(Door Rabin Gangadin)

RabinAmsterdam-Noir-Waarom is Rutte zo naïef om van de Oekraïense president Porosjenko te verwachten dat die een staakt-het-vuren afkondigt zodat de met miljoenen Euro’s behangen onderzoekers zich in luxe terreinwagens naar het rampgebied kunnen begeven voor hun speurwerk? Zelfs een kindslogica levert op dat de Oekraïense overheid een volslagen oelewapper moet zijn om dit te willen. De Oekraïner stonden al vanaf het begin van de oorlog met Rusland zwakjes tegenover het Russische militaire overwicht. De NAVO is een welkome gewapende gast die de zware klus voor de Oekraïne zou kunnen klaren. Het is om die reden voor dit land belangrijk dat de strijd op en rondom het rampgebied blijft gehandhaafd zodat NAVO-landen zich gedreven door provocatie er zelf ook de tanden gaan willen inzetten om de Russisch gezinde Oekraïner plat te bombarderen. Een eventueel militair ingrijpen zou de beste en meest luxe ontwikkelingshulp aan Oekraïne zijn.

Toegegeven dat de beschieting van het Maleisische vliegtuig met 195 Nederlanders in haar pens niet onbestraft zou moeten blijven. We hebben zelf gezien met wat voor een zinledige rouwbetuiging er aan de burgerij en met spectaculair vertoon duidelijk werd gemaakt hoe hoog de ramp bij de vertegenwoordigers op het hart lag. Het rouwbetoon werd zelfs zwanger van schijn tegenwoordigheid. Een volledig verslagen bende van overheidsdienaren, gemeentebestuurders, leden van het koninklijk huis etc. presenteerden zich als de voltrekker van de gestroomlijnde heilstaat.

De lauwe melk van de naastenliefde werd woordeloos geserveerd. Overweldigend en grandioos wisten zij een ieders aandacht gevangen te houden, ondanks de welhaast volkomen tuttigheid en kleurloosheid van hun persoonlijkheid. Dit zijn wat Nederland betreft de volstrekt overtuigende juweeltjes van de dramakunst.

Poetin op zich is een op zijn doel afgerichte boerenhengst wiens vocabulaire uit kogels is opgebouwd. Qua intelligentie is hij een geestelijk equivalent van Ronald Reagan. Hij is geen prozaïst als de Nederlandse van Agt met zijn verfijnde maniërisme maar een scheppende debiel die streeft naar een volmaakte staat van vijandigheid. Vrede is voor hem homojargon. Het feit dat Poetin alle verdragen met zijn voeten tredend de kruisraketten oppoetst en die uittest voor mogelijke inzet, bevestigt deze waardeoordelen over hem. Rusland heeft sowieso een verleden in geslaagde digitale oorlogvoering. Doordat Nederlanders er tuk op zijn om zich overal bloot en naakt te presenteren, gooien ze vanwege deze inborst alles graag open en bloot in de cloud en linken ze achteloos belangrijke systemen aan elkaar. De goedgelovigheid onder hen gebiedt hen om de blauwe stickers die ons vertellen dat pinnen veilig is , er blindelings op te vertrouwen. Hierdoor zijn Nederlanders voor de Russen een zichzelf ten grave dragend volk. Het Russische cyberleger heeft Nederlandse systemen al jaren in een houdgreep. Rusland is namelijk al jaren in staat door digitale belegering het openbare leven in Nederland plat te leggen. De eerste charges zijn misschien al uitgevoerd. Nederlanders moeten zichzelf afvragen hoe het kwam dat er een immense storing bij de Rabobank optrad. Ook gas-, water- en elektravoorzieningen kunnen straks niet veilig kunnen worden geacht.

Biedt het voeren van een economische sanctie tegen Rusland in de vorm van een strijd zonder kruit dan wel soelaas? Het jaar 2008 ligt nog steeds gegrift in het bewustzijn van Nederland als een eindeloze première. Wil de Nederland het 2008-drama al dan niet in een verergerde vorm opnieuw beleven? Iemand die naar het sissende optimisme van Ed Nijpels luistert zal Rusland meteen de middelvinger willen opsteken en haar duidelijk maken dat die in haar eigen fossiele scheet kan stikken. Toegegeven dat Rusland middels het dichtdraaien van de gaskraan zelf eerder economische verstikkingsverschijnselen gaat vertonen dan haar gasconsumenten. De West-Europese landen werken al jaren op laag tempo aan duurzame energie welke best wel hoog opgeschroefd zou kunnen worden. Maar Poetin kan met zijn proleterige stijfkoppigheid het Russische volk offers laten brengen van een ongekende gradatie. Russen zijn veel beter opofferingsgezind dan Nederlanders en de rest van West Europa. Dit verschil tussen Oost- en West-Europa in acht nemend rijst de vraag welke strafmaatregel in feite het effectiefs zou kunnen zijn. Niets doen zou het gevoel van verongelijktheid en onbehagen alleen maar doen toenemen. Het begin maken aan een handelsoorlog welke wellicht gepaard zou kunnen gaan met enige militaire ingreep in de vorm van een pedagogische tik, zou de koude oorlog alleen maar doen transformeren tot een verhit teffen. de vraag wordt dan alleen: “WieWint?”