De ‘VVD-Griezel Fred Teeven’ praat morgen openhartig bij de ‘Valse VVD -Gay Tafel RTL4 Boulevard ‘over het feit dat hij op de Dodenlijst staat en  waarom hij een bauw oog kreeg van zijn tweede vrouwtje de ‘IND Golddigster Ima Klaassen’.

(van onze VVD Klasse Justitie redactie)

Fred Teeven blauw oogAmsterdam-Noir– De VVD  Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid voor Rijken en Klasse Justitie) gaat in beroep op kosten van de belastingbetaler tegen de uitspraak van de zeldzame eerlijke en moedige rechter mr. G.H.I.J. Hage die zijn versoberde onmenselijke gevangenisregime en cel –huur  veroordeelde wegens schending van de mensenrechten.

59 uur buiten hun cel is het menselijke minimum. Spanning in Fred Teeven’s Volks-gevangenissen van 16 euro huur na bezuinigingen.
In zijn uitspraak gaat de kortgedingrechter uit van de Penitentiaire beginselenwet. Die wet voorziet in een systeem waarbij gedetineerden in een regime van algehele gemeenschap, in een regime van beperkte gemeenschap of in een individueel veiligheidsregime worden geplaatst. In een regime van algehele gemeenschap verblijven gedetineerden ten minste 59 uur per week buiten hun cel, inclusief de uren die aan activiteiten worden besteed. Uitgangspunt van het systeem is dat gedetineerden die hiervoor geschikt zijn, bijvoorbeeld door hun gedrag, worden geplaatst in een regime van algehele gemeenschap. De kortgedingrechter oordeelt dat de nieuwe regeling feitelijk neerkomt op afschaffing van het regime van algehele gemeenschap. Voor deze ingrijpende wijziging ontbreekt volgens de rechter de vereiste wettelijke basis.

Zembla ontmaskerd Fred Teeven als de Criminele Koning van het “Lieg en Bedrieg Kabinet”.
De rechter mr. G.H.I.J. Hage  heeft volgens  de VVD-Griezel Teeven, die net als zijn Boss de altijd liegende bejaarde (en beschermheer van de pedo club Minerva) Ivo Opstelten ook liegt dat hij een fout heeft gemaakt. De Rechter Hage sprak in zijn motivering van het vonnis van de “Hel van Fred Teeven”. En dat Teeven een schandvlek is voor het aanzien van de Rechtstaat, hetgeen overigens de SP ook al had gesteld in de Tweede Kamer.  Deze uitspraak van Rechter Hage  deed de PvdA woordvoerder(=buikspreekpop van de VVD) in de Tweede Kamer inzake de VVD-Justitie, de Liegende PvdA Rechter Jeroen Recourt even naar lucht happen. Hij mummelde aanslagen: “maar alles gebeurt toch binnen onze wetten”.

Wife-beater Fred Teveen veroordeeld. Gaan de Volks-gevangen nu een klacht tegen Fred Teeven indienen bij het Internationale Strafhof?
De rechter in Den Haag bepaalde dinsdag in kort geding dat het onmenselijke regime, waarbij o.a. gevangenen minder tijd buiten hun cel mogen doorbrengen, huur moeten gaan betalen onvoldoende wettelijke basis heeft en in strijd met de Europese mensenrechten en de Universele mensenrechten. Het lig in de lijn der verwachtingen dat deze eerlijke, moedige  rechter mr. G.H.I.J. Hage een zeer zware tijd tegemoet gaat in “Banana-Fraude-Nederland”, zolang de ‘VVD-Misdaadgroep’ nog de baas is van Justitie.  Nederlands grootste rechtsgeleerde Paul Scholten was zekere trots geweest op mr. G.H.I.J. Hage en wij ook. Hoe het ook zij Teeven was zo woest van deze eerlijke, moedige uitspraak dat hij de rest van de dag met zijn loopjongen  en informant Peter R. de Vries er op uit gegaan met hun Motorclubs Les Prostituta’s. Pikant: de liegende PvdA rechter Jeroen Recourt mocht niet mee, zelfs niet in een  zijspan-bakkie. Die plek was namelijk al bezet door één van ‘Bagger Peter R. de Vries’ zijn Gangstersletjes.

Het is ons niet bekend of de slachtoffers van het onmenselijke (Nazi) gevangenis regime een klacht in gaan dienen bij het Internationale Strafhof tegen Fred Teeven en het “Lieg en Bedrieg Kabinet” wegens grove en systematische schending van de mensenrechten.