niet langer via overleg kon worden beheerst (Van der Roer, 1989). Bron:Buro Janssen