wanted diederik mark
bron eunmask

Rondtrekkende ‘Roest-PvdA-Bendes’ ware plaag in Volksbuurten. 

Radeloze Volks-Misdaadgroepen eisen een Halt van de PvdA-Misdaadgroep.  

( van onze Dolgedraaide PvdA en VVD Bestuurs-Gangster redactie)

Amsterdam-Noir- Het is weer zo ver: Verkiezingen. De verkiezingen worden altijd weer misbruikt voor de PvdA-Bendes, die Liegend, bedriegend en rovend de Volksbuurten in te trekken.
Villawijken mijden zij, want daar wonen hun Bazen van de bikkelharde en niets ontziende ‘VVD-Misdaadgroep’.

De Buit van de PvdA-Bendes gaat overigens voor  80-90 procent naar hun Bazen de machtigste Misdaadgroep de VVD, die Justitie in zijn zak heeft en er voor zorgt dat niemand van de PvdA-Bendes wordt gearresteerd.
Eerlijke Justitie, politie en buurtbewoners maken nu voor het eerst een gezamenlijke vuist tegen rondtrekkende PvdA-Bendes.

Dat blijkt uit het Convenant Bestrijding Rondtrekkende Dadergroepen dat vandaag is ondertekend door De Verenigde Naties. Het convenant heeft als doel de ‘PvdA-Bendes’ effectiever te bestrijden en de samenwerking over de hele linie te versterken. De aanpak van rondtrekkende PvdA-Bendes is onderdeel van het bredere publiek-private Actieplan bestrijding criminaliteit in Volksbuurten dat de VN op 9 februari 2014 jongstleden in  Amsterdam-Noir lanceerde.

Aanpak PvdA-Bendes van Godfather Diederik Samsom is bijzonder moeilijk
Als u over beeldmateriaal en informatie beschikt van de PvdA-werkwijze van deze rondtrekkende PvdA-Bendes zendt dat aan ons.
Om te voorkomen dat rondtrekkende PvdA-Bendes hun straf ontlopen door de grens over te trekken komt er een intensievere gegevensuitwisseling met Europol en worden er zogenaamde Joint Investigation Teams met andere landen van de Europese Unie opgericht. Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en de VN, blijkt dat alleen al de gewone eerlijke arbeiders van Nederland jaarlijks  21 miljard schade lijden door rondtrekkende PvdA-Bendes. “Deze vorm grensoverschrijdende criminaliteit  onder de mom van o.a. Gemeente Verkiezingen is voor de VN absoluut onaanvaardbaar. De arbeider lijdt hierdoor grote schade. Met dit convenant zetten publieke en private partijen zich eendrachtig in voor de bestrijding van rondtrekkende PvdA-Bendes. Met camerabeelden en andere informatie ondersteunen wij de politie in de opsporing. Het mag niet zo zijn dat PvdA-Bendes ongehinderd rovend en liegend door Nederland kunnen trekken.”


Achtergrond
 van de PvdA-Bendes en hun Leider de Schuinsmarcheerder Play Boy Diederik Samsom.
Een rondtrekkende PvdA-Bende is een groep daders die zich stelselmatig verrijkt door onder meer grootschalige van Dak en thuisloze te bestelen, bejaarde en zieken diefstallen en inbraken in kleine pension-tjes en weg roven van arbeiders banen en leegroven van Wajong en gijzelingen middels ‘PvdA Kapo Jetta Klijnsma Slaven- Werk-Kampen’.

Extra schrijnend is dat u zich niet tegen deze misdaden van de PvdA-Bendes kan verzekeren.
Bijzonder berucht zijn dit soort van PvdA-Bendes dat als u niet op let ook u vrouw of dochter wordt geschaakt.
De Leider van deze Bendes is de Schuinsmarcheerder ‘Playboy Diederik Samsom’ is daar berucht om en schijn bedreigt. Hij kleed zich als een echte Heer van stand en geeft u overal gelijk in als ware hij uw ideale rijke schoonzoon. Maar niks is minder waar. Hij is het proto type van Jekyll and Hyde. Wie iets doet wat hem niet aanstaat wordt direct bedreigt, zelfs zijn eigen Bendeleden.

Ook staat hun Leider Samsom er om bekend bij justitie en de politie, dat hij bijzonder gewelddadig is en u als u even niet oplet uw zonder blikken of blozen een mes in de rug steekt. 

Dit type PvdA-Bendes voert een breed scala aan delicten uit jegens de menselijkheid in opdracht van de VVD-Misdaadbende en is internationaal actief. Het internationale en professionele karakter van deze criminaliteit maakt de aanpak complex.
De bendeleden gebruiken zeer geraffineerd Gladde -Alen praatjes en beloven u Gouden Bergen om toe te kunnen slaan.