yuppiemere

Y(uppie)mere gooit 180 huishoudens uit hun sociale huurwoningen in het door de Yuppie’s begeerde Centrum van Amsterdam voor winst.

( door via @JacquelineWxxx)

Amsterdam-Noir- reactie op: Brief Ymere standpunt ingezonden Parool 24-6 2014:
Volgens de directie zijn de stappen van Ymere weloverwogen dat kan wel kloppen als U het onderstaande leest, de vraag rijst op uit welk oogpunt en met welke intentie? Wie heeft hier profijt van “follow the money”. Waarom wil Ymere zoveel mensen uit hun woning kieperen?

Ymere gedraagt zich als een bouwbedrijf voor de midden en hogere inkomens daar valt het meeste geld te halen, de lagere inkomens krijgen steeds minder kans op een woning en de wachtlijsten puilen uit, wachttijden zullen door de plannen van Ymere alleen maar toenemen. Deze willen een hele voorraad woningen verkopen die juist bestemd waren voor deze groep.
Ook het splitsen van woningen in 2 hele kleine woningen verdiend de schoonheidsprijs niet.
Het segment wat Ymere o.a. nu ook verkoopt is binnenkort zelfs nodig voor senioren, die zoals de regeringplannen luiden langer zelfstandig moeten wonen.

Om de mensen uit hun woningen te krijgen, gaan ze ineens renoveren hetgeen ze al tijden nagelaten hebben, niet vanwege het oogpunt de omstandigheden voor de huurders te verbeteren, maar om op die manier de huren te kunnen verhogen en woningen te kunnen verkopen.

Het renoveren zelf kan ze aan de andere kant ook nog geld opleveren omdat ze daarvoor een subsidie kunnen aanvragen. Voorts heeft Ymere er snel nog even een fusie doorheen gedrukt met een woningbedrijf Weesp,want immers hoe groter ze zijn zo kunnen ze niet meer om je heen, en kun je zonnekoning spelen ala Staal (Vestia). Deze fusie is echter tot groot ongenoegen van de inwoners deze eisen dat Blok de fusie ongedaan maakt.

Ymere gaat ook snijden in de personeelskosten, komende tijd moeten er tot zo’n 1200 uit.
Het bestuur echter blijft zitten misschien moeten ze daar ook maar eens snijden, het lijkt me nodig om eens te gaan omdenken bij Ymere, dat levert een mooie besparing op in het wagenpark van de heren bestuurders met graai lonen.
Meer lezen: via@JacquelineWxxx