participatiesamenleving_vrijewereld-1.org_

(door Rob Wijnberg en bewerkt door de waarheidscommissie.)

participatiesamenleving_vrijewereld-1.org_AMSTERDAM-NOIR-De afgelopen jaren hebben we in de Heersende Klasse politiek heel wat knappe staaltjes orwelliaanse framing de revue zien passeren( ander woord voor liegen of propaganda): bezuinigingen die ‘hervormingen’ of ‘ombuigingen’ worden genoemd, oorlogen die plots doorgaan voor ‘wederopbouw-’ of ‘vredes­missies’, het afbouwen van de ver­zorgingsstaat onder het motto ­‘participatiesamenleving’. Aan dit rijtje mag nu weer een nieuwe meesterlijke omdraaiing van betekenissen worden toegevoegd: het sociaal leenstelsel.

Rapport Oxfam Novib: Verdeling welvaart steeds crimineler met dank aan de ‘VVD-misdaadgroep’ en zijn ‘PvdA-hoertjes’.
Zeven jaar lang is schuld nu het alfa en omega van alle ellende in de wereld geweest voor de massa. Alle ellende? De miljoenen bonussen vlogen ‘Jan met de Pet’ dagelijks om de oren. Wat is daar ellendig aan voor al die ‘Ratten in pak’, die meer hebben verdiend ( gejat met de wet in de hand) als ooit te voren in de geschiedenis van de menselijkheid. Kijk, alleen al in dit verband naar de BOBO’s in de Maffia-Zorg. Een ‘uitkering’ van 350.000,- per jaar en een ontslag vergoeding van boven de 500.000,- belastingvrij. Wat voor ellende ervaren die Heren en Dames, Rob Wijnberg?

Rutte: Top moet mijn wereld beetje veiliger maken voor onze Elite, omdat er door ons iedere seconde een arm kind sterft van de honger.
Los van deze laatste ‘Jan met de crisis’ sterven er sowieso al min of meer de afgelopen dertig jaren 15000 kinderen per dag van de honger in de Derde Wereld. Men zou sinister kunnen stellen dat de arme kinderen crisis bestendig zijn. Wel of geen crisis zij sterven gewoon van de honger in aantallen per jaar die gelijk staan de Holocaust. En die stakkers hebben bovendien nooit één cent geleend.

Snijden in pensioen van ‘Jan met de Pet’, Bankier bonnussen en wachtgelden naar recordhoogte.
Amerikaanse huizenbezitters die zichzelf massaal met hun nek in de hypotheekstrop legden en zo de misdaadbankensector naar de rand van de afgrond duwden. Welke afgrond, Rob? Alle Misdaad-Banken werden en worden gewoon overeind gehouden met de door de Heersende klasse afgeperste belasting centjes van ‘Jan met de Pet’. De winst gaat bijv. in de vorm van duizingwekkende salarissen en bonussen naar de Bankier-Gangsters en het verlies naar ‘Jan met de Pet’. Nou,Rob daar kan zelfs de Italiaanse Maffia nog wat van leren.

Men kan dus stellen dat de gevolgen van de criminele praktijken van de Bankier-Gangsters systematisch afgewend zijn en nog steeds worden op ‘Jan met de Pet’. Daar kwam geen lenen aan te pas, maar het feit wie is de Baas in het land en in de Wereld. Wel Rob, dat is die 2 procent Elite, die men o.a. kan waarnemen bij obscure meetings als de Bilderberg Groupe. 

Straf de armen · Het nieuwe beleid van de sociale onzekerheid
 Loïc Wacquant is Rob niet bekend.
Heersende Klasse Overheden van de ‘Straf de arme maatschappij’ die de begrotingstekorten tot ongekende hoogten opstuwden om de financiële misdaad sector van de Elite overeind te houden en ondertussen verdwijnen de oude ‘Untermenschen   door de ’Endlösung–Schoorsteen’. Zuid-Europese landen die op het randje van faillissement balanceerden door bloedrode cijfers in de huishoudboekjes en de ongekende corruptie van de aldaar heersende Elite. Op de pof gebouwde Maffia-Vastgoed projecten die als zeepbellen uit elkaar klapten en waar aan miljarden is verdiend door de Heersende Klasse en hun Politieke Lakeijen als types de PvdA Onbenul Jeroen Dijsselbloem en de VVD ‘Massa-Gas moordenaar Frits Bolkenstein’.

Dirk Scheringa is de Boef en Banken beroven mensen.
zalm_scheringa_254337e
Simpele eerlijk consumenten die zichzelf de schuldhulpverlening in hielpen door op kosten van Dirk Scheringa Co met zijn ‘Draq Queen Gerrit Zalm’ als rechterhand (van de Boerenklompen Maffia) hun te dure keukens van een paar duizend euro en hun Dirk van de Broek vakanties voor te financieren. Rob vergeet hier even te vermelden dat 1000 mensen gewoon meer dan 100 duizend euro hadden weg gespaard bij ‘Dirk Scheringa Co’ en die kwijt waren omdat zij het op een rekening hadden gezet met wat hogere rente. De Nederlandse Bank klapt bij Dirk naar binnen en 1000 mensen zijn samen voor 140 miljoen berooft. Dat is pas een Bankoverval. Zie dat maar eens een klassieke Volks bankovervaller doen met zo knullig maskertje voor en zo’n dom pistooltje. Het is gods onmogelijk voor een gewone simpel bankovervaller om 140 miljoen buit te maken. Alleen voor transport zou hij een stuk of 19 vrachtwagens nodig hebben.

Alle andere Misdaad-Banken van de Gevestigde Orde als de ABN , ING Rabo deden overigens precies het zelfde als Scheriga en zijn corrupte VVD-kliek, maar die zijn daar om politiek reden nooit op aangesproken.

Als er, kortom, één les te trekken is uit zeven jaar crisis, dan is het wel: na schuld volgt boete voor’ Jan met de Pet’. De Ultra-rijken hebben nog nooit zo veel kapitaal bij elkaar vergaard geroofd en geplunderd als tijdens deze Jan met de Pet crisis. Er staat inmiddels 35000 miljard weg geparkeerd op een paar Tropische Belasting vrije Eilandje. Crisis? Voor wie dan Rob?

Sterker nog, schulden zijn zo gevaarlijk gebleken dat sinds 2009 op iedere lening verplicht van overheidswege een waarschuwing dient te worden afgegeven, zoals op ieder sigarettenpakje ook moet worden vermeld hoe dodelijk tabak is: let op! Geld lenen kost geld. Het uitroepteken staat er niet voor niets, zou je zeggen, en ook het logo dat naast deze waarschuwing prijkt, is weinig dubbelzinnig: een mannetje met een euroteken geketend aan zijn enkel. Laat er geen misverstand over bestaan, wil uw onderdrukkende overheid er maar mee zeggen: schulden zijn een moderne vorm van slavernij. De voetboei van het 21ste-eeuwse kapitalisme.

Flash forward naar juni 2014: dag schuld is slavernij, hallo sociaal leenstelsel. Let op! Geld lenen, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Bijvoorbeeld als je net achttien bent, je brein nog een kleine zes jaar onder­ontwikkeld is en je langetermijn­planning ongeveer zo ver strekt als die van een eendagsvlieg. Laten deze brave burgers in de dop, die zichzelf over een jaar of tien ook al massaal in de schulden zullen steken voor een dak boven hun hoofd, alvast maar wennen aan het idee: de komende dertig jaar zal je leven in het teken staan van het afbetalen van je ver­leden. Niet dat je daar met je puberbrein de implicaties al van doorgrondt, en bovendien zul je wel moeten als je straks nog enige kans wil maken op de arbeidsmarkt, maar toch.
Leren is leren lenen als ‘Untermenschen.

Voortaan zit er rente op onze Inktzwarte toekomst.
Veel schrijnende klachten over ‘Koninklijk-Gerechtsdeurwaarders-Tuig’”.
Nu zullen VVD-voorstanders zeggen: overdrijf niet zo, Rob, de voorwaarden van de lening zijn uiterst coulant, hoor. Als je te weinig verdient, hoef je niets af te betalen; de rente is hartstikke laag en de afbetalings­termijn ontzettend lang’. Allemaal(niet) waar. Rob en zijn vrienden van de VVD-misdaadgroep’ zijn kennelijk niet bekent met de woeker rente en afpers tarieven van Banken en de overheid die zij ‘Jan met de Pet’ in rekening brengen. Het drijft gewone mensen tot waanzin en zelfmoord.

Toch is Rob zijn antwoord daarop: spare me the details. Het gaat hier niet om de voorwaarden, het gaat hier om het principe: dat je leven, nog voor dat goed en wel begonnen is, al gepaard gaat met het opbouwen van een schuld. Dat het onderwijs, het meest fundamentele onderdeel van een beschaafde samenleving, datgene wat de criminaliteit bestrijdt, de economie draaiende houdt en de vooruitgang waarborgt, voortaan op afbetaling komt. Dat er rente zit op onze (inktzwarte) toekomst.

Onbegrijpelijk is het, en vooral: hypocriet. ‘Onderwijs als motor van de kenniseconomie’, oreert de PvdA Partij van de Arbeiders Verraders in haar partijprogramma. ‘Nederland moet uitmunten in wetenschap en beroepsonderwijs’, vindt de Adellijke D66. En: ‘Schulden maken mag nooit lonen!’ orakelde de ‘VVD-Misdaadgroep’ onlangs nog in een persbericht. Behalve als het om de toekomst der natie gaat, kennelijk. Dan wordt het zelfs aangemoedigd. En voor wie uit een niet al te bevoordeeld ‘Untermenschen milieu komt: min of meer verplicht gesteld. Dat het onderwijs er substantieel ontoegankelijker door wordt, dat doorstuderen enorm wordt ontmoedigd, dat de kloof tussen de haves en have nots zo alleen maar groter wordt: we nemen het op de koop toe. Geld lenen, wie is er niet groot mee geworden? In ieder geval niet ‘Jan met de Pet’ en de 15000 kinderen die dagelijks per dag sterven.

Partcipatie-Slaven met onmogelijke in te lossen schulden in PvdA ‘Kapo Jetta Klijnsma Werkkampen’.
Zo begint de werkelijke droom nachtmerrie van dit Lieg en Bedrieg Kabinet zich langzaam maar zeker te ontvouwen naar een zeer bloediger ethnic cleansing tussen de de haves en have nots. Een land vol gehoorzame, hard werkende, belasting betalende burgers die hun hele werkzame leven geketend zijn aan een overheid bij wie ze al vanaf hun achttiende levensjaar in het krijt staan. De schuld kan, als je een beetje ambitieuze leerling bent, zelfs oplopen tot wel dertigduizend euro: op je 22ste meer dan een jaarsalaris. Voor de toekomstige advocaten en accountants al geen pretje, laat staan voor de loodgieters en lassers in spe.

Noem dat maar sociaal voor de ‘Untermenschen.