Fred Teeven blauw oog

De Liegende PvdA rechter Jeroen Recourt wordt weer van stal gehaald desnoods uit de kliniek waar hij kennelijk zit sinds het laatste ‘Groot Leugen- Ivo Opstelten’ debat om af te kicken. 

( van onze Corrupte VVD klasse Justitie redactie)

Amsterdam-Noir- VVD-Minister Ivo Opstelten: “Ik zou liegen als ik de waarheid spreek”.
De hoog bejaarde schaamteloze Ivo Opstelten heeft bij het komende debat wel geëist dat er nooit een leugen detector bij hem in de buurt mag staan. Men vreest een ontploffing van de leugen detector als Ivo Opstelten er alleen al in de buurt staat. Waarom gewone mensen nog hun kinderen opvoeden met de regel van fatsoen dat zij niet mogen liegen is ons een raadsel. Met liegen wordt men immers Minister van Justitie en Minister van de AIVD. 

‘Excuus-Truus Ronald Plasterk’ liegt dat hij nooit liegt en blijf rustig zitten als ‘Plagiaat-IJdeltuit’.

Excuus Truus Plasterk
‘VVD Minister Ivo-Zwijn- Opstelten’ (Veiligheid  voor Rijke en  Klasse Justitie) liegt dat hij de Tweede Kamer „getrouw, naar waarheid en gedetailleerd” heeft ingelicht over een  Witwas deal die staatssecretaris ‘Wife Beather Fred Teeven’ destijds als corrupte officier van justitie sloot met een Volks-drugscrimineel. Toch zal hij zijn verzonnen feiten nog een keer minutieus op een rij zetten voor de Kamer. Die zal hij uiterlijk dinsdag aan de Kamer sturen, samen met de antwoorden op ruim 90 vragen die nog open stonden. „Het wordt een herhaling van leugen zetten, maar misschien nog iets preciezer gelogen en ik kan u nu al verzekeren dat de ‘PvdA-hoertjes’ mij weer in al deze kinderlijk aantoonbare leugens gaat steunen, ze moeten wel.” Kijk in de Tweede kamer gaat het er niet om of een Minister de waarheid spreekt, maar of hij de meerderheid heeft en dan is iedere leugen gewoon de waarheid , dat heet politieke waarheid in Nederland van de machthebbers. ha,ha,ha”. Dat bralde Opstelten vrijdag.
Ivo Opstelten: “De waarheid bepaal ik.”
Aanleiding zijn beschuldigingen die de voormalige advocaat van drugscrimineel Cees Helman, Piet Doedens, vrijdag in de Volkskrant heeft geuit over de zaak. De minister weerspreekt die beschuldigingen en zal de Kamer uitleggen hoe het precies niet zit. Hij neemt Doedens overigens niets kwalijk en voelt zich niet door hem in zijn integriteit aangetast: „Zo voel ik dat niet. Ten eerste heb ik geen integriteit en dat heeft misschien met mijn gewetenloze karakter te maken en dat ik een VVD-bord voor mijn kop heb, ik houd me aan mijn verzonnen feiten en dat heeft mij geen windeieren gelegd. Kijk alleen het Klootjesvolk moet de waarheid spreken op bijv. straffe van stopzetting van hun honger uitkering, wij toch niet.

En  de feiten, die ik heb verzonnen samen met wat hoge corrupte justitie ambtenaren van het kaliber Joris Demmink hoe het niet is gegaan.”

Volgens Doedens heeft het Openbaar Ministerie in 2001 bijna 5 miljoen gulden betaald aan de crimineel. Dat bedrag is overgemaakt naar zijn advocatenkantoor, dat het geld doorsluisde naar de bankrekening van Helman, aldus de advocaat. Maar volgens Opstelten werd in de schikking met Helman ongeveer 2 miljoen gulden van hem op Luxemburgse rekeningen, waar het OM beslag op had gelegd, beschikbaar gesteld voor de crimineel. In ruil daarvoor betaalde Helman 750.000 gulden als boete. De rest mocht hij houden en daarmee was deze duistere zaak afgedaan.
„Misschien hebben we het over verschillende dingen als de waarheid en leugens dat kan ook allemaal”, aldus Opstelten vrijdagmiddag.

Opstelten bralde zijn bekende leugens weer dat volgens de toenmalige wetten en regels is gehandeld. Van echt witwassen was volgens hem geen sprake. De minister wees er recent in een Kamerdebat op dat witwassen formeel pas later in het Wetboek van Strafrecht werd opgenomen. Bovendien stond ten tijde van de schikking „niet vast dat het geld uit misdrijven afkomstig was”. Opstelten bralde ook dat de schikking destijds te verkiezen was boven het doorzetten van een rechtszaak waarvan de afloop onzeker was voor mijn ( VVD Griezel) Fred Teeven zijn criminele praktijken. In ieder ander fatsoenlijk land waren Ivo Opstelten en de Fred Teeven al lang en breed door de FIOD en/of de Nationale recherche groep ernstige delicten met een arrestatie team van hun bed gelicht, maar niet in “Banana-Fraude-Nederland”.