( van onze ‘VVD en PvdA Big Brother –gangster’ redactie)

AMSTERDAM-NOIR-PvdA en de VVD staan voor ‘Big Brother is watching You’ in “Banana-Fraude-Nederland”
UnknownDe PvdA, de Partij voor (corrupte ) Bestuurders in goede doen wil iedereen gaan afluisteren nu hun roof de arme beleid samen met de VVD-misdaadgroep wellicht kan gaan leiden tot Syrische- Opstanden Jordaan Opstanden van de’ Verworpenen der aarde’. Het “Lieg en Bedrieg Kabinet” wil dat hun inlichtingendiensten van ‘Acadabra Godfather Dick Schoof’ ook alles van de kabel af mogen luisteren. Daardoor kunnen al onze bel- en internetgegevens bij de ‘VVD en PvdA-overheid’ terecht komen. Nu mogen de corrupte inlichtingendiensten van de heersende klasse alleen nog maar ruwe communicatie uit de ether plukken maar dat vindt het kabinet niet meer van deze ‘Roof de arme scheel tijd’.

Politiestaat komt steeds dichterbij. MIVD pleegt aan de lopende band straffeloos misdaden. Ronald Plasterk ‘s AIVD weet van niets.
Excuus Truus PlasterkDe altijd liegende PvdA Minister ‘IJdeltuit Plasterk’ (Binnenlandse Corrupte Zaken) en zijn Boss de ex call girl VVD minister Hennis (Defensie voor de Maffia-Wapenhandelaren ) willen daarom de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ‘Noord-Koreaans-moderniseren’. Ongeveer 90 procent van alle communicatie vindt plaats via de kabel, gesprekken via mobieltjes gaan via zendmasten namelijk ook ’de grond in’. In die grote hoeveelheid informatie zijn de inlichtingendiensten erg geïnteresseerd om de boel te kunnen onderdrukken. De kabel mogen ze nu alleen gericht aftappen als ze toestemming hebben om een bepaald persoon af te luisteren, maar als het aan het “Lieg en Bedrieg Kabinet” ligt mogen de diensten alle info aftappen die via de kabel gaat. Elke keer als er een bepaalde stroom wordt afgetapt, moet dat wel een doel hebben en de corrupte, criminele minister moet goedkeuring geven. VVD Minister Jeanine Hennis-Plasschaert: Wij doen niet mee aan liquidaties met drone’s en wij liegen nooit.

Meer informatie Kamerleden afgewezen door ‘VVD- KGB-Boss Halbe Zijlstra’ van Commissie Stiekem.
De Amsterdamse VVD -Zuidas, alwaar dagelijks miljarden worden witgewassen voor de Internationale ‘Corporate Crime Multinational’s ’ zijn uitgezonderd van het afluisteren. Ook de VVD Bankier-Gangsters en de PvdA-Bestuurders in goede doen vallen buiten deze wet en mogen ook niet worden afgeluisterd. Hoe het zit met de ‘Elite (VVD) Pedo -Kliek en  de ‘Reis en Hobby King Willem’ is ons nog niet helemaal duidelijk of die Ultra-criminele groep ook buiten deze wet gaat vallen. Vast staat in ieder geval wel dat deze wet in hoofdzaak de privacy gaat aantasten van het ‘Klootjevolk’ en weten zij veel. Die roepen gehersenspoeld door de Pulp-media-maffia van ‘Maffia Boss John de Mol’ steevast: Ik heb niets te verbergen, dus ik vind de schending van mijn privacy prima.

Toestemming nodig van minister. Verzetsgroep Radeloze arbeiders  ( worden al afgeluisterd) kondigen nieuwe acties tegen ‘Gas Maffia- NAM’.
Dick SchoofEen corrupte Jaknikkers Kamermeerderheid, met daarbij zelfs ’privacyvoorvechter’ D66 van ‘Kasteelheer Alexander Pechtold’’, bralde eerder achter de schermen al voorstander te zijn van dit ongericht aftappen van ‘Jan met de Pet’, maar bedong wel stiekem dat hij en zijn adellijke-partijtop niet mogen worden afgeluisterd . Het kabinet moest alleen met goede voorwaarden komen over wie er naar die hele stroom informatie zou gaan kijken, stelden Kamerleden (kuch). Het kabinet heeft daar een rook gordijn ( niet te verwarren met het IJzeren Gordijn) schema voor bedacht. Voor elke fase in het proces (vergaren, voorbewerken of verwerken van data) moet er toestemming komen van de minister. „ De onderschepte ruwe gegevens zijn beperkt toegankelijk, alleen voor specifieke medewerkers en voor specifieke taken”, schrijven de ministers. Wat deze liegende Ministers niet schrijven aan de domme of gewoon weg corrupte Kamer is dat het een feit van algemene bekendheid is bij de inlichtingen diensten en de politie wereldwijd dat de figuren, die zij met de wet zogenaamd op het oog hebben al jaren niet meer communiceren middels telefoon en/of mail verkeer. Zelfs in de jaren ’70 van de vorige eeuw lukte het de AIVD al niet om de Verzetsgroep RaRa (Revolutionaire Anti-Racistische Actie) ook maar één keer af te luisteren met resultaat. De Revolutionaire Anti-Racistische Actie (RaRa) was een Nederlandse actiegroep wier daden door de BVD als ‘politiek gewelddadig activisme’ werden omschreven. Er werd veel materiële schade veroorzaakt, maar er zijn nooit doden of gewonden gevallen bij acties toegeschreven aan RaRa. RaRa was actief van 1984 tot 1993, de groep is echter nooit officieel opgeheven. RaRa streefde beperkte doelen na, in aanvang was dat de terugtrekking van bedrijven als Shell en de Makro uit Zuid-Afrika. Die lachen zich tot vandaag de dag nog steeds helemaal slap om de AIVD van ‘Acadabra Godfather  Dick Schoof’. Dus wie blijft er dan over om af te luisteren ? U raadt het al alleen u dus.

Prinsesjes bloot gesteld aan ‘AD-Pedo-Journalist Luigi Colantuano’. AIVD wist van niks?Halbe Zijlstra
De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten voor de Rijken (CTIVD) van de gewetenloze VVD ‘Dutch KGD Boss Hable Zijlstra’ zal hierop toezicht houden, stellen de bewindslieden met een stalen gezicht over de commissie die al jaren onderbezet is en extreem corrupt. „Dit stelsel waarborgt dat de veiligheidsdiensten voor de Ultra-Rijken niet onbeperkt kunnen zoeken in vergaarde ruwe gegevens”, proberen Hennis en Plasterk gerust te stellen. De diensten zouden niet in ’willekeurige e-mailconversaties of telefoongesprekken van burgers’ kunnen rondneuzen(kuch).

Ongekend gevaar voor de Vrijheid van Nederlandse Burgers. De Top Tien Grootste Gangster ter wereld zijn de AIVD niet bekend.
AIVD vreest aanslag “Lone Wolfs” op ‘Elite Pedo en Rapist studenten club Minerva’.  „Eerder hadden we vooral staten als vijanden, nu hebben we te maken met ongekend gevaar door onze eindeloze roofparktijken van Jan met de Pet”, verdedigt de PvdA ‘Rat-Plasterk’ het besluit in een reactie. „We weten niet wie en waar plannen zit te verzinnen om onze centjes en bevoorrechte posities af te pakken. Het enige wat je kunt doen tegen die niet-statelijke vijanden is inlichtingen en onderdrukken Fred Teeven Winkel diefstalvan ons Klootjesvolk. Oké, onze VVD Griezel Fred Teeven doet het nu ook al niet slecht, maar het kan altijd nog beter. Maar je moet wel zorgen dat de privacy in balans blijft van onze gabbers in crime.” Volgens de brallende en liegende minister Plasterk zijn die ronduit ‘Noord-Koreaanse criminele’ voorstellen van hem goed in balans. „Ze mogen niet zomaar afluisteren omdat het kan, ze moeten een doel hebben. Bijvoorbeeld het telefoonverkeer naar Syrië  de Schilderswijk en krakers bolwerken in een week. Het besluit van het kabinet ligt in de lijn van de commissie met als Voorzitter de VVD ‘Gas -oplichter Dessens’. Die vond het onderscheid tussen het afluisteren van de ether en de kabel ouderwets als ras VVD-graaier. Omdat onze diensten tot nog toe alleen de ether ongericht mochten afluisteren, werden ze daar wel erg goed in. Nederland is daardoor een graag geziene gast bij missies om het radioverkeer van bijvoorbeeld de Taliban kritische maatschappij bewuste burgers of andere rebellen  demonstranten voor de mensen rechten af te luisteren. Hoe het ook zij, deze ‘Noord-Koraanse-wet’ wordt uiteraard aangenomen en dan weten de 2,5 miljoen Nederlands die onder de armoede grens leven in ieder geval voor zo ver zij nog een telefoon  of internet hebben dat zij wel worden afgeluisterd.