Kabinet Rutte II
De Tweede Kamer die Super de Luxe op vakantie  zijn voor slechst twee maanden stuurt gezamelijke met hun vrienden de “Dikke Deuren” van de Maffia-zorg een anschitkaart aan de Mantelzorgers in hun Moestuin van de ‘PvdA Kapo Jetta Klijnsma’.

( van onze Dolgedraaide PvdA en VVD Bestuur-Gangster redactie)

Amsterdam-NoirAbvakabo: Zwarte dag voor de zorg komt op naam van Criminele Pvda-er Martin van Rijn.
Martin van Rijn
Om de vinger goed aan de pols te houden bij de komende decentralisatie pluk de Matelzorgers kaal van de PvdA Boef Martin van Rijn in de Maffia-Zorg naar de gemeenten start de organisatie van mantelzorgers Mezzo vandaag een meldpunt. De organisatie signaleert nu al grote onrust onder mantelzorgers met hun hongerloontje. Gerust is Mezzo er dan ook niet op dat het overal goed uitpakt nu de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vorige week door de corrupte “Eerste- Twee Petten- Kamer” is goedgekeurd, waarbij de gemeenten de regie krijgen over de (thuis)zorg der arme kleine Luiden die nog niet door ’Endlösung- schoorsteen’ zijn gegaan.

Daarbij gaat het om dagbesteding en andere ondersteuning, zoals het regelen van zogenoemde respijtzorg, dat is het tijdelijk inzetten van beroepskrachten of vrijwilligers om een mantelzorger even te ontlasten. Directeur Liesbeth Hoogendijk: „Er zijn veel vragen bij mantelzorgers, veel onrust en onzekerheid en stille armoede. Veel is nog onduidelijk en dan is de kostendelersnorm (de mantelzorgboete met een korting op de AOW, red.) ook nog niet van tafel. Nu al overweegt een derde van de abeiders kinderen om die reden de ouders maar niet in huis te nemen.”

VVD-‘Dikke Deuren’ mogen 42% meer gaan verdienen van de VVD Minister Stef -Aasgier-Blok.
Stef BlokMezzo komt op voor de belangen van de circa 2,6 miljoen mantelzorgers in Nederland, waarvan 450.000 nu al overbelast zijn en een vijfde daarvan zelfs zwaar overbelast en verkeren onder de armoede grens.„De stapeling van onzekerheden vergroot dat alleen maar”, zegt Hoogendijk.„Naast die boete,vraagt de mantelzorger zich af wat zijn of haar rol is bij de keukentafelgesprekken met een gemeenteambtenaar, wat de invloed is op het zorg-leefplan dat moet worden opgesteld, of de huishoudhulp en de dagbesteding overeind blijven.”

„De zorg dichter bij de burger brengen is prima, maar de nieuwe roof de zieke bejaarde wet levert ook veel bureaucratie op en doet niets aan de loons  uitekerings verhoging van 42 procent voor de Directeuren van de Maffia-Zorg. Wij vrezen dat het zal uitdraaien op de behoefte van gemeenten de kosten te beheersen en misbruik tegen te gaan. Je ziet dat gemeenten een pas op de plaats maken omdat ze het zelf ook nog niet allemaal weten. Een verlamming die belemmerend werkt, nu al, voor de mantelzorg der kleine Luiden”, aldus de Mezzo-directeur.

„Natuurlijk willen we ook positieve signalen horen, in welke gemeenten het wel goed wordt geregeld”, aldus Hoogendijk die het meldpunt (www.meldpuntmantelzorg.nl) vandaag lanceert samen met D66-leider Pechtold.