Joris Demmink
‘Debiel Storm’: “Demmink vergreep zich alleen aan ‘Arbeiders- Schandknapen’ van 16 jaar en ouder als een eerbaar lid van de ‘VVD-Homo-Maffia”.

Na de Volkskrant is nu ook de NRC  de schaamte voorbij inzake de Grootse Elite Pedo -Doofpot in de Wereld.

Wanneer neemt de Vakbond van Journalisten zijn verantwoordelijkheid en  royeert zij de liederlijke ‘OM-Hoerenloper Marcel Haenen’?

 (Door ‘Pedo-OM Propaganda spreekbuis Marcel Haenen’ en bewerkt door de waarheidscommissie)

Amsterdam-Noir- Debiel en niet uit rancune. Klokkenluider:Getuige Storm van ’s Gravensande slaat om zich heen: “Verklaringen gevangenis direkteuren debiel”
Nu weten wij al geruime tijd uit eerste hand dat Marcel Haenen al tijden in conflict zit om een Surinaamse Lady met bepaalde Rotterdamse Volks-Onderwereld. Hij zou deze ‘Lady of the Night’ overspoelen met cadeaus en geld zonder toestemming van bepaalde Volks-Onderwereld. Hij behandelt haar als of zij een exclusieve ‘Top-schandknaap’ van Demmink is zonder tevens ook haar Loverboys naar behoren te vergoeden.

Politiescribent John van den Heuvel jaagt selectief samen met Fred Teeven op ‘Kijkcijfer-loverboys’ voor RTL-Kassa.
John van den Heuvel Fred Teeven
‘Hoerenloper Marcel Haenen’ hoeft zich  overigens net als de prominente VVD’ers ‘Onno-Schandknapen- Hoes’ en ‘Rose Pedo Ed Nijpels’ , etc. geen zorgen te maken dat zijn ‘Loverboy–affaire’ door zijn college de ‘politiescribent John van den Heuvel’ in zijn nieuwe ranzige ‘Jacht Op de Volks Loverboy Show’ wereldkundig wordt gemaakt. Misdaad-‘journalisten’ berichten nimmer over de misdaden, die zij zelf aan de lopende band plegen in “Banana-Fraude-Nederland”.
Dit laatste tot groot ongenoegen van bepaalde Rotterdamse  Volks-Onderwereld, die dan ook al tijden op wraak zinnen.
[youtube http://youtu.be/sOaYhLwa_R4]

Ook heeft ‘Hoerenloper Haenen’ jaren geleden ing. Steve Brown een smerig  levens bedreigend kunstje geflikt ( zie Noot) in vereniging met de beruchte ex. Misdaad-‘journalist’ van Panorama  het “Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout”. Brown heeft toen zelfs nog een ( zinloze) klacht ingediend bij de Raad voor Journalistiek tegen deze corrupte en kennelijk extreem oude ‘Geile NRC- man’ en het ‘Hoerenjong Van Hout’.  Uiteraard gaf de Raad Marcel Haenen alle gelegenheid om zijn corrupte reet met allerlei kinderlijke leugens er uit te draaien. Maar goed wie van het clustertje misdaad-‘journalisten’ in Nederland deugt er nou wel?

Beschuldigingen aan het adres van oud-topambtenaar Joris Demmink over het seksueel misbruiken van minderjarige jongens zijn het resultaat van rancune van justitiemedewerkers die onvrijwillig hun baan hebben moeten opgeven schrijft Marcel Haenen  kritiekloos in zijn Vod de NRC. ( NRC is overigens gedeeltelijk in handen van de Russische Maffia als ‘Witwas-vehikel’). Dat is de strekking van de ronduit debiele  verklaring die stafmedewerkster Anna Storm van ’s Gravesande vandaag gaf bij een verhoor voor de rechtbank in Utrecht. Marcel Haenen vond het allemaal prachtig en geloofwaardig. Waarom?

Debiel werkt 30 jaar op top niveau bij justitie.
De 60-jarige kennelijk debiele vrouw, die al dertig jaar werkt op het ministerie van Veiligheid en Justitie, moest getuigen op verzoek van de Stichting De Roestige Spijker, die ijvert voor de berechting van haar voormalige baas de secretaris-generaal. Vorig jaar hebben de twee voormalige gevangenisdirecteuren Bart Molenkamp (pdf) en Jacques van Huet (pdf) bij de notaris verklaard dat ze in 1992 op een dienstreis naar Londen van een dronken Anna Storm belastende informatie over pedo seksuele contacten van Demmink hadden gehoord.

Dronken mensen en kleine kinderen spreken  de waarheid.
‘Debiel-Storm’ zou tijdens het borrelen in een hotelbar op kosten van justitie verontwaardigd hebben verklaard dat zij af en toe telefonisch opdracht kreeg van Demmink om bij voorkeur Thaise jongens voor hem te ritselen. “Het laat zich raden wat betrokkene daarmee uitspookte”, aldus Van Huet.

‘Vrij debiele uitlatingen’ van Molenkamp en Huet.
Storm weersprak de verklaringen nu met klem als een debiel van de bovenste plank. Marcel Haenen vond het allemaal prachtig en geloofwaardig. Ze noemde het “vrij debiele uitlatingen”. Ze zei dat ze vrijwel nooit met Demmink te maken heeft gehad tijdens haar  corrupte loopbaan in 30 jaar. Dat laatste lijk ons op zich al een contradictie. Volgens haar hebben Huet en Molenkamp in samenspraak met de secretaris van de stichting De Roestige Spijker, Ben Ottens, welbewust een verklaring verzonnen om Demmink in een kwaad daglicht te stellen. Ottens, ook oud medewerker van justitie, en Huet en Molenkamp zouden volgens haar Demmink te pakken hebben genomen omdat ze voortijdig moesten vertrekken. Natuurlijk men verzint uit rancune met een belangeloze derde ( Stichting de Roestige Spijker) een heel verhaal ( derde rangs  Hollywood-script) om iemand van Pedofilie en verkrachtingen te beschuldigen. Kennelijk denkt Storm dat zij in Hollywood is in plaats van bij een rechtbank. Is zij debiel? Of wordt zij zwaar gechanteerd en moet zij wel een dergelijk debiel Hollywood  verhaal op te hangen? Marcel Haenen vond het allemaal prachtig en geloofwaardig.

Storm smijt debiel met modder en ‘OM-Hoerenloper Haenen’ publiceert  het klakkeloos in de NRC.
Van Huet moest volgens haar “na megaproblemen” vertrekken. Ottens “had altijd een zweem van onbetrouwbaarheid om zich heen. Dat gonsde door de gang”, loog als een Debiel die Storm. Ze heeft valse aangifte van smaad gedaan tegen de mannen bij de Joris Demmink-justitie. De twee ex-gevangenisdirecteuren worden vrijdag gehoord in de rechtbank. Marcel Haenen vond het allemaal prachtig en geloofwaardig en haastte zich direct na de zitting naar zijn dure ‘Lady of the Night’ gangstersletje (nee, niet één van ‘Maffia Voetbal Makelaar Peter R. de Vries’ zijn gangstersletjes) om haar weer geld te brengen.

Opmerking: wij hebben dit artikel in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan alle betrokkene en de Vakbond voor Journalistiek. Wij zijn van mening dat de Vakbond op grond van het door ons hiervoor geanalyseerde artikel  kennelijk van de hand van Marcel Haenen deze hiergenoemde corrupte figuur per direct dienen te worden geroyeerd als Journalisten in het belang van het aanzien van de journalistiek en de ‘Rule of Law’ en de  straffeloos ontelbare verkrachte arbeiders kinderen de afgelopen 30 jaar in deze.

Noot: Marcel Haenen en Bas van Hout besmeuren Brown in vereniging in opdracht van de ‘Hoogland- Maffia’ en bepaalde (pedo) OM om Brown tevens in levensgevaar te brengen.
DE FEITEN
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting gaat de Raad uit van de volgende feiten.Klager heeft met betrokkene enige tijd gewerkt aan zijn autobiografie, waarbij betrokkene als ‘ghostwriter’ zou fungeren. In dat kader zijn door klager aan betrokkene documenten ter beschikking gesteld. De samenwerking werd in februari 1995 wegens conflicten verbroken. In NRC Handelsblad verscheen op 22 maart 1995 een artikel van de journalist Marcel Haenen, waarbij een verklaring werd afgedrukt, afkomstig van een politie-inspecteur. Daarin werd verklaard dat klager geen strafbare handeling pleegt bij het verschaffen van een tape aan de politie. De heer Haenen heeft aan de Raad laten weten dat hij zijn bron anoniem wil houden.
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
Volgens klager is de bij het artikel van de journalist Haenen in NRC Handelsblad gepubliceerde verklaring zijn eigendom en had hij het originele document aan betrokkene in bewaring gegeven. Het betreft hier volgens klager een vertrouwelijk stuk, dat door betrokkene in strijd met daarover gemaakte afspraken ter beschikking is gesteld aan een journalist. Uit de transcriptie van een telefoongesprek dat betrokkene met de broer van klager had, die als bijlage is overgelegd, zou blijken dat er niets gepubliceerd mocht worden zonder toestemming van klager. 
Daarnaast verwijt klager betrokkene dat hij op oneigenlijke wijze in het bezit gekomen is van een foto van de zus van klager en die foto niet aan de eigenaar heeft teruggegeven. Bovendien zou betrokkene zich schuldig gemaakt hebben aan chantage. Ten bewijze van dit laatste verwijst klager naar een brief van de advocaat van betrokkene aan de advocaat van klager. Betrokkene wil niet ingaan op de vraag of hij het onderhavige document aan de journalist Haenen heeft gegeven. Hij stelt dat het betreffende document door klager aan hem ter beschikking is gesteld voor publicatie. Betrokkene meent dat daarmee niet alleen de autobiografie werd bedoeld. Het maakt volgens hem niets uit dat het nu ook in NRC Handelsblad is gepubliceerd. Betrokkene erkent dat het telefoongesprek met de broer van klager heeft plaatsgevonden. Hij wist ook dat dit werd opgenomen. Betrokkene stelt dat dit gesprek door klager gearrangeerd was, met de bedoeling van zijn familie medewerking te verkrijgen aan de totstandkoming van zijn autobiografie.
BEOORDELING VAN DE KLACHT
De klacht heeft betrekking op activiteiten van betrokkene, verricht in het kader van het (mede)auteurschap van de te schrijven autobiografie van klager. 
De Raad staat allereerst voor de beoordeling of hier sprake is van een journalistieke gedraging, die ter beoordeling staat van de Raad. Artikel 4, eerste lid, van de Statuten van de Raad verstaat onder journalistieke gedraging een handelen of nalaten van een journalist in de uitoefening van zijn beroep. Onder journalist moet blijkens het tweede lid van artikel 4 worden verstaan degene die, hetzij in dienstverband hetzij als zelfstandige, er zijn hoofdberoep van maakt mede te werken aan de redactionele leiding of redactionele samenstelling van een aantal limitatief opgesomde publiciteitsmedia, zoals dagbladen en tijdschriften. In die opsomming komen boeken niet voor. Naar het oordeel van de Raad is het niet in overeenstemming met de Statuten, dat activiteiten die in het kader van het (mede)schrijven van een boek als hier in het geding worden verricht, aan het oordeel van de Raad kunnen worden onderworpen. De Raad acht zich derhalve niet bevoegd.
BESLISSING:
De Raad verklaart zich niet bevoegd.
Aldus vastgesteld door de Raad op 5 juli 1996 door mr. P.J. Boukema, voorzitter, W.H.K. Ammerlaan, mr. G. Dullens, H. van Gessel en drs. K.J. van der Zande, leden, in tegenwoordigheid van mr. I.H.J. Konings, secretaris.
Bron: RvdJ 1996, 21.