Ook weer een ‘Kleine VVD-Gangster Peter Boeijink’ betrapt op corruptie in Bloemendaal.
Bestuur-Gangster Burgemeesters in “Banana-Fraude-Nederland” kunnen niet rondkomen van 5.500,- euro uitkering per maand en begeven zich meer en meer massaal op het Criminele pad.

( van onze VVD Klasse Justitie redactie)

Ruud NederveenPeter BoeijinkAmsterdam-Noir- De criminele gemeente Bloemendaal maakt zich onderleiding van VVD-Burgemeester-Gangster Ruud Nederveen aka de ‘VVD-Octopus’ ( De ‘Octopus Ruud’ heeft zelfs meer Graai- bijbanen dan de Top VVD-er de voorzitter van de AVROTROS ‘Rose Pedo Ed Nijpels’) schuldig aan intimidatie, partijdigheid en vooringenomenheid. Zeg maar de gangbare criminele gedragingen van een lid van de VVD-Misdaadgroep.
‘Burgemeester-Gangster Nederveen’ zelf wordt beschuldigd van oplichting met de wet in de hand.  De ‘VVD Griezel Fred Teeven’ heeft per direct laten weten als ‘Crimefighter der Kleine Luiden’ in “Banana-Fraude-Nederland” keihard de ander kant op te kijken, want het gaat hier immers om partijgenoten Bende-leden.

In de corrupte raadscommissie trok de ‘Kleine VVD-Gangster Boeijink’ flink van leer tegen de broers Slewe en vergeleek hen met VVD Maffia-projectontwikkelaars die alleen maar uit zouden zijn op geldelijk gewin. Slewe denkt dat Boeijink zich negatief opstelt omdat hij en zijn broer niet wilden ingaan op een zakelijk  afpers-voorstel van de VVD’er over een biomassa-installatie.
Volgens de liegende Kleine VVD-Gangster Boeijink is er niets aan de hand. ,,Ik heb met de Slewe’s gesproken over een biomassa-project ( en een zwarte kick- back). Waarom niet? Ik mag toch gewoon een mening hebben ( en wat zwart bij verdienen) ? Je kunt me pas iets kwalijk nemen als ik me in de gemeenteraad had ingespannen voor zo’n biomassa-project, terwijl ik er een waarneembaar zakelijk belang in heb. Dat melden bronnen aan RTV NH, EenVandaag en Volksnieuws uit Amsterdam-Noir.

Kern van het misdaad-conflict is de ontwikkeling van het Bloemendaalse landgoed Elswoutshoek. Een hoogoplopende ruzie tussen eigenaren Rob en Hans Slewe en het criminele gemeentebestuur, zorgt voor veel commotie in het lommerrijke villa dorp. Dat leidt tot steeds meer kritiek op de aanpak van de Gangster-Burgemeester, maar geen VVD-Justitie onderzoek.

Uit het onderzoek van RTV NH, EenVandaag en Volksnieuws uit Amsterdam-Noir blijkt dat de gemeente ook de lokale media heeft omgekocht om de inwoners van Bloemendaal en omstreken te beïnvloeden. Daarnaast melden zich naar aanleiding van de eerdere publicaties zakelijke klanten van Nederveen, die zich verbazen over het feit dat hij burgemeester heeft kunnen worden. Ze vertellen openhartig over hoe de Gangster-Burgemeester Nederveen hen in het verleden heeft afgeperst, bedreigd en gedupeerd.

Opmerking: Wij hebben Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraadsleden van Bloemendaal om commentaar gevraagd. Zij konden helaas niet reageren, omdat zij volgens hun beroeps-leugenaar woordvoerder Marien van Breukelen allen op bezoek waren bij  Wassenaarse Paren-club van hun college Bestuurders-Gangsters voor ‘overleg’. gemeente@bloemendaal.nl, webmaster@bloemendaal.nl, stadsredactie@haarlemsdagblad.nl, agoote@gmail.com, gbeusen@planet.nl, a.jeltes@d66bloemendaal.nl, a.jeltes@d66bloemendaal.nl, l.heukels@heuvis.nl, richard.kruijswijk@hetnet.nl, internetredactie@hdcmedia.nl, ontact@ruudnederveen.nl

Eerder verschenen in deze rubriek:
“De Kleine-VVD- Gangsters.”

Noot: Neven Functies VVD Super Rat Jonkheer Ruud Nederveen aka
“de VVD-Octopus”.
Burgemeester Gemeente Bloemendaal: Lid van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland
: Beschermheer Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade : Voorzitter van het Bestuur Theatergroep Stichting Dood Paard : Voorzitter van het Bestuur Stichting Omscholingsregeling Dansers: Voorzitter Raad van Toezicht Museum het Rembrandthuis: Lid van de Raad van Toezicht van Toneelgroep Amsterdam: Voorzitter van het Bestuur Stichting Beheer Danshuis Amsterdam: Voorzitter van het Bestuur Stichting Bloemendaal Initiatief: Voorzitter Adviesraad Nova College opleiding Dans & Theater: Voorzitter Externe Bezwarencommissie CAO Nederlandse Podia: Senator Stichting van Nederveen: Voorzitter Stichting De Wijze Nathan: Webmaster http://www.i-tjing.nl

Eerdere nevenfuncties
: 2009-2013   Voorzitter van het Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Cultuur: 2006-2009   Voorzitter van het Bestuur Stichting Sociaal Fonds Theater: 2004-2008   Advisor EWPPP project Federalism and Regional Legislative Assemblies in  the Russian Federation: 2006-2009   Lid van het Bestuur Stichting Code Cultuursponsoring: 2005-2009    Voorzitter van het Presidium van de Gemeenteraad: 2005-2009    Plaatsvervangend Voorzitter van de Gemeenteraad: 2002-2009    Voorzitter van de Raadscommissie Algemene Zaken, Veiligheid etc.: 2002-2009    Lid van de Raadscommissie Kunst, Sport en Bedrijven (voorheen Raadscommissie Cultuur en Zorg: 2009              Lid Enquêtecommissie bouw Noord/Zuidlijn: 2002-2009   Lid van de Algemeen Bestuur van de Regioraad Amsterdam (vh ROA), fractievoorzitter VVD: 2002-2009   Vice-voorzitter van het Dagelijks Bestuur Recreatieschap Vinkeveense Plassen: 2002-2009    Lid van het Algemeen Bestuur van Recreatie Midden-Nederland: 2002-2009    Plv lid van het Algemeen Bestuur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied: 2006-2009    Lid van het Bestuur Stichting Seamens Centre Amsterdam: 2007-2009    Voorzitter Raad van Advies de Theaterschool Amsterdam: 1988-2007    Voorzitter Stichting Lumen Travo Gallery: 1985-2006    Voorzitter Stichting van Nederveen 2004-2006    Voorzitter Landelijke Partijcommissie Cultuur & Media van de VVD: 2001-2002    Lid Comité van Aanbeveling Rozentheater Amsterdam: 2000              Electionsupervisor OSCE – BiH, Sarajevo: 1998-2002    Voorzitter VVD Amsterdam-Centrum en Westerpark: 1994-1995    Adviseur Stichting Integratie Cultuur, Amsterdam: 1993-1995    Lid Comité Open Monumentendag Gemeenten in Oostergo: 1991-1996    Beschermheer Uitgeverij Rothschild & Bach, Amsterdam: 1990-1995    Voorzitter Stichting Nord, Leeuwarden: 1990-1993    Vice-voorzitter Adviesraad Museum Fodor, Amsterdam: 1988-1992    Voorzitter Stichting de Zaak in Groningen: 1987-1988    Advisor Sotheby’s Committee William & Mary, Amsterdam / Londen: 1986-1996    Lid Raad van Toezicht Stichting Particuliere Historische Buitenplaatsen, Heerde: 1986-1996    Voorzitter Stichting tot behoud van Harsta State, Hoogebeintum: 1975-1976    Vice-president Liber