“Banana-Fraude-Nederland” ten voeten uit:  De Corrupte Inspectie van beroeps PvdA Bestuur-Gangsterin Jenny Thunnissen die bij voorbaat een bedrijf vertrouwd is niet absurd, maar ronduit crimineel. Mark Rutte en zijn PvdA loopjongen Lodewijk Asscher reageerde onmiddellijk met een ‘NOS-Persverklaring’:”Onze Jenny van ILT en de ‘VVD-Transport ondernemers’ zijn allemaal fatsoenlijk“.

Het is op dit moment niet bekend bij onze redactie of PvdA Lady Jenny Thunnissen ook  haar partijgenoten Bendeleden bij de ‘Foesti di miljaderi woningcoöperatie’ van te voren waarschuwde. 

(Door:Wilco Dekker, Merijn Rengers en bewerkt door de waarheid commissie)

AMSTERDAM-NOIR-‘Playboy Diederik Samsom’:”Mijn  zeer prominente partijgenoot Jenny Thunnissen laat zien hoe goed onze (PvdA-VVD) Rechtstaat is. Ik en mijn Saar zijn dan ook echt trots op haar als beroeps  ‘Schijn-construtie en Witwas PvdA’er.”
Jenny ThunnissenDe Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) ligt onder vuur door haar besluit controles bij bedrijven voortaan vooraf aan te kondigen. Volgens de ILT dient dat de ‘klantgerichtheid en efficiency’, maar FNV Bondgenoten noemt het ‘absurd en corrupt en crimineel’ dat Jenny’s dienst werkt op basis van goed vertrouwen als een ‘blind -Schillenboer -paard’ in de bedrijven. Er zijn veertienduizend transportbedrijven en een handvol corrupte blinde inspecteurs.’Ze moeten gewoon de wet handhaven. Hier zijn de VVD-boeven heel blij mee’, zegt bestuurder Edwin Atema. Ook deskundigen zijn kritisch, met in het achterhoofd de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk, begin 2011.

 Het vooraf aankondigen van inspecties door de ILT kwam dit weekeinde naar buiten via Publeaks, de klokkenluiderssite van enkele media waaronder de Volkskrant, waarop zaken anoniem aanhangig kunnen worden gemaakt. Verontruste moedige, eerlijke, gewone medewerkers lekten een verslag van de vergadering van het criminele directieteam, van 15 juli, gewijd aan het besluit inspecties voortaan altijd vooraf aan te kondigen.

‘Deze keuze dient de klantgerichtheid – wij vallen een VVD-bedrijf niet onverwacht lastig en een bedrijf kan zich voorbereiden – en onze eigen efficiency – inspecteurs hoeven niet te wachten op spullen of de valse boekhoudingen’, staat in het bral-verslag.

 De ILT controleert onder mee de taxibranche, asbestgerelateerde bedrijven, woningcorporaties( twee miljard of meer foetsie ), bedrijven die afval inzamelen en transportbedrijven. Inspecteurs vrezen dat bedrijven en organisaties door het nieuwe beleid de kans krijgen zaken weg te moffelen, omdat ze weten dat ze bezoek krijgen.

Chemie-Pack was slecht een ‘Jenny-ongelukje’ aldus Sjoerd Potters en Fred Teeven.
Sjoerd Potters
Zij hebben een corrupt puntje, zegt de oud-hoogleraar toezicht Ferdinand Mertens. ‘Als je papieren wilt inspecteren, kun je beter even zeggen wanneer je komt en wat je wilt weten, zodat zij alles kunnen plat strijken.Misschien een puntje voor de Bijstand om over te nemen, wanneer die een huisbezoek willen gaan afleggen als zij vermoeden dat de betreffende schlemiel samen woont zonder dat te hebben opgegeven, niet dan? Alhoewel wij denken dat de ‘VVD Gestapo-man Sjoerd Potters’ bij het idee alleen al uit zijn onmenselijke ‘VVD- Nazi-dak’ gaat. Dat geldt niet als je uitzoekt hoe het feitelijke gedrag van de onderneming is. Ik dacht dat we dat, voor zover nodig, van de casus Chemie-Pack geleerd hebben: daar stonden nooit chemicaliën op het binnenterrein tijdens een aangekondigde inspectie. Als er geen inspectie was, stonden ze er wel. Ook bij de grote brand.’ Zelfs bij de Belastingdienst klagen medewerkers dat er weinig fraude opgespoord kan worden doordat het beleid  ten onrechte uitgaat van goed vertrouwen in deze VVD-boeven. Volgens Mertens, oud- corrupte inspecteur en voormalig corrupt lid van de Blinde Onderzoeksraad voor Veiligheid voor de criminele Ondernemers van VVD-huizen, heeft de ILT de laatste jaren veel werk gestoken in het afsluiten van convenanten met ondernemingen die het goed doen, nu zij van te voren worden gewaarschuwd. Dergelijke afspraken vervangen veelal de onaangekondigde inspecties en zijn dus totaal zinloos. Ziet u het al voor u dat de politie van te voren zijn bezoek gaat aankondigen bij een XTC-lab of een Hoerenhuis met gedwongen jonge prostituee’s en schandknapen. Tja, dat zouden de VVD Heren a La ‘Onno-schandknapen-Hoes’ en ‘Rose Pedo Ed Nijpels’ zeer op prijs stellen. 

In de stukken van Publeaks wordt gesteld dat inspecteur-generaal ‘PvdA Gangsterin Jenny Thunnissen’  ‘geobsedeerd’ is door de convenanten met VVD-boeven.  In die zin lijkt haar gedrag veel op dat van de ‘PvdA-Hoertjes’ in het “Lieg en Bedrieg Kabinet”. In het beleidsplan staat onder meer het voornemen de vuurwerkbranche na 2015 minder te controleren, omdat ‘in sommige gevallen convenanten afgesloten gaan worden’.

 Thunnissen een ras beroeps Bestuur-Gangster werd in 2000 aangenomen als baas van de belastingdienst door een van de grootse PvdA- Graaier en arbeiders verrader, de toenmalig PvdA-staatssecretaris Wouter Bos (Financiën voor de Rijke en zich zelf). Thunnissen zelf is graai-voorzitter van de PvdA-hoertjes in haar woonplaats Leiderdorp. Haar man is raadslid en voorzitter van de PvdA-Graai-Fractie. Thunnissen was bijna acht jaar baas van de Belastingdienst. Daar viel zij door de corrupte mand vanwege corruptie problemen met de automatisering, maar ook doordat de Belastingdienst andere taken kreeg. Bovendien bleek het personeel van de Belastingdienst niet zo gecharmeerd van de collegiale graai-vorm van leidinggeven van Thunnissen. Door de groepsbesluiten was namelijk nooit iemand verantwoordelijk voor het graaien. Thunnissen raakte in opspraak. Ze was lid van de raad van toezicht van de Reinier de Graaf  misdaad-Groep in Delft. Het ziekenhuis bleek een criminele Witwas- constructie te hebben toegepast waardoor de btw werd omzeild. Een constructie die overigens ook bij zeventig andere criminele ziekenhuizen werd toegepast. In totaal werd de fiscus voor 104 miljoen euro ( lees: van uw dus ‘Jan met de Pet’) benadeeld. Thunnissen zei dat ze van niets wist, maar gaf de graai nevenfunctie wel op en dat was voldoende om haar graai- carriere elders voort te zetten en verder werd zoals gebruikelijk in “Banana-Fraude-Nederland” niemand van deze Ratten in pak gearresteerd door de VVD-Justitie..

In schijnconstructies 
 heef Jenny Thunnissen veel criminele ervaring.
Fred Teeven Winkel diefstal
De populariteit van de convenanten bevalt FNV Bondgenoten niet. Volgens bestuurder Edwin Atema willen ondernemers in de transportsector dolgraag een convenant met de ILT, omdat het de facto een vrijbrief is om misdaden te plegen: de vrachtwagens en administratie worden niet meer gecontroleerd. De bond is daarop gespitst gezien schijnconstructies met goedkope buitenlandse uitgebuite chauffeurs die aan het licht zijn gekomen – ook door vervoerders met een ‘Jenny-convenant’. Bedrijven met een convenant knoeien makkelijker met rijtijden en mensenhandel, zegt Atema. ‘Klantgericht werken klinkt mooi, maar het is beleid uit armoede, maar bovenal ‘VVD-klasse-Justitie-corruptie’. Er zijn veertienduizend transportbedrijven en een handvol blinde inspecteurs.’

De ILT laat in een leugen-reactie weten dat controles op de weg, in de scheepvaart, op het spoor en in de luchtvaart niet van tevoren worden aangekondigd. Als er een vermoeden is van een overtreding of fraude, wordt een controle ook niet aangekondigd, omdat er dood eenvoudig sowieso nooit echt wordt gecontroleerd. De Lieg en Bedreig-directie van ‘Gangsterin Jenny’  bralt in gesprek te willen blijven met bezorgde inspecteurs, die – aldus de Publeaks-stukken – klagen over een ‘autoritaire criminele Klasse-Justitie manier van leiding geven’. De VVD Crimefighter ‘Volksonderdrukker Griezel Fred Tevven’ heeft ons laten weten geen convenant te gaan sluiten met de radeloze en hongerde ex PvdA-stemmers de Winkeldieven en de kleinte thuis weet kwekers. Als het gaat om Volkse criminaliteit sluit ik alleen convenanten boven de miljoen drugsgelden zoals die met Cees Helman en dat heus niet zoals kwade tongen beweren ik er beter van wordt aldus de Griezel.

Opmerking: In het kader van hoor en wederhoor hebben wij dit artikel voor gelegd aan alle betrokkene in deze.