Twitter Peter Joris
‘Ivo-Zwijn-Opstelten’ zwaar in paniek en zet na Peter R. de Vries nu ook zijn gechanteerde ‘politie loopjongen Jaap Hoek’ in om  het onderzoek naar ‘Top VVD Pedo Joris Demmink –kliek’ stuk te maken. Waar is Peter R de Vries nu?

Sans Rancune: de periode van corrupte Jaap de Hoek zit al jaren heeeeel diep in de ‘Amsterdamse-Naggen-Doofpot’.  Waar was Peter R de Vries toen?

De tijden van IRT herleeft weer op orders van Ivo Opstelten: Jaap Hoek” iedereen geheugen verlies is niet formeel liegen! ( zie: Inzake Opsporing on-line bureau Jansen&Jansen)

drs. Micha Kat:”Einde Justitie as we know it”. Waar is Peter R de Vries nu?

( van onze VVD elite Pedo Klasse Justitie redactie)

Amsterdam-Noir- En Stem op de ‘VVD-Misdaadgroep’ en hun ‘PvdA-Hoertjes’ is een stem voor de ‘Haagse Elite Pedo Doofpot’:” Hoe de Top van de VVD en PvdA de pedo’s vertroetelde verklaart het “Geheim van Joris Demmink” in Den Haag.”  Kampioen VVD Leugenaar Opstelten’ verstrekt tapgegevens niet en trekt lange Pinokio-neus naar het Volk.

Voormalig corrupte chef van de Amsterdamse jeugd-en zedenpolitie Jaap Hoek heeft weer de ‘ziekte’ van IRT en kan zich opeens niet herinneren dat de naam Joris Demmink is opgedoken in het zogeheten Rolodex-onderzoek. Hij heeft ook het nodige te verbergen en wil dat graag zo houden.

(14. Achteraf wekt het verwondering dat een politieman pas na vele dienstjaren werd ontslagen ofschoon zijn collega’s al lange tijd wisten dat hij in en buiten zijn werk werd voortgedreven door seksuele obsessies. Hij maakte seks-foto’s voor de commercie (kalenders voor bordelen, modellen-boeken), chanteerde iemand met inbeslaggenomen SM-foto’s, eiste bij de jeugd- en zedenpolitie bepaalde zaken voor zichzelf op en nog veel meer. De sleutel van dit raadsel lag in zijn intimiderende optreden; zijn collega’s waren doodsbang voor hem. Op zichzelf leverde dit alles nog geen verband op met de georganiseerde misdaad, maar dat kwam later. Het onderzoek tegen hem toonde aan dat hij voor een escort-bedrijf was gaan werken door foto’s te verkopen die hij maakte van minderjarige meisjes die hij eerder van hard drugs of methadon had voorzien. Conflicten met de concurrentie van dit escort-bedrijf werden opgelost door deze politieman erop af te sturen. De eigenaar van het escort-bureau, zelf een gerenommeerde penose-figuur, verklaarde dat hij en anderen via deze platte politieman precies wisten wanneer er door de politie werd geobserveerd en ook wanneer het tijd was om het bedrijf te verplaatsen: We voelden ons veilig omdat we geïnformeerd zouden zijn als er iets tegen ons zou zijn ondernomen. De politieman in kwestie is ontslagen. Bron: Burojansen.nl )

Jaap Hoek nog steeds in de greep van de ‘Elite VVD Justitie Pedofielen’. Waar is Peter R. de Vries nu?Pedo-Elite-Nederland’ doet uiterste poging om Pedo-Demmink-schandaal af te wenden’.
Dat onderzoek was, eind jaren ’90, gericht op misbruik van jonge  weerloze arbeiders jongens door hooggeplaatste figuren als bijv. de huidige  top VVD’er  de TROSAVRO Voorzitter ‘Rose Ed Nijpels’ en het is een feit van algemene bekendheid dat Demmink daarin voorkwam. Dat feit stond zelfs  in Panorama, die daar een artikel aan wijdde en  daarna met dood en verdoemenis bedreigt door Joris Demmink en zijn VVD-kliek. Maar ook dat kan Jaap Hoek zich niet eens meer  herinneren. Ook kan Jaap Hoek zich niet herinneren of hij kan lezen. Laat staan dat hij die Panorama toen ooit heeft gelezen. Waarom zou hij ook? Als (blinde) Chef zedenpolitie Amsterdam in de “Naggen-periode” leest men toch niet een artikel waar staat dat zijn bazen zich hurrie op vergrijpen aan arbeiderskinderen en binnenlandse jonge weglopers uit arme gezinnen, die ook nog eens al dan niet aan de drugs zijn. Who cares?

Waar is Peter R. de Vries nu?
Hoek herinnert zich ook niet dat er namen van vier (pedo) hoofdofficieren van justitie Hans Vrakking, Hans Holthuis, Jan Wolter Wab ,Wooldrik en Hans Holthuis  in het onderzoek voorkwamen, want die kwam hij tijdens zijn werk maandelijks tegen. Dat is toch zo vergeten, niet dan? Wel kan hij zich nog goed herinneren wat er met zijn collega Van Dalen is gebeurd, toen deze de criminele wan toestanden naar buiten bracht van het Amsterdamse politie corps in die periode. Waar was Peter R. de Vries toen?

Eerder woensdag is dat wel verklaard door Leendert de Koter, een oud-collega van Hoek, die niets te verbergen heeft. En nu eindelijk opgelucht kan verklaren over de Elite Pedo-Vuiligheid waar hij altijd toen hij nog in dienst was bij de ‘Amsterdamse Naggen-politie’ over moest zwijgen op straffe van verlies van zijn baan en pensioen en erger.( Lees maar hoe het ex rechercheur Van Dalen is afgelopen : “Sans Rancune, het boek waarmee hij vier jaar geleden de wijdverbreide corruptie op bureau Warmoesstraat aan de kaak stelde, werd een bestseller. Het veroorzaakte commotie in en buiten het Amsterdamse politiekorps. Van Daalen werd geschorst en zat vier jaar thuis. In maart van dit jaar moest de korpsleiding hem op last van de rechter weer terugnemen. Maar vorige week nam hij ontslag, ‘een illusie armer en een ervaring rijker’.

De korpsleiding, zegt hij, heeft hem weggetreiterd door ‘structureel op zijn kop te urineren’. Zijn salaris werd niet overgemaakt, aan hem geadresseerde brieven raakten zoek, een toegangspas tot het bureau werd hem geweigerd. ‘Het ging niet langer, ik houd de eer aan mezelf. Ik laat me niet in een hoek drukken door de leidinggevenden.‘)

Ivo Opstelten de VVD-Kampioen schaamteloos liegen voor zijn criminele gabbertje Fred Teeven.
Ook ing. Steve Brown schreef al in de jaren ’90 in zijn boek: “Steve Brown, Drugsbaron in Spijkerbroek” over de wijd en zijd verspreide Corruptie  bij de Amsterdamse politie, justitie en de toen al corrupte hand en spandiensten van ‘Voetbal Maffia Makelaar Peter R. de Vries’ voor bepaalde justitie. Steve Brown en zijn familie zijn nadien door de Media-Maffia strontton gehaald die zijn weerga niet kent in Nederland. Daarnaast zijn er twee moordaanslagen op hem gepleegd. Eén met de kogel en één met de verborgen camera   door  ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’.

College procureurs-generaal werken ‘goed’ samen met (Media- huur)-moordenaar Peter R. de Vries.
Beide voormalige politiemensen zijn als getuigen gehoord in het kader van een zogeheten voorlopig getuigenverhoor in Utrecht.
Stichting De Roestige Spijker, die stelt dat gewezen topambtenaar Demmink de justitiële dans is ontsprongen op grond van een ongekend Elite Pedofielen netwerk binnen de hogere regionen van Justitie en de Haagse VVD sinds de jaren ‘70, heeft om het getuigenverhoor gevraagd.

De verklaring van Hoek kwam op een ander punt wel overeen met die van De Koter: de telefoon van het middelpunt van het onderzoek, VU-hoogleraar Ger van Roon, viel volkomen stil toen het onderzoek eenmaal in gang was gezet. Daaruit rijst het vermoeden dat Van Roon. is ingeseind over het bestaan van het onderzoek en wist dat hij werd afgeluisterd. Over Van Roon publiceerde reeds eerder de volgens de alcoholiste de Volkrant Columinst  Lidy Nicolassen ‘Complot-Gek Micha Kat’, die nu inmiddels nog meer zuipt dan zij al deed, want wij horen zelfs geen gerochel meer van haar in dit verband.

Volgens Hoek werd Van Roon ervan verdacht dat hij – al dan niet met anderen Elite Pedo’s – jonge arbeiders jongens misbruikte in zijn woning in Amsterdam-Noord. De aanleiding voor het onderzoek was het aantreffen van twee telefoonnummers van hoge VVD- ambtenaren van het Ministerie van Justitie in een agenda van twee jonge arbeiders prostituées, aldus Hoek. Het was hem niet bekend om welke ambtenaren dat ging, dat kon hij zich nou net niet meer herinneren, hetgeen volstrekt ongeloofwaardig is voor een hoge politieman.

Ger van Roon leek te weten dat er huiszoeking bij hem zou worden gedaan, aldus de indruk van zowel Hoek als De Koter. Er was geen vingerafdruk mee te vinden, zei Hoek daarover. „Het leek alsof er een  VVD-pedo-justitie schoonmaakbedrijf langs was geweest, zeiden collega’s tegen me.”

Fred Teeven tot Steve Brown: U wordt doodgeschoten, ha,ha,ha.
Saillant is ook dat de huiszoeking werd verricht in opdracht van de toenmalige  corrupte VVD-Minister van Justitie Ben Korthals ( zie Noot), aldus Hoek. Onderzoeksleider de ‘VVD-Griezel Fred Teeven’, toen nog officier van justitie (tegenwoordig staatssecretaris van Veiligheid voor VVD Pedo’s en  Klasse Justitie), kreeg volgens Hoek te horen dat de zoeking moest plaatsvinden in verband met een aanstaande promotie van een Haagse Top VVD- justitieambtenaar. De intens corrupte VVD-Minister wilde zogenaamd weten of er iets tegen hem lag, maar als wijst er op dat dit gewoon een  zeer sluwe VVD-witwas operatie was in de trant van kijk er is onderzoek gedaan en niets gevonden.

De getuigenverhoren worden maandag voortgezet. Jaap Hoek heeft zijn hand en spandiensten weer verricht voor de immens machtige Haagse VVD Pedofiele kliek en kan weer terug kruipen in zijn riool hol.

Oude IRT en ‘Amsterdamse Naggen’ tijden ‘herleefde weer even met de ‘Ik kan mij niets herinneren Show’ van  de zielige gechanteerde laffe Jaap Hoek en waarmee  gechanteerd wordt vult u maar in keuze genoeg, toch? En  de ‘Pedo-Pr. man’ van de VVD-kliek Peter R. de Vries? Die is nu even voor de VVD Top Pedofiel Ed Nijpels de arme kinderen in de Derde Wereld aan het beschermen tegen elite pedofielen.

Opmerking: wij hebben dit artikel in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan ale betrokkenen.

Noot:Korthals trad af als minister van Defensie op de dag dat het rapport van de enquêtecommissie bouwfraude verscheen – 12 december 2002. Korthals had aangegeven dat hij op zou stappen mocht de commissie harde conclusies over hem vellen, hij wilde niet ‘mank’ als minister functioneren terwijl er een grote reorganisatie van Defensie op komst was. De commissie verweet Korthals dat hij als minister van Justitie de Tweede Kamer onjuist had geïnformeerd. Korthals had de Kamer rond de bouwfraude verzekerd dat hij niet op de hoogte was van een schikking rond de Schipholtunnel – de Schipholtunnel was één van de onderwerpen in de bouwfraudezaak. Uit de openbare verhoren bleek dat de minister wel op de hoogte was, zelfs al vanaf juli 2001. Het onjuist informeren van de Tweede Kamer is één van de zwaarste politieke oordelen die kan worden geveld. Naast de Schipholtunnelaffaire lag de minister ook onder vuur in de discussie over de beveiliging van Pim Fortuyn. Voor Korthals was dit reden om op te stappen.

Noot: Naggen 6.4.2. Corruptie bij de politie: het nadere onderzoek
Een van de wonderlijkste neologismen in politieland is het werkwoord naggen; het staat voor normafwijkend gedrag. Met deze term wordt een brede reeks van gedragingen aangeduid die variren van het verzuim om af te rekenen bij het restaurant waar in diensttijd de maaltijd is genuttigd tot het toepassen van excessief geweld tegen arrestanten, en van het stelen van een hoeveelheid in beslag genomen verdovende middelen tot het verkopen van vitale informatie over het politiewerk aan de onderwereld. Anders dan bij alles wat tot nu toe in dit hoofdstuk is behandeld, hebben ambtenaren zelf een actief aandeel in deze contra-activiteit. Naggen is alles wat wordt gedaan of nagelaten dat in strijd is met de geldende normen en waarden bij de organisatie (Van Baarle, 1994: 23) en dat het effect heeft haar reputatie te bezoedelen. Deze normen en waarden zijn gegroeid in het historische proces van verambtelijking van de overheid. Mudde (1994) schrijft in een terugblik over corruptie binnen het bestuur van Amsterdam gedurende de eerste vier decennia van deze eeuw hoe de 
vervanging van het oligarchische bestuurstype uit de regententijd door een moderne rationele bureaucratie gepaard ging met een scherpe daling van het aantal gevallen van fraude en corruptie dat werd gepleegd door ambtenaren en werklieden in dienst van de gemeente. Vooral de politie heeft lang een ongunstige reputatie gehad en zij heeft klaarblijkelijk uit een diep dal moeten klimmen. In het losse taalgebruik van alledag worden alle normafwijkende gedragingen wel met het woord corruptie aangeduid, maar dat is onjuist. Corruptie vormt niet meer dan n variant van normafwijkend gedrag en we zullen hem zorgvuldig moeten omschrijven om te kunnen meten in hoeverre hij voorkomt. Het is de enige variant van normafwijkend gedrag waarbij de belangen van de georganiseerde misdaad en de private belangen van ambtenaren elkaar duidelijk raken.