Jet Bussemaker
Yahoo 60 miljoen Bonus is geen misbruik: Vrije marktwerking is Yahoo voor de Ultra-rijken: $60 miljoen ontslag op staande voet voor ‘Bestuurs-Gangster Henrique de C’.

Bonuspot Wall Street-Bankiers-Gangster groter in 2013- Het geld is op voor ‘Jan met de Pet’. Partij van de Arbeiders Verrader Jet Bussemaker is te druk met Jacht op de ‘arbeiders- student’.

( van onze Dolgedraaide VVD en PvdA Bestuur-Gangster redactie)

Amsterdam-Noir- Misdaad-Banken vegen ‘Bonus-gat’ af met Tweede Kamer, geven 177 Staats-Miljarden uit aan hun louche advocaten. ‘VVD-Misdaadgroep’ lacht zich helemaal slap om de PvdA met idioten als Jet Bussemaker.
PvdA minister Jet Bussemaker (Emancipatie van haar zelf) ‘PvdA-Hoer’ Jet Bussemaker haar CV leest weer als de gebruikelijke Klassieke Bestuurs-Gangsters carrière. Nog niet één dag eerlijk gewerkt in het bedrijfsleven. 
Extra pikant is wel te noemen dat zij het door ons zeer gewaardeerde bureau Jansen en Jansen steunde in haar jongere klaploop jaren. (van 27 september 1991 tot en met 1 maart 1996 was ze bestuurslid van Res Publica, een stichting die onderzoeksbureau Buro Jansen & Janssen (J&J) ondersteunde.)  Nu wil het dat Bureau Jansen & Jansen boven aan de lijst staat van de AIVD van haar partijgenoot de ‘Excuustruus Minster Roland Plasterk’ om aan te pakken en dagelijks te bespioneren. Deze PvdA Lady is wel heel extreem van boot gewisseld. Wie neemt wie hier nou in de maling VVD–Maffia-Gay-Boot?

Kruimel misbruik van studiefinanciering door arbeiders kinderen wordt harder aangepakt door arbeiders verrader Jet Bussemaker.
PvdA Minister Jet Bussemaker van ‘Onderwijs voor de Happy Few’ kondigde dat dinsdag aan in een brief aan de Tweede Kamer Kroeg. Er komen onder meer strengere controles op misbruik van de uitwonendenbeurs door student afkomstig van ‘arbeiders’ ouders.
Bedenk wel dat studenten wiens ouder een hoger inkomen hebben dan rond de 60.000,- in beginsel niet in aanmerking komen voor een aanvullende studiebeurs. Een feit dat de ‘VVD-Misdaadgroep’ sinds het invoeren van de studie beurs zwaar op de corrupte maag ligt.  VVD: arbeider moet niet willen studeren, dat maakt onze spoeling als ‘Ratten in pak’ alleen maar dunner.

Directeur Elite-Gangster Vestia kreeg 3,5 miljoen euro mee bij vertrek als beloning voor een verlies van miljarden met hulp van de PvdA. 
Arbeiders-studenten jager Bussemaker wil ook meer geld invorderen van radeloze en over het algemeen kaal geplukte oud-studenten die met een studieschuld naar het buitenland zijn gevlucht, zonder hun adres achter te laten. Vorig jaar is bij deze studenten die toch werden opgespoord, al 3,2 miljoen euro opgehaald en dat is net genoeg om een Bankier-Bonusje uit te betalen. En laat de Mega Graaier Erik Staal met hulp van Jette Bussemaker aan haar  prominente partijgenoot de ‘PvdA Burgemeester-Gansgter Peter Noordanus’ te Tilburg zonder gouden tand nou net even 300 duizend euro meer mee hebben gehad als Bonus voor zijn gepleegde misdaden jegens de (werkloze) arbeiders die bij hem huurde dan het geheel bedrag dat zij heeft  afperst van die studenten die net als Erik Staat in het buitenland wonen. Bovendien lagen de incasso kosten vele malen hoger om die miezerige 3,2 miljoen als heuse Maffioso enforcers af te persen met de wet in de hand. Daar zwijgt Bussemaker wijselijk over in haar Propaganda Persverklaring.

Misdaden ex-top Bankier-Gangster Filip Dierckx van ‘Misdaadgroep Fortis’ beloont met bonus van €1 miljoen. Nu geen snelrecht en incasso!
Bussemaker wil ook de voorlichting versterken omdat arbeiders-studenten soms onbewust misbruik maken van de regelingen. Veel studenten bijvoorbeeld die een beroep doen op de een oudertoeslag geven het niet door als ze (weer) gaan samenwonen, omdat zij anders markant omkomen van de G-Honger. Ook komt het voor dat zij zich niet realiseren dat een inwonend familielid in een aantal gevallen ook wordt beschouwd als partner.

Bankier-Gangsters ‘UBS-Misdaadgroep’ krijgen waanzinnige $3,5 miljard bonus.
PvdA ‘Playboy Diederik Samsom’: “ik sta garant dat die 3,5 miljard eerlijk wordt verdeelt over die paar Bankier-Gangsters en dat de laatste cent terug komt van de arbeiders-studenten.” Kortom de verhoudingen van redelijkheid en billijkheid en rechtvaardigheid zijn bij het “Lieg en Bedrieg Kabinet” volledig zoek.
De Landelijke Studenten Vakbond (LSVB) is blij met betere voorlichting. „Regels zijn regels, daar moet je je als student aan houden, maar dan moet je wel op de hoogte zijn van die regels. Duidelijke informatie vanuit DUO zou veel problemen kunnen voorkomen”, vindt de versufte bond. Waar is de maatschappij kritische strijdbaarheid uit de tijd van de Maagdenhuisbezetting gebleven ?Is de Landelijke Studenten Vakbond  soms geïnfiltreerd door AIVD-Trollen met als type Jet Bussemaker in haar studenten tijd ?

Duizenden ‘gewone mensen’ gegijzeld en uitgewrongen door de ‘Staats Afpers CJIB-Maffia’ en het “Deurwaarders-Tuig” van de Heersende Klasse.
DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie werkt bij de Maffia achtige opsporing samen met onder meer werkgevers, de IND, het UWV en de Belastingdienst en met de Rotterdamse Dog de Bounty Hunter groep. 

Kruimel Bountyhunter
Vorig jaar werden 3662 arbeiders-studenten gecontroleerd en niet één Bankier of Bestuur-Gangster; 1784 van hen woonden op een ander adres dan ze hadden opgegeven uit pure noodzaak en ellende. Dat komt overeen met de ‘opbrengst’ in 2012 toen ongeveer 12 miljoen euro werd opgehaald. Wat nog minder is dan bijv. de 15 miljoen euro die Rotterdam alleen al per jaar aan wachtgelden uitkeert aan zijn ex Bestuur-Gangsters, maar goed dat is natuurlijk niet in strijd met de hun wet.

Noot: regels Studiefinanciering.
Maar op hoeveel heb je recht :confused: Indien de basisbeurs niet voldoende is, kan een student in aanmerking komen voor een aanvullende beurs. Deze aanvullende beurs krijgt een student van de IB-groep indien de ouders relatief weinig inkomen hebben. Om te bepalen of een student recht heeft op deze aanvullende beurs, dient het inkomen van beide ouders samen te worden gerekend. Er wordt uitgegaan van het inkomen van de afgelopen 2 jaar en er wordt rekening gehouden met eventuele studieschulden die de ouders zelf nog hebben. Is dit gezamenlijke inkomen lager dan ongeveer 25.000 euro dan heeft de student in principe recht op de aanvullende beurs. Voor de aanvullende beurs zijn evenals het inkomen van de ouders ook nog het aantal broers of zussen dat een (aanvullende) beurs ontvangen van belang. De aanvullende beurs is net als de basisbeurs een prestatiebeurs. Er dient dus binnen 10 jaar een studie te worden voltooid, omdat deze aanvullende beurs anders niet wordt omgezet in een gift, maar definitief als lening wordt aangemerkt. In 2007 hadden 570.000 studenten een basisbeurs en 223.000 studenten hiervan hadden een aanvullende beurs, wat het percentage van studenten met aanvullende beurs tot 39% maakt. http://www.ibgroep.nl/particulieren/sf/rekenhulp_berekenen_studiefinanciering.asp klik op de link en bereken hoeveel studiefinanciering je kunt krijgen ‘