‘VVD-Godfather Stiekeme Halbe Zijlstra’ liegt in NRC: verzorgingsstaat is onhoudbaar voor de gewone man. 

( van onze Dolgedraaide VVD en PvdA Bestuur-Gangster redactie)

Amsterdam-Noir- 200 jaar stiekem Borrelende ‘Koninklijke AIVD-Ketels’.
boek Het belastingparadijsDe VVD Fractievoorzitter Halbe Zijlstra  is algemeen bekend de grootste Stiekemerd, die er in de Tweede Kamer rond flaneert. Het is dus niet meer dan logisch dat hij de Boss is van de Commissie stiekem.
De wan en misdaden die Halbe Zijlstra met zijn inlichtingendienst pleegt moeten dus kost wat kost stiekem worden gehouden voor het Nederlandse Volk. Er is dus bij Wet geregeld dat alle stiekeme misdaden die de ‘VVD-Misdaadgroep’ en het Koningshuis al 200 jaar pleegt niet door andere fractie leiders naar buiten mogen worden gebracht. Welke Misdaadgroep heeft dat ooit voor elkaar gekregen? ‘PvdA-Playboy Diederik Samsom’ wil dat de afspraken van de commissie van stiekeme Halbe Zijlstra  – waarin fractieleiders in de Tweede Kamer  Kroeg worden bijgepraat door zijn foute stiekeme inlichtingendiensten – ,,lichtelijk” worden veranderd.

Dat bralde hij strak in het designers pak vrijdag bij zijn gesubsidieerde vrienden de Miljonairs Pauw & Witteman. Volgens Samsom is de Commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CIVD), zoals het orgaan officieel heet, ,,te onbeholpen” en ,,te geheim” en’,, te veel in dienst van het Groot Kapitaal”. Momenteel is het zo dat niets van zijn VVD Boss Halbe Zijlstra uit de commissie naar buiten mag komen hoe deze diensten de belangen van de Heersende Klasse bewaken Zeg maar de belangen van “Das Kapitaal” zouden ouderwetse sociaal democraten zeggen uit de tijd van Domela Nieuwenhuis.

De Playboy leider Samsom van de sociaaldemocraten suggereerde dat bijvoorbeeld de fractiespecialisten en mogelijk medewerkers in de CIVD zitting moeten krijgen. Ook moeten zaken uit de commissie onder bepaalde omstandigheden publiek kunnen worden maar zekere niet zijn persoonlijke Schuinmarcheerders praktijken en woede uitbarstingen en bedreigingen.

Geen “AAA” voor Halbe Zijlstra die  stiekem  wil blijven roven van arme bejaarde, zieke en (werkloze) arbeiders.
Excuus Truus Plasterk
De ‘Halbe-commissie stiekem’ kwam deze week in het nieuws door het debat over de inlichtingendiensten met de op leugens betrapte minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Excuus- Zaken – PvdA-). Daarin kreeg hij tot woede van ‘Playboy Samsom’ een motie van wantrouwen aan de Leugen- broek omdat hij de Kamer niet naar behoren had geïnformeerd. Volgens Samsom is dat een politiek oordeel waartegen de PvdA ‘Excuus- Truus Plasterk’ zich niet kon verdedigen, zelfs niet met zijn academische  hoogdravende’Plagiaat-Leugens’.

Hij kreeg bijval van stiekeme Halbe Zijlstra (VVD-Misdaadgroep) als voorzitter van de commissie stiekem. Die bralde donderdag in de NRC: ,,De conclusie van de motie dat de Tweede Kamer niet is geïnformeerd, is een politiek oordeel. De motie kan per definitie niets zeggen over wat er wel of niet in de commissie voor de inlichtingendiensten is besproken, want dat is  mijn geheim.”

Stiekeme Zijlstra ( zoon van een foute politieman) lijkt hiermee te suggereren dat de fractievoorzitters al voor het Kamerdebat met Plasterk via de ‘commissie-stiekem’ zijn bijgepraat over het onderscheppen van telefoongegevens. Het verwijt aan Plasterk dat hij de Kamer niet zou hebben geïnformeerd, zou in dat geval niet terecht zijn (kuch).

De motie werd ingediend door D66-leider Alexander Pechtold , die nu eens keer niet mee wilde gaan met de tereur van het openlijke Recht uit de VVD “Cafetaria de Natte Dweil”.Playboy Samsom en zijn ‘Bed-Pers Chef Saar van Bueren’ was hierover boos. Maar volgens de PvdA-leider is de onmin ,,uit de wereld”. D66 is een van de drie ‘Constructieve -Ali Baba’ partijen van de oppositie waarmee het kabinet al een reeks ‘Roof de arme scheel  akkoorden’ heeft gesloten. Dat is nodig omdat het kabinet geen meerderheid heeft ‘gekocht’ in de Senaat.