Jetta Klijnsma
Jetta Klijnsma:” bèèè, mèèè, bèèè, mèèè”.

(door onze Dolgedraaide VVD en PvdA Bestuur-Gangster redactie)

 Amsterdam-Noir- Onder werkgevers is nauwelijks animo om meer arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, zoals in het fantasie asociaal akkoord is afgesproken. Ook niet als zij binnenkort verplicht een “Rode Legenist Ster” gaan dragen. Nieuwsuur  presentatrice Mariëlle Tweebeeke vroeg dan ook hogelijk verbaasd aan Jetta Klijnsma, toen zij triomfantelijk haar sprookjes werkplan en akkoord met de VVD-Werkgevers aan het ‘Klootjesvolk’ presenteerden of zij het echt zelf geloofde. Toen ‘Kapo Jetta Klijnsma‘ daarop half debiel schuddende volmondig ja antwoordde liet zij  Mariëlle Tweebeeke sprakeloos achter. ( zie Video hierna)

Dat blijkt uit het rapport ’Vraag naar Arbeid’ van n.b. het  Staats Sociaal en Cultureel Planbureau dat dinsdag verschijnt. Ook zijn bedrijven maar matig enthousiast over het feit dat ouderen langer doorwerken, omdat er te veel gewoon dood neervallen op de werkvloer. Dat kost dan weer extra geld om de lijken te verwijderen. De afspraken die werkgevers en werknemers hebben gemaakt over arbeidsmarktbeleid, staan voor een deel ’haaks op de dagelijkse bedrijfspraktijk’, concluderen de onderzoekers van het SCP.

In het PvdA  sprookjes sociaal akkoord is onder andere afgesproken dat werkgevers 125.000 arbeidsgehandicapten aan het werk zullen helpen toveren en er zwaar wordt ingezet op het van-werk-naar-werk helpen van overtollig personeel. Dit terwijl er over de miljoenen werkloze zijn in de zeg maar normale leeftijd categorie. En 350 duizendem kinderen  van werkloze arbeiders dagelijks honger lijden. Maar voor die hongerende kinderen is er  nu gelukkig “Johnny de Moran” met zijn “Pest-Show” ,die ze allemaal aan een normale maalijd gaat helpen. Onder werkgevers blijkt echter nauwelijks prioriteit te worden gegeven aan het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Ook gaat er steeds minder geld naar van-werk-naar-werk-trajecten. Wel zijn werkgevers iets positiever over het langer doorwerken van 55-plussers. Het zelf aannemen van ouderen is echter een ander verhaal.

Uiteraard hebben wij Jetta Klijnsma om commentaar gevraagd. Tot onze verbazing was zij zowaar bereidt tot commentaar. Maar wij konden er geen touw aan vast kopen: bèèè, mèèè .Het geluid dat zij produceerde had veel weg van een Mak schaap dat naar de (VVD) slachtbank werd gesleurd en blaten, blèren en mekkeren.