Carlos Goncalves
( van onze Dolgedraaide VVD en PvdA Bestuur-Gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Naar aanleiding van dit artikel:”Lodewijk Asscher benoemt de Top VVD Pedo-Graaier ‘Rose Ed Nijpels’ tot Kroonlid. Waarom?” ontspon er een Twitter discussie tussen Carlos Goncalves en Steve Brown, die wij van dien inzicht gevende aard achten in het morele faillissement van de PvdA dat wij deze hier publiceren. (zie noot) 

Carlos Goncalves reageerde, beledigend, zonder argumenten als gestoken door een  (waarheids)-wesp.
“De Verworpenen der aarde” en ” Het Proces”  en Poverty, A Study of Town Life heeft Carlos Goncalves kennelijk nog nooit gelezen en dat wil de corrupte Top van de PvdA graag zo houden. Deze “Uncle Tom” Carlos Goncalves is mede verantwoordelijk in Rotterdam voor Dog-Bounty Hunters moorden op ‘Kruimel-Bijstandsfraude moeders’ in Rotterdam en verondersteld dat hij een socialist is. Dan laten wij nog maar buiten beschouwing dat de PvdA mede verantwoordelijk is voor meer dan 20 huisuitzettingen per dag. De voedselbanken de toeloop niet meer aankunnen en dat de ‘Ratten in pak’ straffeloos Nederland dagelijks aan het leeg plunderen zijn. Hetgeen hiervoor en hierna  gesteld is volgens het natuurrecht extreem misdadig, maar dat zal hoogst waarschijnlijk het voetvolk van de PvdA van het type ‘Uncle Tom Carlos Concalves’ boven hun pet gaan.

Naar onze mening geeft de betreffende Twitter- ‘discussie’ een goed inzicht in de teloorgang van de arbeiders partij. Rotterdams PvdA Gemeenteraadslid Carlos Goncalves is blijkens zijn twitter respons het prototype van een figuur die zich kennelijk
( gesubsidieerd door minderheid’s projecten uit de koker van de PvdA en een oogje dicht, u slaagt altijd als minderheid diploma Hoge school bij de algemeen bekende PvdA Graai- Directeuren) ontworstelt heeft uit zijn etnische minderheid en armoede en uitzichtloosheid, van diegene die verkeren in de ”Straf de Arme maatschappij“ van gewetenloze  ‘Rat in pak -onderdrukkers’ van het Kaliber ‘Pedo Ed Nijpels ‘en zijn ‘VVD Maffia-Pedo—kliek’ met hun ‘PvdA-hoertjes’ . Dat is hem van harte gegund, maar dat laat onverlet dat hij niet zijn roots moet verloochenen en andere de maat nemen.

Rotterdamse ‘PvdA Vastgoed Maffia Wethouder Hamit Karakus’ stapt het Luxe Wachtgeld in is ‘Uncle Tom Carlos Goncalves ontgaan.
Billboard Elite- GangstersMaar zoals zo vaak verworden deze mensen zich dan tot een soort van “Uncle Tom”, die totaal vervreemd zijn van hun oorspronkelijke achtergrond en Brothers en sisters zijn.
Toch is er nog een verwerpelijkere categorie PvdA-er, die nog een stap verder gaan in het verraad jegens de arbeiders en hun Roots.. Het gros zit in het Lieg en Bedrieg Kabinet met de VVD-misdaadgroep of is Bestuur-Gangster van het type Burgemeester Aboutaleb. Maar laten wij ons nu even beperken tot Rotterdam. En in dit verband de ex PvdA Wethouder Hamit Karakus. Ook hij komt oorspronkelijk uit een onderdrukte en gediscrimineerde minderheidsgroep, maar is die fase van “Uncle Tom” ontstegen tot een volwaardig ( ‘blanke’) ‘PvdA Rat in Pak’.

Opmerking: In het kader van hoor en wederhoor hebben wij dit artikel voorgelegd aan de heer ” Carlos Goncalves en de Rotterdamse PvdA fractie.

Noot
Twitter Carlos Concalves