Twitter Steve Gerlof
Steve Brown voorspelde de uitslag reeds met een twitter aan Gerlof Leistra.

Meet de Horror-Advocate Mr. Jacqueline Schaap  van ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’, een oude bekende vijand van Ing. Volksgangsters Steve Brown.

( van onze VVD Klasse-Justitie redactie)

Amsterdam-Noir-  ‘Voetbal Maffia Makelaar Peter R de Vries’ & zijn ‘Prostituee-Renetta van der MeerKroongetuige Renetta van der Meer’ helpen een onschuldige levenslang de gevangenis in voor bepaalde ‘Herman Bolhaar-Justitie’ in ruil voor een Kassa SBS-‘Lynch Misdaad-Showtje’ en het straffeloos mogen plegen van misdaden.
De Straf de arme Hoge Raadkamer met De Showbizz Vuilnis Kameraden:
kamervoorzitter: mr.W.A.M. van Schendel, vice-president 
mr. A.J.A. van Dorst, vice-president
 mr. G.J.M. Corstens,  president Hoge Raad.
Wat bezielt mr. W.A.M. (Willem) van Schendel, vice-president Hoge Raad ( Neven functies geheim. Waarom?) Mr. A.J.A. (Leo) van Dorst, vice-president ( neven  functies geheim en uiterlijk geheim. Waarom?)

“Propaganda-Persraadsheer’ van de Hoge Raad de Savornin Lohman kent geen schaamte en opereert als ware hij en zijn ‘HR-Kameraden’ weer terug ten tijde van de Collaboratie  van de Hoge Raad met de Nazi’s. Hoge Raad niet “Om” in zaak Louis Hagemann. Nederlandse Ambassade in Washington USA wel stiekem “Om” in de zaak Demmink.

“Gisteren kon voor eens en altijd het doek vallen voor Peter R. de Vries met de uitspraak van de Hoge Raad over de herziening in de Zaak- Hagemann* de Voetbal Maffia -Makelaar is onbereikbaar, maar zijn advocate niet*Jacqueline Schaap is een kanker voor de Rechtstaat en danst op het lot van alle onschuldigen die door client de verdoemenis in zijn gemoffeld, aldus Klokkenluider. “

John Peters, advocaat van Louis Hagemann, vindt de beslissing van de Hoge Raad onbegrijpelijk. ‘Het gaat zelfs verder dan dat’, zegt Peters tegenover Volksnieuws uit Amsterdam-Noir. ‘Dit besluit van de Hoge Raad heeft ook gevolgen voor andere herzieningsverzoeken. Niet alleen voor mijn cliënt.’

Peters heeft als novum enkele getuigenverklaringen aangedragen die de verklaringen van de algemeen bekendstaande Prostituee Renetta onderuit halen. En die verklaringen van Renetta zijn van essentieel belang geweest in het onderzoek. ‘Volgens de Hoge Raad heeft het hof de getuigenverklaringen van Renetta destijds voldoende gemotiveerd als betrouwbaar. Dus elke verklaring die nu nog het tegendeel bewijst, wordt als onzin afgedaan. Je komt er zo niet meer doorheen’, aldus Peters.

Recht en nieuws verdwijnt waar De Mol-Misdaadgroep verschijnt.
Goed, strafpleiter Jan ‘Vlug-Bekent’ is diep gezonken in de ‘Black-Hole ‘van Peter R. de Vries en Herman Bolhaar in de Vaatsra-Zaak. Maar de criminele en satanische civilisten achter de horror-netwerken blijven doorgaans in de schaduw van de Villa Wijken. Dat geldt in zekere zin zelfs voor Harro Knijff, de advocaat van de Top VVD pedofiel Joris Demmink.

Elite-gangsters op Billboard slaan keihard terug met flauwekul “Stichting Waakzaam-Geit Jerry Hoff’”
Billboard Elite- Gangsters
Ook voor de Jerry Hoff de ‘Corporate Crime advocaat’ van Maffia John de Mol geldt dat hij het liefst  de schijn van een eerlijke echte advocaat ophoudt door zich te vermommen als een echte Engelse Lord. Hetgeen hem niet altijd lukt, aangezien Brown hem ontmaskerde als een onvervalste Jacobse en van Es-oplichter. Maar a fortiori geldt dat voor de advocaat van de mega-crimineel Peter R. de Vries die talloze onschuldigen de cel in moffelde op basis van list en bedrog en ten behoeve van zijn Justitie Bazen Bolhaar en Brouwer, zijn kijkcijfers en gangster-sletjes. Voordat Mr. Schaap het tot de vaste consigliere van Voetbal Maffia Makelaar Peter R. de Vries heeft geschopt gingen haar respectievelijk ex Mr. Engelsma ( tevens huisadvocaat van de Klaas Bruinsma Misdaadroep en persoonlijke vriend van Koning Willem Alexander) , ex Mr. Bram Moszkowicz ( tevens huis advocaat van Willem Holleeder en Willem Endstra) haar voor. Sinds haar voorgangers alleman de advocatuur voor het leven zijn uitgegooid voor misdaden is Mr.Schaap de vast Maffia-maatje advocaat van de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’. In die hoedanigheid heeft zij o.a. Peter R. de Vries verdedigt  voor de Media-moordaanslag, die De Vries voor de ‘Hoogland- Maffia’ op Steve Brown heeft gepleegd. Brown diende toentertijd nog een zinloze klacht in bij de Orde van advocaten tegen deze gewetenloze, criminele advocate  Schaap ( is Schaap  een man of vrouw, alleen Peter R. weet dat) , maar was nog niet zo bekend hoe verrot het ‘ons ken ons’ “Tuig in Zwarte Toga” is.

Al hetgeen niet betwist mag voor waar worden aangenomen: John de Mol zijn Imperium is gebouwd op Drugsgeld. De AIVD  en MIVD weet van niets (kuch).
John de Mol
Nadien reageerde Schaap nog een keer namens haar Maffia Boss John de Mol, toen Brown als eerste ooit publiceerde dat John de Mol zijn media Imperium  is gestart als Witwas centrale van de Klaas Bruinsma Maffiagroep. Zij sommeerde Brown binnen een dag die openbaarmaking te verwijden, anders zou zij Brown voor de Rechter slepen. Brown liet de artikel staan en heeft nadien nooit meer  een piep vernomen van Schaap en haar Maffia Boss John de Mol.

Hoe ben je eraan toe als advocaat als je dat soort weerzinwekkende delicten afdekt, te vuur en te zwaard verdedigt en daar ook nog eens je zakken mee vult, met het leed dus van mensen als Louis Hagemann, Jasper Steringa en Robert Horchner en Steve Brown ? Deze advocate is Jacqueline Schaap van het horror-kantoor Klos, Morel, Vos en Schaap. In een protsering pand tegenover het Rijksmuseum tellen deze consglieres hun bloedgeld. Met name Jacqueline gaat over lijken. Dat heeft Micha Kat  en Steve Brown persoonlijk mogen ervaren. De grote vraag is nu: hoe ver gaat Jacqueline in haar pogingen Hans Mauritz kapot te maken op grond van zijn boek De Misdadige Misdaadverslaggever?

Ondertussen zucht een onschuldige Louis Hagemann onschuldig levenslang in de cel en is de Hoge Raad weer helemaal terug naar de tijden van bezetting van de Nazi’s, alleen met dat verschil dat nu de bezetting uitgevoerd wordt door de Media-Maffia.

Noot:
van: Schaap, Jacqueline (jacqueline.schaap@kmvs.nl)
Verzonden: woensdag 24 mei 2006 9:35:05
Aan: jestelesto@hotmail.com

Geachte heer Brown, Namens onze cliënten Talpa TV B.V., Talpa Media Holding N.V. en de heer John de Mol bericht ik u als volgt. U heeft gisteren 23 mei jl. op grote schaal een artikel verspreid over John de Mol dat oorspronkelijk heeft gestaan op http://www.belg.be . Het artikel is niet voor niets door de eigenaar van die website verwijderd, het artikel is evident onrechtmatig jegens John de Mol en de Talpa ondernemingen. Zoals de Belgische advocaat van John de Mol aan de eigenaar van de website http://www.belg.be heeft laten weten staan de verwijzingen in het artikel gelijk met laster en eerroof in zijn ergste vorm. Het verder verspreiden van het artikel door u is een zelfstandige onrechtmatige daad. Bovendien is ook de door u toegevoegde mededeling dat John de Mol nieuws kan fabriceren en nieuws kan laten verdwijnen onjuist en onrechtmatig. De bewering ontbeert ieder bewijs en is volkomen uit de lucht gegrepen.

Cliënten lijden schade als gevolg van uw onrechtmatig handelen en zij stellen u hierbij aansprakelijk voor die schade.

Namens cliënten verzoek ik u het verder verspreiden van het bewuste artikel en van de uitlatingen over het maken en verdwijnen van nieuws met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden.

Hoogachtend,

J.A. Schaap

———————————————-

Het betreffende verhaal was mij reeds in grote lijnen bekend sinds de jaren eind zeventig. Dit gerucht ging zoals wij dat noemde rond in de ‘circle of trust’ van de zg. Amsterdamse onderwereld. Het was dus niet nieuw voor mij en vele andere. In die tijd was de Gooise media matras nauw verweven met de Amsterdamse onderwereld en het bind middel was het witte genots middel uit Zuid- Amerika. Het was het ‘Wilde Witte Westen’ periode van de opkomst van de vrije jongens die allemaal of in het onroerend goed zaten of in de productie bedrijfjes of in de drugs of in alle drie, die als paddenstoelen uit de grond sprongen of de volgende dag weer failliet waren bijv. als er een drugstransportje was mislukt of als deze of gene te heftig en te lang met zijn neus in de poeder had gezeten. Wekelijks zo niet dagelijks werden er wilde snuif en sex party’s in het Gooi gehouden.

Iedereen scheurde rond in hun al dan niet geleasde zwarte BMW of mercedessen met hele of halve topcallgirls strak in het stoeipak. En iedereen liep met drugs in de rondte te sjouwen, hetzij voor eigen gebruik, hetzij voor de handel. Het kon niet op! De politie wist nog van niets en reed trots rond op hun dienstfiets met een hele grote politiebel, zodat iedereen hen ver van te voren kon horen aankomen. Een van de grootste Gooise ‘party’ leverancier in die tijd was V., die nog een relatie heeft gehad met Mathilde Willink, die later dan ook als een v.d. weinige is gearresteerd voor het ‘Gooise’ witte poeder gebeuren en verdachte was van de moord op Mathilda. (zie oude kranten berichten terzake) Je kon geen zgn. productie bedrijfje binnen lopen of de spiegel met coke lag al klaar op het bureau, netzo als de zg. stoeipoezen- secretaresse, die meestal niet eens hun eigen naam konden spellen, maar op hun terrein echte kanjers waren en in sommige gevallen bliksem carrières konden maken in het mediagebeuren. De ene dag ‘Coke-hoer’, de ander dag gevierd Tv-presentatrices. Het geld groeide bij wijzen van spreken in die tijd aan de hash bomen.

Ook de Bruinsma-clan met ‘acteur’ Geurt Roos in de hoofdrol was van de partij en die bracht zeg maar als eerste een beetje een lijn in bij het hele gebeuren wat o.a. leidde tot zeg maar een soort van algehele ‘ party-tax’ voor de Horeca hot-spots in het Gooi die men ‘ verplicht’ was te voldoen of anders………. het mocht aanvankelijk de Witte- Gooise pret niet drukken. Dit is natuurlijk een periode die vele oud gediende uit de media die nu op directie of bestuursposten zitten graag uit de media houden. John de Mol reageert als een schaap binnen 24 uur. Ik heb John de Mol in tegenstelling tot wat gangbaar is bij Talpa ./ John de Mol’s productie in de gelegenheid gesteld tot wederhoor.

Noot: De Hoge Raad der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Duitse bezetting bleef de Hoge Raad in functie. In november 1940 schorste de bezetter de voorzitter, mr L.E. Visser, wegens zijn Joodse afkomst, maar Vissers collega’s protesteerden niet; hij werd door de rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart per 1 maart 1941 ontslagen en vervangen door Johannes van Loon (1888-1975). De achterblijvende leden tekenden ook de veroordeelde ariërverklaring, waarmee zij voor de gehele rechterlijke macht een negatief uitwerkend voorbeeld van compromittering stelden.

Na de bevrijding verweet men de raad een slappe en legalistische houding. De raad wenste vooral de continuïteit van de rechtspraak en de rechtsvorming te garanderen en zich politiek niet te profileren. De kansen die er waren om zich principieel op te stellen tegenover de Duitsers werden grotendeels gemist. Men vergat een moreel voorbeeld te zijn of was er niet toe in staat.[Dat kwam mede door het zogenaamde ‘Toetsingsarrest’ (HR 12 januari 1942, NJ 1942/271), waarin de Hoge Raad besliste dat de Nederlandse rechter de verordeningen van de bezetter niet mocht toetsen aan internationaal recht, met name niet aan het landoorlogreglement van 1907. Hierbij volgde de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal Mr. A. Rombach. Het arrest betrof een zaak waarin een man wegens een “economisch delict” (kopen van varkensvlees zonder geldige bonnen) door de economische strafrechter veroordeeld was. De raadsman van de verdachte, de advocaat Mr. P. Groeneboom, betoogde in zijn pleidooi voor de Hoge Raad op 27 oktober 1941 dat de rechter de bevoegdheid heeft verordeningen van de bezetter te toetsen aan het landoorlogreglement, het decreet van de Führer en de eerste verordening van de Rijkscommissaris. Met de ontkenning door de Hoge Raad (in het arrest van 12 januari 1942) van de mogelijkheid om de regels die uitgevaardigd worden door de nationaal-socialistische overheerser te toetsen, sloot Nederland aan bij wat ook in Duitsland en Italië de regel was. Hitler had op basis van twee noodmaatregelen de bevoegdheid onaantastbare wetten uit te vaardigen en de rechterlijke macht erkende zijn eigen onbevoegdheid om ‘politieke’ maatregelen te toetsen, waarbij ‘politiek’ datgene was wat de politieke instanties als politiek beschouwen. In Italië erkende het Hof van Cassatie de vrije verordenende bevoegdheid van Mussolini en de onbevoegdheid van de rechter die te controleren. Meihuizen zegt hierover in , p. 85: “Een uitspraak met verstrekkende gevolgen, omdat hiermee de advocatuur de pas werd afgesneden om de vraag naar geldigheid van wetgeving die door of vanwege de bezetter was uitgevaardigd, aan de rechter voor te leggen.”.

De Hoge Raad verdedigde deze uitspraak naderhand door te stellen dat de Duitsers toetsing nooit zouden accepteren en mogelijk vergaand zouden hebben ingegrepen in de rechterlijke macht, waardoor de rechtsbescherming van de burgers nog verder achteruit zou zijn gegaan. Deze verdediging klinkt echter niet erg overtuigend,

De zetel van de Hoge Raad is in 1943 tijdelijk verplaatst van Den Haag naar Nijmegen. Bij de bevrijding van Nijmegen in september 1944 leverde dit de frappante situatie op dat de zetel zich weliswaar in bevrijd gebied bevond, maar dat de meeste raadsheren zich nog in bezet gebied bevonden. Van een zuivering kwam niet veel terecht, juristen die met de bezetter hadden gecollaboreerd behielden in het algemeen hun functie of kregen belangrijke andere functies. Een cruciale rol in de behandeling van deze kwesties werd gespeeld door mr. Donner, die in 1946 voorzitter van de Hoge Raad werd.