yuppiemere

‘Stef- Aasgier-Blok’ “nie Blankes”.Het opruimen (Endlösung) van de arme en eerlijke (werkloze) arbeiders uit de Amsterdamse Binnenstad is begonnen door onze jongens en meisjes van Ymere”. VVD-Racist-Kapitalist Blok’ bekend kleur: Blank en rijk welkom, Zwart en arm naar “Thuisland”. Blok: “nie Blankes”.

Y(uppie)mere “Dikke Deur”
 Pieter de Jong: “ Kijk de ‘normale’ ontruimingen wegens overmacht, omdat de gewone man zijn huur niet meer kan betalen gaat ons gewoon wat te langzaam, verder heb ik geen tijd om meer commentaar te leveren want we, d.w.z. de voltallige directie Dory Louwerens,Viviane Regout , Pieter de Jong , Peter Ebbelinghaus , Roel Steenbeek , Bas Neuteboom, Jan Jaap Vogel en Joop Baars staan op het punt om (tijdens diensttijd) met onze’ Y(uppie)mere-sloepje’ (kost 100.000,- euro en staat keurig in onze fraude-boeken ) door de grachten te varen flaneren en het laatste wat we willen is dat onze witte wijn warmpjes wordt. Hopelijk worden wij nu niet in de toekomst met rotte eiren bekogelt door de Schlemielen, die wij hun huis gaan afpakken als wij door de grachten varen, want dat zou echt pas a-sociaal zijn.”

( van onze Dolgedraaide PvdA en VVD Bestuur-Gangster redactie)

Amsterdam-Noir- Amsterdam huilt waar het eens heeft gelachen.
Het is toch welbeschouwd uiterst wrang dat echte onveralste Amderdammers door een stel Yuppies uit de provincie hun huis worden uitgegooid. Waar blijft nu de PvdA Burgervader  Eberhard Edzard van der Laan om in te grijpen met zijn gebral dat hij er is voor alle Amsterdammers. En waarom is AT5 nu opeens zo stil? Waren zij soms ook mee in het ‘Y(uppie)mere-sloepje’?  Mooie Samsom Apartheid tijden’ breken aan.
 Dat zegt topman-graaier Roel Steenbeek van het corrupte Y(uppie)mere in Amsterdam, na Vestia de grootste misdaadcorporatie van Nederland, in een afscheidsinterview in NRC Handelsblad.  De bevolking binnen de ring in Amsterdam wordt “wit”, heeft Y(uppie)mere berekend. “Blank en rijk.”

De ‘misdaadcorporatie- Y(uppie)mere’ gaat de woningen renoveren (roven ) om vervolgens in de Vrije sector weer op de ‘On-Vrije’ Elite ‘VVD & D’66-markt’ te brengen met extreme hoge Bloed-Winst.

‘Y(ppie)mere-Misdaadgroep’ heeft door ‘Erik-Staal-heffingen’ uit Den Haag van het “Lieg en Bedrieg Kabinet” minder investeringsruimte ( wel 42%hoger uitkeringen voor ons, de directie van onze Haagse VVD vriend Stef-Aasgier-Blok) en moet daardoor keuzes maken over de inzet van de financiële middelen( =belastinggeld) van ‘Jan met de Pet’. Een sociale woning in het centrum renoveren is duur en bovendien niet besteed aan het ‘Klootjesvolk’, terwijl Y(uppie)mere het geld ook nodig heeft voor wijken en bewoners elders in de stad, aldus Elite- ‘Misdaadgroep- Y(uppie)mere’.

Y(uppie)mere heeft totaal geen schaamte en geweten.
In totaal wil Y(uppie)mere 270 woningen opknappen( =afpakken van ‘Jan met de Pet’), zo schrijft  Pieter de Jong en Jeroen Frisse schaamteloos. Het is ons niet bekend of Y(ppie)mere zich in het verleden of heden ook heeft laten adviseren(= omkopen) door Snake in Suit Marcel de Vries’ en zijn criminele Bankrelaties. Lijkt ons ook een puntje van aandacht voor de FIOD en de Nationale Recherche. Slechts 90 van die woningen blijven in de sociale sector, ‘maar die gooien wij er wel later uit, aldus Pieter de Jong . Voor de huishoudens in de overige 180 woningen betekent de renovatie  roof met de ‘VVD en PvdA-wet’ in de hand dat zij hun huis kwijt zijn.

 En daar komt geen ‘Roemeense’ of ‘Marokkaanse’ Kruimel, crimineel Inbrekertje aan te pas. Nee, deze roof van hele woningen wordt gepleegd door Super PvdA en VVD en D’66 ‘Ratten in pak’ als  Jeroen Frissendirecteur “Dikke Deur” ‘Criminele Strategie en Beleid’ Y(uppie)mere 
Pieter de Jong, statutair ‘Roof de arme van hun woning’ directeur Y(uppie)mere.

Roof van 180 woningen van ‘Jan met de Pet’. PvdA: Dat is pas Eerlijk delen van de steekpenningencultuur.
Volgens de aarts criminele ‘Y(uppie)mere- Misdaadgroep’ is de verkoop van de 180 woningen nodig om de renovatie van alle woningen te bekostigen maar de Huurdersvereniging Centrum is terecht woedend. ‘Bij de opknapbeurt twee derde van de huurders hun huis ontnemen, is bizar.’

De huurders die hun woning verliezen krijgen, mits ze aan bepaalde inkomensnormen voldoen, wel een nieuwe woning aangeboden in Somalie ( ‘woningbouw coöperatie Al-Shabaab’) of in Almere. Het gedwongen uitzetten met de’ VVD en PvdA wet’ in de hand gebeurt over een periode van vijf jaar.

Wanneer doet de FOID en de Nationale recherche een inval bij ‘Misdaadgroep- Y(uppie)mere’ en arresteert de voltallige directie en zet dat ‘Yuppie-Tuig’ in alle beperkingen voor zes maanden in de ‘Hel van Fred Teeven’.

pekenverenHet vuile gewetenloze werk wordt uitgevoerd door Graaier Joop Baars directeur projectontwikkeling at Y(uppie)mere en Viviane Regout Directeur Investeren en Ontwikkelen at Y(uppie)mere. De grote Ham vraag bij deze zoveelste misdaad uit deze ‘Erik Staal- Graai’ ‘maffia-sector is natuurlijk hoeveel blijft er weer aan de strijkstok hangen?  Welke Yuppie vrienden krijgen de geroofde woningen? Met welke criminele Misdaadbanken en ‘Maffia-Vastgoed ontwikkelaar(s)’ en ‘Omkoop-Aannemer(s)’ doen de criminele jongens en meisje ogende Yuppies met hun gesubsidieerde sloepje duistere corrupte zaken?  Vragen die de FIOD en Nationale Recherche dient te beantwoorden op zeer korte termijn. De FIOD zou er goed aan doen om de Leiders van deze Misdaadgroep net als bij de Kruimel Volks misdaadgroepjes in alle beperking te zetten. Wij voorspellen dat deze Yuppies huilend van ellende en wanhoop binnen een paar minuten in de Volks-cel  van de VVD ‘Griezel Fred Teeven’ al hun misdaden zullen bekennen met als bijkomende positief gevolg dat er dan sowieso een aantal Top appartement ( met lage huur) in de binnenstad en aan de grachten leeg komen, namelijk die van de Y(uppie)mere directie zelf. Hoe het ook zij deze totaal normloze en gewetenloze Y(uppie)mere-lieden verdienen het om per direct met pek en veren op de Huifkar Amsterdam te worden uitgereden en te worden geplaatst in Aso -Containers!

Opmerking: In het kader van hoor en wederhoor hebben wij dit artikel aan alle betrokkene voorgelegd.(column@ymere.nl, info@huurdersverenigingcentrum.nl, ombudsvrouw@at5.nl,jpaternotte@raad.amsterdam.nl,mmoorman@raad.amsterdam.nl,livens@raad.amsterdam.nl,livens@raad.amsterdam.nl, jlammeren@raad.amsterdam.nl,jlammeren@raad.amsterdam.nl)