Theo LangejanEitel Homan
Volksnieuws uit Amsterdam-Noir publiceerde de lijst al in juni 2013:” Top 50 Most Wanted ‘Zorg-Maffia–Bossen’

PvdA eerlijke delen is er in de gezondheidszorg niet meer bij.

De ’Endlösung-Schoorsteen’ voor de arme.
De Arbeiders kunnen straks niet meer zelf hun ziekenhuis kiezen. Schipper reist gratis af naar Brazilië.

( van onze VVD Klasse Justitie redactie)

Amsterdam-Noir-Uitleg geëist van ‘VVD-Gangsterin Edith Schippers’ over niet vervolgen van de Maffia ‘zorgfraude’ van haar Top-partijgenoten. De altijd liegende VVD Minister van Klasse Justitie Ivo Opstelten:“Het is niks en het wordt niks. Hij bralt verder: “Het onderzoek van de VU( Nederland Fraude land) inzake de corruptie van onze partijgenoten is hersenspinsel van de Complot-Gekken”.

NZa-Bestuurders Theo Langejan en Eitel Homan treden af als “VVD-Heren” vanwege duister declaratiegedrag.
Diverse partijen in de Tweede Kamer eisen opheldering van het “Lieg en Bedrieg kabinet” over het besluit van de corrupte Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om het Openbaar Ministerie van de eveneens corrupte VVD-er Herman Bolhaar ( recentelijk zelf ook al betrapt op corruptie) niet te betrekken bij een onderzoek naar een megafraude van de ‘Ratten in pak’ van het Criminele Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Doordat de NZa de zaak zelf afhandelde en het ziekenhuis een boete van 2,5 miljoen euro oplegde, die uiteraard werd voldaan uit de zorgpremie opbrengsten, dus door ‘Jan met de Pet’ is een strafzaak (zogenaamd) onmogelijk geworden, zo meldde RTL Nieuws zaterdag. Weten zij veel bij RTL Nieuws. Allemaal lariekoek, want het ‘SBS-OM’ kan op grond van het Opportuniteitsbeginsel altijd zelf bepalen wel of niet te vervolgen op grond van het Algemeen belang in “Banana-Fraude-Nederland”. Helaas wordt het opportuniteitsbeginsel nagenoeg uitsluitend misbruikt door Justitie om Hoge Heren en Mega (pedo en Fraude) zaken van de Elite niet te vervolgen.

Wet ‘ad personam’ van toepassing voor de Maffia-Zorg Raten in pak.
Als er mogelijk sprake is van fraude in de zorg, kan dat worden aangepakt door de corrupte toezichthouder (de NZa) van de twee ‘Super Ratten in pak‘ Theo Langejan en Eitel Homan of door de VVD-justitie (OM), maar niet door allebei. Er moet dus altijd een keuze worden gemaakt en zo als Ybo Buruma van de Hoge Raad stelde dat het (Volkse)strafrecht in Nederland uitsluitend bestemd od voor de ‘Kruimel- Criminaliteit’ van ‘Jan met de Pet’.

In elk geval het CDA, de PVV en D66 willen snel tekst en uitleg van de ministers Edith Schippers (Volksgezondheid voor de Rijken) en Ivo Opstelten (Veiligheid voor de Rijken en Klasse Justitie). Volgens PVV-Kamerlid Reinette Klever „lijkt het erop dat de NZa hier zaken verdoezelt”. Dat is volgens haar zeer kwalijk, omdat Schippers de Kamer had toegezegd alles te doen om fraude in de zorg aan te pakken en fraudeurs op te sporen en te berechten.( behalve als het gaat om haar partijgenoten en hun PvdA-hoertjes) Volgens haar CDA-collega Hanke Bruins Slot hebben de ministers „een groot probleem”. Ze heeft direct een debat over de kwestie aangevraagd. Ook D66-Kamerlid Pia Dijkstra wil snel een debat met de bewindslieden over het niet vervolgen van mogelijke fraude. Ze wijst erop dat de NZa mogelijke strafbare feiten altijd moet voorleggen aan het OM.

Jonald Bouwhuis Hans Wiegel

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de NZa het rapport over het Sint Antonius niet heeft gedeeld. In gezamenlijk duister ‘Heren-overleg’ heeft de NZa wel gemeld dat zij een Doofpot- onderzoek deed naar het criminele ziekenhuis. Volgens een beroeps leugenaar woordvoerster van de Nza Hoofd Corporate Communicatie 
Hanneke Miedema had de NZa niet het vermoeden dat de overtreding opzettelijk was gepleegd, omdat nette “VVD-Heren” a la Hans Wiegel en ‘Sugar Daddy Loek Hermans’ dat gewoon niet doen. „De NZa heeft besloten dat een bestuurlijke boete de meest passende afdoening was voor onze bevriende ‘Ratten in pak’, want dan kost het hun persoonlijk geen cent.”

NZa kan moeilijk OM inlichten over Fraudes die hun Godfather Theo Langejan en Eitel Homan  zelf plegen.
De NZa heeft naar eigen zeggen besloten om de zaak zelf af te handelen, omdat er dan minder bewijs nodig is en het ordinaire bikkelharde strafrecht alleen van toepassing is voor het Klootjesvolk. „Het is heel complex om mogelijke fraude van de Ratten in pak aan te pakken via de rechter, en dat duurt meestal langer liegt de NZa. Het OM moet bewijzen dat er opzet in het spel was en moet onze bevriende daders aanwijzen. De NZa hoeft alleen te bewijzen dat de declaraties onjuist waren, wat op zich voor de gewone man al fraude is met als gevolg een bikkelharde VVD- vervolging . Het ging ons erom een voorbeeld te stellen voor de hele Maffia-sector”, aldus een liegende woordvoerster. Een voorbeeld stellen? Niemand de cel in en niemand een persoonlijke boete. M.a.w. geen enkele dader heeft van de Kul Nza persoonlijk leed of nadeel ondervonden. Het ministerie van Volksgezondheid voor de Rijken liegt dat het belangrijk is dat als er zaken mis zijn, dat die worden aangepakt. „Het is aan de corrupte  NZa en het corrupte  OM om daarin goed samen te werken”, aldus de beroeps –leugenaar woordvoerder Roelof Janssens van de VVD-Justitie.

Opmerking: wij hebben dit artikel in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan alle betrokkene (webredactie@nza.nl, pers@nza.nl, communicatie@nza.nl, roelof.janssens@minvws.nl )