Chris Klomp
mail van: Chris Klomp -c.klomp@outlook.co->14:19 (5 uur geleden) aan Steve Brown 

“Geachte heer Brown,

U stelt in uw blog en op Twitter dat ik u verdenk van het ontkennen van de holocaust. Ik betreur dit misverstand. Zoals u kunt lezen in de twitterstroom sloeg deze tweet op de u bekende Micha Kat. 
Voor zover u zich – in mijn ogen onterecht – beledigd voelt door dit misverstand, dan bied ik u bij deze mijn verontschuldigingen aan.
Dit laat onverlet dat u in uw blog enkele zware bedreigingen uit aan mijn adres. Ik wil u laten weten dat ik als journalist bedreigingen niet accepteer en als regel onverwijld aangifte zal doen als deze bedreigingen niet van de site verdwijnen en u mij per ommegaande uw excuses maakt.
Hoogachtend,
Chris Klomp
Journalist
Tel: 0611161203
Twitter: @chrisklomp”

AD-ANP ‘journalist’ Chris Klomp draait door en beledigt Steve Brown zwaar.

Open brief.
Amsterdam,11 juni 2014
t.a.v. Chris Klomp c.s.,
Ik heb mijn advocaat Mr. Van der Laar inmiddels verzocht een kort geding te entameren jegens u , ANP en AD in deze.

U stelt dat ik ten onrechte denk dat u mij heeft weg gezet als ‘Rabiate Micha Kat Holocaust’ ontkenner. Dat is een grove leugen van uw kant. Ik denkt dat bewijsbaar aantoonbaar terecht:

kamp

Naïviteit en collaboratie met de Media-Maffia van Chris Klomp jegens Ing. Steve Brown gaat door. ( bron Volkskrant )
Kennelijk neemt u niet eens verantwoording voor hetgeen u stelt. U stelt o.a. dat ik en Volksnieuws uit Amsterdam-Noir onbegrijpelijk en rants schrijf en hetgeen ik schrijf niet te kunnen begrijpen en verder weinig wol.
RantsNu opeens begrijpt u wel hetgeen geschreven is door mij en de Street Soldiers redactie. En begrijpt u een aantal citaten als bedreiging aan uw adres in deze.
Laten we zeggen dat lafheid en angst opeens inzicht gevend zijn in de onbegrijpelijke rants? Is nu opeens niet weinig wol, maar zwaar bedreigend dat u als kennelijk plaatselijke Dorpsidioot en Alcoholic van de rechtbank Groningen direct naar uw bevriende (corrupte) politie gaat rennen.

Chris Klomp stiekem lid van ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’.

Opmerkelijk dat doet uw held Peter R. de Vries en zijn ‘Hoerenjong Bas van Hout’ nou ook altijd. U zou er naadloos tussen passen, als u er al niet stiekem tussen zit gezien o.a. uw ronduit debiele en zwaar beledigende kwalifictaie aan mijn adres in deze.

Zelf wel beginnen met bedreigen en beledigen en liefst iemand in elkaar slaan met een heuse knokploeg, maar als puntje bij paaltje komt en deze lieden en u hun eigen broek moeten ophouden rennen zij en u direct naar uw ‘Justitie-Bazen’.

Chris Klomp lokt systematisch geweld en ruzie uit met zijn Twitter. Klomp een beroepsquerulant en Dorpsgek.
Ik vraag mij in alle redelijkheid af of u wel handeling bekwaam bent gezien uw verdraaien van de feiten ter zake en in het verleden etc.
Klomp heeft geen spijt van zijn tweet. Doel was volgens hem een discussie op gang te brengen over de manier waarop de omroep te werk gaat. Volgens Chris Klomp is de discussie geslaagd. ‘Excuses aanbieden doe ik niet.’

Veel bekende twitteraars, onder wie Femke Halsema en Wouke van Scherrenburg, hebben inmiddels hun mening gegeven over de kwestie.” Bron : RTV Noord 

Laat ik beginnen te stellen dat er niets wordt verwijderd zolang u niet de geëiste schadevergoeding in deze €13.400,- is voldaan. En u onvoorwaardelijk verantwoording neemt voor de door ons gelaakte kwalificatie van ‘Steve Brown schaart zich in het kamp van een rabiate holocaust ontkenner’ herroept en onvoorwaardelijk excuus aanbied in deze. Ik wijs u er op dat een dergelijk kwalificatie bovendien levens bedreigd kan zijn.

‘Held Chris Klomp’ is Draaideur aangifte klantje bij politie en OM te Groningen. Is hij laf? Is hij Maf? Is hij verslaafd? Of is hij alle drie en corrupt?
U stelt nu wel te hebben begrepen dat u bedreigd wordt. En bij bedreiging altijd aangifte te doen kennelijk bij uw bevriende ( corrupte) Groningse OM en/of politie. U stelt overigens in het verleden dat juist niet te doen, wellicht nadien te veel gedronken en gesnoven.( zie Noot)
Ik stel vast dat u kennelijk herhaaldelijk wordt bedreigd en dat is op zich al significant in deze voor uw functioneren in het algemeen.

500.000,- gld voor Brown ( =journalist AD ) Dood of Levend.
Ik wijs u er op dat er door uw bewonderde ‘Peter R. de Vries misdaadgroep’ al jaren publiekelijk een beloning van 500.000,- gld Dood of Levend op mij hoofd is gezet.brown-beloning-1
En dat ik  tegen die beloning  van 500,00,- gld aangifte heb gedaan nadat ik bijkwam van zeven dagen intensive care in het VU, nadat ik ook daad werkelijk was neergeschoten. En ondanks dat er kennelijk gehoor was gegeven aan die beloning weigerde de recherche zelfs aan mijn ziekenhuis bed de aangifte tegen Peter R de Vries en zijn ‘Bruine Rat Bas van Hout’ formeel op te nemen en sindsdien gedoogd bepaalde Justitie de beloning nog steeds van uw zeer bewonderde maffiajournalist, Hoerenloper, Politie informant en Voetbal maffia-makelaar. ( zie video hiervoor)

Chris klomp lokt net zo makkelijk geweld uit als dat hij aangifte doet.
Ik wijs u er op dat u zelf stelt dat indien Powend klappen krijgt u dat hoopt en toejuicht. Dat is mogelijk uitlokking van geweld door u.
Bizar dat u in het licht van het voorgaande nu meent wederom bedreigd te worden direct als een echte ‘Peter R de Vries Laffe Judas Rat’ naar de kennelijk uw bevriende politie en/of OM rent.

Ga weer bedelen bij uw Twitter volgers als deze tenminste echt bestaan.
Ik raad u aan weer een bedelactietje te starten onder uw kennelijk domme aanhang en dat zij allen zoals zij al gewend zijn weer een eurootje de man storten aan u als schaamteloze Dorps-bedelaar, waarmee u als kennelijk armlastig dronkelap uw schade verplichtingen aan mij en de mijne kan voldoen.
Daarna zal al hetgeen ter zake gesteld wordt in deze verwijderd worden en eerder nooit.
En een excuus mijnerzijds aan u kan u altijd per direct in Amsterdam persoonlijk komen ophalen. Hetgeen wij uiteraard vast zullen leggen op video ( hoge kijkcijfers verzekerd)

Noot: Chris Klomp verricht hand en spandiensten voor zijn misdaadgroep Peter R. de Vries en beledigd Brown door hem beroepsquerulant en Dorps gek te noemen.