( van onze VVD en PvdA gangster redactie)

Jet BussemakerAMSTERDAM-NOIR- In de “Straf de Arme Maatschappij” van het “Lieg en Bedrieg Kabinet” zijn veel onopgeleide sloebers nodig om het nog resterende vuile werk te doen. Jacht op kruimel-misbruikers studiefinanciering. Bonussen Ratten in pak buitenschot.
De investeringen in het hoger onderwijs door het afschaffen van de basisbeurs zijn voor aankomend studenten arbeiders -kinderen al onzeker voordat de nieuwe ‘houdt de massa dom- wet’ over het leenstelsel is aangenomen door de Kamer. Veel hogescholen en universiteiten hebben niet genoeg reserves om de komende jaren te besteden aan betere lessen.

Jette Bussemaker betrapt op oplichting van de Tweede Kamer met sigaar uit eigen doos.
Dat biechtte de PvdA Graai-minister Bussemaker (Onderwijs voor de Rijken) dinsdag vlak voor het begin van het debat over het leenstelsel op in een brief aan de Tweede Kamer. De opbrengsten van het leenstelsel komen pas over jaren beschikbaar, als studenten beginnen met aflossen.
Voor de komende jaren staat vast dat er 200 miljoen euro extra wordt geïnvesteerd in het hoger onderwijs, doordat universiteiten en hogescholen hun reserves aanspreken. Omdat die bij veel instellingen niet groot genoeg zijn om bij elke opleiding het onderwijs te verbeteren, wordt het geld gericht ingezet. Dat betekent dat lang niet elke nieuwe student er al van kan profiteren. Per instelling zullen de prioriteiten verschillen, schrijft Bussemaker. Het is niet bekend of de bejaarde moeder van PvdA ‘Gangsterin Bussemaker’ ook weg zit te rotten in een poepluier in één van de Verzorging ‘s tehuizen  ‘Concentratie-Kampen der arme bejaarde’ van Boef Martin van Rijn. Maar als een echte gewetenloze PvdA leugenaar en Graaier lijkt het ons voor de hand liggen dat Bussemaker haar bejaarde moeder of vader daar ook net als die van Martin van Rijn zit weg te rotten. Kan hun wat schelen als ras PvdA boeven.

GroenLinks Boss Bram Ojjk is zo trots als een pauw met een grote fopspeen voor de arbeiderskinderen, die zich dood mogen lenen.
Bovendien kunnen in de toekomst grote tegenvallers ontstaan, omdat de overheid hoge studieschulden moet kwijtschelden aan mensen die niet genoeg verdienen. Dat was een voorwaarde van GroenLinks om steun te kunnen verlenen aan de kabinetsplannen. Het CDA vreest dat er in plaats van investeringen in het onderwijs uiteindelijk tekorten komen. „Het “Lieg en Bedrieg kabinet” kan zich alvast voorbereiden op een volgende naheffing voor het leenstelsel”, zegt Kamerlid Rog.

Royal Subsidiegeld op aan decadente feestjes. Mark Rutte weet weer van niets.
GroenLinks-leider Van Ojik erkent volmondig dat het Rijk veel geld kwijt kan zijn aan studenten die veel lenen en lang over hun studie doen. „Dat is het sociale aan het leenstelsel, dat is toch mooi voor studenten voordat zij zelfmoord plegen?” Voor de staatskas van onze ‘Reis en Hobby King Willem’ kan het een probleem worden, erkent hij. „Maar wij doen het voor studenten. Het is misschien een zorg voor de VVD-misdaadgroep, maar dan hadden ze niet met ons voorstel moeten instemmen.”

De criminele liberalen verwachten dat studenten niet overdreven veel zullen lenen, ook betaalt een student die 50.000 euro leent, evenveel terug als iemand die 80.000 euro leent. In kabinetskringen wordt evenwel nu al gesuggereerd dat de wet binnen korte tijd zal moeten worden veranderd om dit probleem te ondervangen.
De PVV heeft er sowieso weinig vertrouwen in dat extra geld de kwaliteit van het hoger onderwijs zal verbeteren. „Dat geld komt terecht in de corrupte zakken van ‘Banen- Carrousel- adviseurs’ en graai-managers van PvdA en VVD allooi in het onderwijs en gaat naar architecten van mooie schoolgebouwen, het hele circus om het onderwijs heen”, zei PVV-Tweede Kamerlid Harm Beertema.
Dat in de toekomst een tekort onstaat lijkt niet denkbeeldig. In Groot-Brittannië moest de overheid flink afschrijven op de studieschulden, meldde de BBC onlangs. Bijna de helft van de studenten zou de lening niet terug kunnen betalen en ziet geen andere uitweg dan zelfmoord of zich aan te bieden als arbeiders-(sexs)plofkip of hun organen te verkopen aan de Ultra-rijken bejaarde. Van dat laatste maatschappij beeld krijgt de Top van de VVD spontaan een VVD ‘Über Gaylord Mark Rutte- natte doos’.Daar komt nog bij dat de ‘Kids’ van de Dutch Elite en hun politieke VVD en PvdA lakeien voor het merendeel al studeren in het buitenland bij o.a. de  Ivy Universities in de USA en aan de Elite Universities als Cambridge in Engeland, dus kan hun wat schelen hoe die ‘houdt de massa dom wet’ er uit eindelijk uitrolt.