AMSTERDAM-NOIR-Psychisch gestoorde Leen van Leersum en het Geestelijk niet in Orde zijnde bestuur Leen van Leersumvan de GGZ huilen nu zij zijn betrapt op het jatten van de gemeenschap van een waanzinnige criminele Bonus van 741.835,- euro. ( van onze criminele Geestelijk Gestoorde Graai GGZ redactie) Amsterdam-Noir- ‘Graai Boef Leen van Leersum’, oud-bestuurder van Emergis, heeft vorig jaar een ontslagvergoeding van een half miljoen euro ontvangen gejat van de GGZ-instelling , die 100 procent gesubsidieerd wordt en dus feitelijk van zijn patiënten.  Is hij goed bij zijn hoofd? Zijn ze bij de GGZ wel geestelijk in orde? Weten zij dan niet dat vele Nederlandse eerlijke burgers vechten voor hun bestaan, huis, baan en zelfs om dagelijks eten op tafel te krijgen. Leen van Leersum is dan ook met spoed geplaast in de Geestelijke Gestoorde Elite-Gangster Bilboard in de hoop dat hij tussen de collega gestoorde Ratten in pak zal genezen van zijn graai stoornis.

GGZ Graait het liefst in het Duister in de portomonee van de gewone Burger. Het is om gek te worden. Het moment van bekend wording valt uiterst ongelukkig, want het ronduit criminele en asociale graaien had namelijk altijd geheim moeten blijven: momenteel wordt een reorganisatie bij Emergis doorgevoerd en alle “Dikke Deuren” blijven zitten. Nou, nou, dat is pas een echte crisis bij dat GGZ-Tuig dat zogenaamd de burger in geestelijk nood moet helpen in “Banana-Fraude-Nederland”. Maar goed wat kan men als redelijke en billijke burger verwachten van een overheid instantie’s, die worden bestuurd  ( bestuurder GGZ Brabant) , die samen met de “Vieze- Mannen” van Maffia advocatenkantoor kantoor Boekx recentelijk nog hebben getracht ing. Steve Brown en Volksnieuws uit Amsterdam-Noir met de wet in de hand af te persen en het zwijgen op te leggen.

Dit blijkt uit de feestelijke graai maar raak jaarstukken van de Zeeuwse Graai-instelling over 2013. In totaal ontving jatte ‘TBS’er Van Leersum’ in 2013 een bedrag van 741.835 euro, inclusief zijn reguliere bezoldiging. De crimineel geestelijk gestoorde raad van toezicht schrijft op de website van Emergis dat de ontslagvergoeding overeengekomen was bij het aantreden en dat deze niet meer te veranderen was (kuch).

De Criminele Geestelijk Gestoorde Graai Raad van Toezicht: Henk Möhlmann- voorzitter Nicolette van der Ploeg-Hogervorst – vice-voorzitter
Paul Boomkamp –Bart Bouwmeester – 
Saskia van der Wouden – de Ratten in pak van de Raad van Bestuur bestaat in hoofdzaak uit leden van de VVD-misdaadgroep met een paar geestelijk gestoorde PvdA-hoertjes en wat oude CDA Ratten van het type ‘KLM Captain Gay Camiel Eurlings’ en Peter Jan Balkenende met zijn ‘Volkse Kuttenvanger Porche Bolide’. Jan Peter BalkenendeDe corrupte  raad van bestuur bestuurt de stichting Emergis het liefst in het geheim. De raad van bestuur is verantwoordelijk om de schijn op te houden voor een doelmatige en transparante bedrijfsvoering, zodat er achter de schermen in het geheim gegraaid kan worden van de in nood verkerende burgers.

De Raad: Rick Mentjox – graai-psychiater, raad van bestuur Karin Lund – bestuurssecretaris
Renate Poerstamper – secretariaat 
Annemieke Bek-Morauw Extra pijnlijk
 voor de gewone burger, want die moet het betalen. Het is om Gek van te worden. De corrupte Ratten in pak raad van toezicht begrijpt dat de hoge ontslagvergoeding van Van Leersum extra pijnlijk is voor de velen medeplichtigen aan deze graai misdaad. Op de website schrijft ze: ‘De raad is zich ervan bewust dat veel mensen binnen en buiten de organisatie de financiële gevolgen als pijnlijk kunnen ervaren, maar dat nemen ze als Geestelijk Gestoorde Criminelen voor lief. Juist in een periode waarin bezuinigingen over de rug van de arme, bejaarde en werklozen moeten worden doorgevoerd door het Lieg en Bedrieg Kabinet en er lager kader banen binnen Emergis verloren zijn gegaan en zullen gaan.’

Wel wijst de Raad van Toezicht erop dat de instelling ondanks deze tegenvaller een positief nettoresultaat heeft behaald van ruim anderhalf miljoen. Een kleine rekensom laat echter de keerzijde van deze medaille zien: de ontslagvergoeding van Van Leersum is even groot als een derde van het gehele nettoresultaat van GGZ misdaadgroep Emergis.

Rapport leidde tot vertrek 
van Graai-Boef Van Leersum en Volkse Call girl liefhebber en kenner Van Leersum.
Van Leersum vertrok bij Emergis vanwege een meningsverschil met de ondernemingsraad over wie zijn zakken mocht vullen. De corrupte Raad van Bestuur had plannen te fuseren met het veel grotere en nog corruptere Parnassia Bavo. De ondernemingsraad was het er terecht niet mee eens en zei uiteindelijk het vertrouwen in de graai maar raak Raad van bestuur op. 

Hierop vroeg de raad van toezicht adviesbureau Berenschot om onderzoek te doen naar de verhoudingen tussen de verschillende criminele bestuurders binnen Emergis. Dit rapport leidde tot het vertrek van Van Leersum, die nu aan zijn tweede jeugd is begonnen en zich nu kennelijk helemaal gek ligt te neuken in de verschillende Volks sexhuizen.

Opmerking: wij hebben in het kader van hoor en wederhoor dit artikel voorgelegd aan alle betrokkenen Geestelijke Gestoorde Graaiers ( gastlesgroep@emergis.nl)