kinderen in hongerwinter
Veel schrijnende klachten over ‘Koninklijk-Gerechtsdeurwaarders-Tuig’. Geen Tv-item voor Peter R. de Vries en zijn ‘AVROTROS Boss Rose Pedo Ed Nijpels’.

De ‘Liegende PvdA Rechter Jeroen Recourt’ van de ‘PvdA-Kadaver Tweede Kamer fractie’: “de Gerechtsdeurwaarders zijn goede ‘Koninklijke VVD-mensen’ , die allen binnen onze Wet handelen”.

( van onze Verworpenen der aarde redactie)

Amsterdam-Noir- De Criminele gewetenloze incassobureaus en deurwaarderskantoren van de Heersende Klasse worden ook zelf hard getroffen door de economische ‘Jan met de Pet’ crisis. Zozeer zelfs dat het bloed-geld dat in opdracht voor onze opdrachtgevers de ‘Ratten in pak’  al reeds door het Lieg en bedrieg Kabinet bij de kaal geplukte schuldenaars is binnengehaald, wordt gejat om het eigen hoofd boven water te houden. We hebben het zwaar”, huilt voorzitter ‘Godfather Jan Franssen’ van Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen misdaadgroepen (NVI). „Onze branche komt weliswaar om in het afpers werk van Jan met de Pet door de economische malaise voor het Klootjesvolk, waardoor de indruk bestaat dat we Gouden-Bloederige tijden beleven. Maar er valt vaak niets meer te halen bij de debiteuren, want die zijn meestal al tot op het bot kaal geplukt door het “Lieg en Bedrieg Kabinet”. Bij ’no cure no pay’ sta je dan met lege  bloederige handen.” De laatste weken zijn meerdere incasso misdaadgroepen over de kop gegaan, waaronder één van de grootste van ons land, Credit Yard uit Eindhoven. Onlangs gingen ook AFI in Leeuwarden en CreditForce in Houten al op de fles. Ook een aantal kleinere redde het niet, waarbij geld dat voor opdrachtgevers bestemd was, gejat is. Maar gelukkig zijn onze banden zo stinkend warm met de ‘VVD-Justitie’ van de hoog bejaarde Ivo Opstelten en zijn Crimefighter Volks-onderdrukker Fred Teeven, dat niemand van onze ex college afpersers is aangehouden laat staan vervolgt, ha ha,ha

Incasso ‘Gangster-Cowboys Arthur Spaargaren’  onder toezicht van de AVROTROS Voorzitter ‘Rose Pedo Ed Nijpels’ dus dat zit wel goed.
Arthur Spaargaren „Er bevinden zich nogal wat Gangster-Cowboys van het Lombroso type ‘Kakkerlak Arthur Spaargaren’ onder onze beroepsgroep die zich niet aan de regels houden. Ze intimideren of bedreigen mensen of plegen fraude en valsheid in geschrifte zo als de gerechtsdeurwaarder Spaargaren van ‘Maffioso Peter R.de Vries’ en één van zijn ‘NOS-Gangstersletje Monique Tesselaar’ pleegde jegens ing Steve Brown. ( De criminele Deurwaarder Spaargaren heeft nog een pittige en kostbaar Volks interviewtje te goed, maar dat terzijde) om Bloed-geld te innen en ook financieel is het een afpers en fraude janboel”, stelt Franssen huilend.

Duizenden ‘gewone mensen’ gegijzeld en uitgewrongen door de ‘Staats Afpers CJIB-Maffia’ en het “Deurwaarders-Tuig” van de Heersende Klasse.
De NVI en het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders (GGDW) waarschuwen schuldeisers alleen in zee te gaan met goed gescreende criminele ‘Rat in pak’ bedrijven zoals zij ook zijn. „In het verleden ging Essent nog voor vele tonnen het schip in, omdat de criminele gerechtsdeurwaarder Eussen gelden die hij voor Essent inde op zijn eigen rekening stortte. Eussen was niet bij ons aangesloten en dus bleef Essent met lege handen staan”, bralt AVROTROS Voorzitter en Voorzitter Raad voor Accreditatie  Voorzitter GGDW-voorman ‘Rose Pedo Ed Nijpels’. Hoe vaak kan een normaal mens trouwens  straffeloos Voorzitter en Pedo en VVD-er zijn in “Banana-Fraude-Nederland”?

Nu ‘werkt’ gelukkig Nederlands beroemdste beruchtste misdaad-journalist Peter R. met  ‘Pedo Ed Nijpels’. En wij gaan er dus zonder meer vanuit , dat zodra Peter R. klaar is gekomen met zijn ‘Derde Wereld Kids-prostitués Show’ bij Ed‘s AVROTROS , de zelfverklaarde ‘Held en Rebel Peter R.’ al dat Deurwaarders-tuig en Incasso- misdaadgroepen aan de kaak gaat stellen, toch? Hij komt immers toch al een kwart eeuw op voor al die Hersendoden en kaal geplukte SBS-kijkers.

India weigert Peter R. de Vries als Kinder-Maffiajournalist. Steve Brown privé politie in India.  Ed Nijpels onderzoekt waarom zijn Peter R. niet India in mocht.
https://www.youtube.com/watch?v=XU0BleVCkdA

Bij de criminele incassobureaus is het nog slechter geregeld omdat daar slechts 28 van de circa 200 misdaad-bendes zijn aangesloten bij de Top VVD-er ‘Pedo Ed Nijpels’ zijn feestelijke roof en plunder ‘Jan met de Pet’ branchevereniging. „Het probleem is dat wettelijk alleen de astronomische afpers tarieven geregeld zijn. Er is geen toezicht, controle of sanctiebeleid. De corrupte politiek lijkt zich nu wel druk te maken en pleit voor een verplicht keurmerk”, aldus Franssen (kuch).  De Haagse Gevestigde Orde politiek op de SP en de Partij voor de Dieren na had voorheen totaal geen interesse in die Deurwaarders -terreur en de daar bij behorende waanzin hoge wettelijke afpers tarieven, omdat domweg de slachtoffers behoorden tot de categorie radeloze en onopgeleide schlemielen, die toch niet stemde. Nu ligt dat een tikje anders, omdat inmiddels ook de mensen uit de midden klasse er het slachtoffer van zijn van het ‘Deurwaarders Tuig’ van de VVD-er ‘Rose Pedo Ed Nijpels’.

Noot: Steve Brown wint kort geding
Op 10 augustus jl. oordeelde de Amsterdamse voorzieningenrechter mr P.W. van Straalen dat auteur en gepensioneerd Hasj-handelaar Steve Brown niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens de voormalige Peter R. de Vries minnares en NOS medewerkster, Monique Tesselaar. De inzet van het geding was de publicaties van – de ooit door ICT-miljonair Wim Dankbaar gestolen – e-mails en pornografische fotomateriaal tussen Peter R. de Vries en Monique Tesselaar, op diverse websites. Steve Brown had weliswaar op zijn website een verwijzing naar elders gegeven, maar niet op zo’n manier dat de grieven van Monique Tesselaar – bijgestaan door de rechtskundige autoriteit op dit gebied, raadsman mr. Matthijs Kaaks –  zouden moeten worden gehonoreerd. De voorzieningenrechter wees dan ook al haar vorderingen, inclusief een voorschot op materiële- en immateriële schade van € 10.000, resoluut af. Monique Tesselaar werd tevens veroordeeld tot het betalen van alle kosten van het geding. In afwachting op voornoemd vonnis had Sanoma-medewerker Coen Wesselman de bekende website stevebrown.web-log.nl offline gezet. Afspraak tussen Steve Brown en Sanoma – welke uitgeverij als aandeelhouder een nauwe band onderhoud met SBS6, de zender waarop Peter R. de Vries zijn programma heeft – was, dat bij een positief vonnis voor Steve Brown, zijn webstek weer online zou komen. In een e-mail van Coen Wesselman die Camilleri ter beschikking kreeg, blijkt dat deze een onderhavig  gerechtvaardigd vertrouwen schend door hier op terug te komen en stevebrown.web-log.nl op zwart te laten. Hierdoor valt de uitspraak van mr  P.W. van Straalen wellicht uit als een pyrrusoverwinning en sterkt deze houding van Coen Wesselman het vermoedde van Steve Brown met een vorm van ‘collusie’ te maken te hebben. Op de zijlijn speelt zich namelijk een andere ‘Sanoma-zaak’ af. In de Sanoma-publicatie Panorama van 22 juni jl., schreef journalist Bas van Hout een artikel over de opkomst en ondergang van Klaas ‘de Dominee’ Bruinsma. Opvallend detail daarin was dat Bas van Hout sinds eind 1999 wist dat de door Steve Brown aangewezen moordenaar van Klaas Bruinsma, de daar ook voor veroordeelde ex-politieagent Martin Hoogland, zonder enige twijfel de daadwerkelijke schutter was. Samen met de voornoemde Peter R. de Vries heeft Bas van Hout er middels een scala aan publicaties en uitzendingen alles aan gedaan de getuigenis van Steve Brown in deze moordzaak onderuit te halen door hem als querulant, leugenaar en alles wat maar slecht kan zijn aan een mens, weg te zetten. Anno 2011 blijkt door de publicatie van Bas van Hout dat dit op z’n minst uiterst tendentieus genoemd kan worden. Nimmer is Peter R. de Vries of Bas van Hout op dit jarenlange zogenoemde structurele ‘naming & shaming’ teruggekomen. Met de intrede van Peter La Serpe, als ‘kroongetuige’ in het liquidatieproces, heeft het begrip ‘kroongetuige’ door de kennelijke leugenachtige verklaringen van La Serpe, een geheel andere betekenis gekregen dan zoals het thans in het woordenboek staat beschreven. Een ‘kroongetuige’ wordt in de volksmond gezien als een erg soort van NSB-er, die louter voor persoonlijk gewin andere aan de hoogste boom ophangt. Dat Steve Brown ernstige bezwaren heeft voor zijn verklaringen in de Bruinsma-moord onder de noemer ‘kroongetuige’  te worden weggezet, is dan ook in deze tijdsgeest te begrijpen, te meer Steve Brown nooit enige bescherming en /of geld heeft ontvangen van justitie.  Zelfs niet toen er een heuse moordaanslag in 1999 op hem werd gepleegd. Parallel aan deze moordzaak liep de moord op Tony Hijzelendoorn, een vriend van Steve Brown. Ook deze moord is bewezen door Martin Hoogland gepleegd. Mede dankzij Steve Brown’s verklaringen. Dat Peter R. de Vries en Bas van Hout als misdaadjournalisten, welke de beeldvorming over zichzelf afroepen een maatschappelijk belang te dienen door misdaden te ontmaskeren, hun ooit zelf ingezette hetze tegen Steve Brown niet kenteren is merkwaardig. Dat Peter R. de Vries zijn voormalige minnares Monique Tesselaar tegen Steve Brown inzet om zijn gram te halen is bedenkelijk. Evenzo bedenkelijk is dat Bas van Hout zijn excuses niet maakt dat hij sinds eind 1999 Steve Brown valselijk heeft beschuldigd van een valse verklaring inzake Martin Hoogland. Absoluut bedenkelijk is dat de misdaadjournalistiek deze feiten niet objectief in beschouwing neemt en alles rond de waarheid inzake Steve Brown doodzwijgt. Bron: http://www.camilleri.nl/2011/08/steve-brown-wint-kort-geding/