( van onze VVD Klasse Justitie redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Feodaal-recht in “Banana-Fraude-Nederland”.
Cameil EurlingsT.M.A. van Löben Sels is de ‘Dode Zielen rechter’ van Amsterdam, die regelrecht komt uit Lijfeigen tijdperk van de Russische Tsaar. Kennelijk is deze Rechter de dans ontsprongen van de Russische revolutie. Deze  criminele ‘Dode -zielen rechter’  T.M. A  van Löben Sels  zal in de komende publicaties van de “Critical Legal Studies Movement” het voorbeeld zijn van een corrupte ( waanzinnige?) ‘Rechter-Beul’  van de Heersende klasse worden. De ‘Dode zielen rechter. T.M.A. van Löben Sels’ vindt het prima dat KLM zijn bagageafhandelaars minder betaalt voor meer werk. De Rechter: ” Kijk links om of rechts om de KLM moet natuurlijk wel miljoenen euro’s over hebben om klaplopers als ‘Captain Gay Emiel Eurlings’ tonnen ( 580,000,- euro) mee te kunnen geven voor zijn wanprestatie bij de KLM en om zijn  ‘Onno Hoes-VVD-schandknapen’ onkosten te kunnen dekken. En daar kunnen die ‘Kleine Luiden’ best een steentje aan bijdragen, niet dan?”.

Deze ‘Beul der Kleine Luiden Rechter’ is een sieraad van het “Zware Tuig in Toga’. En is zelfs in die kringen berucht als de Rechter, die zelfs de doden ‘arbeiders-plofkippen’ nog dagvaard :Op 16 november 2011, een week na het overlijden, laat een afdeling van de gemeente Amsterdam zich van haar goede kant zien. De dienst belastingen van de gemeente stuurt een brief aan de erven met condoleances, en een beschikking voor teruggaaf van te veel betaalde belasting. Zij hebben in het GBA (persoonsregister) de melding van het overlijden gezien, en die correct verwerkt.
Op 18 november 2011, 10 dagen na het overlijden, en 6 dagen na de begrafenis, laat de gemeente Amsterdam zich van haar slechtste kant kennen. Toegevoegd kandidaat deurwaarder Johan Meems ook zo een lekker  gewetenloos stukkie vreten , werkend voor ‘Gerechtsdeurwaarden-Tuig Johan Maarten van      Ed Nijpels GGDWTwuijver’  van de  VVD ‘Pedo Ed Nijpels  Gilde’ aka” Kroonlid uit de broek“, stopt een dagvaarding in de brievenbus van de dan onbewoonde woning, in opdracht van de gemeente Amsterdam. In de dagvaarding wordt mevrouw E.T. opgeroepen om op 1 december ter zitting te verschijnen. Omdat ze op een bepaalde manier best slim zijn bij het deurwaarderskantoor Twuijver stoppen ze op 30 november een tweede dagvaarding in de brievenbus van mevrouw E.T. Dan kunnen ze nl. alle kosten twee keer maken, en twee keer in rekening gaan brengen. Dat is wel prettig voor de op de kleintjes lettende gerechtsdeurwaarder Johan Maarten van Twuijver, zeker in een tijd waarin het economisch niet zo goed gaat. De tweede dagvaarding betrof de verhuurde woning. In beide dagvaardingen wordt wel de geboortedatum genoemd, maar de overlijdensdatum wordt tactisch weggelaten.
Omdat mevrouw E.T. niet ter zitting was verschenen, en mr. T.M.A. van Löben Sels, kantonrechter bij de Rechtbank van Amsterdam geen aanleiding zag wegens overlijden de procedure te stoppen, veroordeelde hij mevrouw E.T. op 15 december 2011 (6 weken na haar overlijden) bij verstek tot betaling van de hoofdsom, en allerlei kosten. Ook handig voor de Rechtbank, want zo kan de Rechtbank haar eigen kosten weer in rekening brengen.
Op 27 december stopt toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarder Johan Meems, werkend namens Johan Maarten van Twuijver, een betekenis van het vonnis in de brievenbus van de onbewoonde woning, waarin hij zonder gene opschrijft dat mevrouw E.T. daar nog steeds woont.
Op 5 januari 2012, twee maanden na het overlijden van mevrouw E.T. begint kantonrechter mr E.R.S.M. Marres met frisse moed aan het nieuwe jaar. Hij herhaalt het kunstje van mr. T.M.A. van Löben Sels, en ook hij ziet er geen been in om een reeds voor de dagvoording overleden bejaarde dame bij verstek te veroordelen. Uiteraard ook weer voor de kosten van de deurwaarder en die van de Rechtbank. (Bron:vinden we dit normaal)

De ondernemingsraad van de luchtvaartmaatschappij was tegen invoering van zomerroosters die – volgens de rechter – ‘extra belasting voor de medewerkers opleveren en tot een lagere beloning leiden’.
Maar de gevolgens zouden beperkt zijn, vond diezelfde criminele  rechter eerder deze maand. Ze wegen bovendien niet op tegen de belangen van ‘KLM Gay-Captain Camiel  Eurlings’ en andere  ‘Ratten in pak’ Zakkenvullers  , ‘waaronder een aanmerkelijke kostenbesparing’.
De invoering van de roosters leidt op jaarbasis tot 16 uur extra werk, terwijl de bagageafhandelaars 18 euro minder verdienen.
KLM wil nieuwe roosters invoeren voor een van de afdelingen (K1), waarin de bagage wordt afgehandeld. Daarvoor heeft zij de instemming van de Ondernemingsraad nodig. Omdat de OR instemming heeft onthouden, vraagt KLM vervangede toestemming aan de kantonrechter op de voet van artikel 27 lid 4 WOR.

De  ‘Dode Zielen-kantonrechter   T.M.A. van Löben Sels’  geeft de gevraagde toestemming, met de volgende ‘Bral- hoofdoverweging’:
“De OR heeft niet betwist welke voor de medewerkers van K1 de directe gevolgen zijn van het inroosteren van Extra Rust in losse uren, zoals KLM dit in de betwiste zomerroosters wil invoeren. Het leidt niet tot meer werkuren maar wel tot een extra opkomst van twee dagen (= 16 uur) op jaarbasis. Die 16 uur worden gecompenseerd door een aantal kortere diensten te draaien. Daarnaast gaat een medewerker van K1 er ongeveer € 1,50 bruto per maand op achteruit, omdat de (weekend)toeslag iets lager wordt. Dit komt neer op een bedrag van ongeveer € 18,- bruto per jaar. De kantonrechter is van oordeel dat dit wel een extra belasting voor de medewerkers oplevert, en eveneens leidt tot een lagere beloning, doch dat deze gevolgen beperkt van aard zijn en niet opwegen tegen de belangen die KLM heeft aangevoerd, waaronder een aanmerkelijke kostenbesparing”.

Ook de aanvullende argumenten die door de OR waren aangevoerd (de roosters leiden tot minder arbeidsplaatsen en leegloop, ze leiden tot meer ongelijkheid binnen de afdelingen voor de bagageafhandeling, er is onduidelijkheid over de inzet van uitzendkrachten en de mate van besparingen en de medewerkers willen de nieuwe roosters niet) wegen volgens de kantonrechter niet zwaar genoeg om de nieuwe roosters niet in te mogen voeren. (Bron:uitspraken.nl )

Opmerking: wij hebben dit artikel voorgelegd aan alle betrokkenen.