VVD-Gestapo-man Sjoerd  Potters’: “Das gevoel van die Alte Kameraden is wieder dar, aanpakken die “Jude” “Volks-Profiteurs” met de “Rode Legenist Ster”.
Legenist-ster

( van onze Doldraaide PvdA en VVD Bestuur –Gangster redactie) 

bekendmaking plakaatAmsterdam-Noir- Het ‘Ali Baba-Kabinet’ en coalitie zijn het met de oppositiepartijen ‘Kleine Ali Baba-partijtje’ D66, ChristenUnie en SGP eens geworden over de ontmenselijking van de bijstandsplannen van het ‘Roof de arme scheel kabinet’. Ook zijn ze het eens over wijzigingen in de Participatiewet. De steun van de oppositie is nodig om een meerderheid voor de plannen tegen de mensenrechten in de “Eerste-Twee Petten- Kamer” te garanderenTijdens overleg onderleiding van de ‘SS-staatssecretaris’ van de PvdA ‘Kapo Jetta Kleinsma’ van asociale Zaken is een aantal afspraken gemaakt om haar oorspronkelijke plannen tegen de mensenrechten aan te passen. Details daarover worden later maandagmiddag bekendgemaakt middels een “Bekanntmachung Plakkaat”.

Burgemeester Aboutaleb verliest totale menselijkheid en voert het ‘Cafetaria Natte Dweil recht’ in.
En in Amsterdam wordt er  al gedwongen schoenen gepoetst door de ‘Bijstands-Slaven’.
Eerder werd al bekend dat de nieuwe bijstandswet een half jaar later wordt ingevoerd met het oog op de Gemeente en Europese Verkiezingen.En vooral niet te vergeten, ook niet onbelangrijk het gehijg van de “Blonde Dood Geert Wilders” in hun nek. Gemeenten krijgen daardoor langer tijd om zich voor te bereiden. Gemeenten krijgen ook meer vrijheid om het beleid in te vullen waarbij een  Slaven-tegenprestatie wordt gevraagd voor een bijstandsuitkering. En de Onmenselijke gevolgen daar van is schrijnend zichtbaar in het Rotterdam van  de PvdA “Ome Tom” Aleboual en het feit dat werkloze Amsterdammers inmiddels gedwongen schoenen lopen  te poesten van de ‘Grachtengordel- Elite’  gedwongen in de ‘PVDA en VVD Arbeitseinsatz.

Ook is er sprake van aanpassing van de kabinetsplannen om jonggehandicapten snel te herkeuren. De vrees bestaat dat als er geen banen zijn de jongeren met een Wajonguitkering rechtstreeks in de bijstand belanden.

‘Significante  Slaven-tegenprestatie’ ‘VVD-Gestapo-man Sjoerd Potters’ en zijn ‘PvdA-hulptroepen’ eisen standrechtelijk werk-executies voor Bijstandsgerechtigden.
Sjoerd PottersDe ‘VVD Gestapo -man Sjoerd Potters’, Tweede Kamerlid voor de VVD-Misdaadgroep, is blij dat gemeenten een tegenprestatie kunnen vragen van mensen met een bijstandsuitkering en dat niet aan het Wachtgeld wordt getornd. En hij is nog blijer dat zijn partijleden de Bankier-Gangsters niet worden vervolgd en hun bonussen behouden: „Met de ‘VVD-Misdaadgroep’ laten betrokken  laffe en corrupte partijen PvdA, D’66, SGP en de CHU zien dat zij het belangrijk vinden dat onschuldige mensen die hun baan kwijt zijn geraakt door de Economische ‘Jan met de Pet Crisis’ en  een Honger bijstandsuitkering ontvangen als Slaven mogen worden ingezet. Het gaat hier tenslotte om een laatste – tijdelijk- vangnet opgebracht door anderen uit de samenleving. Dan mag daar wat de ‘VVD-Misdaadgroep’ betreft ook iets tegenover staan, een significante tegenprestatie en in dit geval met een feestelijke “Rode Legenist Ster“.”

‘Zicht op nieuw werk is er niet’
John Kerstens
De arbeiders  verrader John Kerstens, PvdA-Tweede Kamerlid: „De nieuwe bijstand biedt een solide Slaven bestaan, laat niemand aan de kant staan en biedt totaal geen zicht op nieuw werk, zoals het roven en plunder door de VVD Bankier en de PvdA/VVD -Bestuur-Gangsters doorgaat. Daar is het de Partij van de Arbeid om te doen. De PvdA is blij dat in de nieuwe Bijstands- en Participatiewet meer rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden van hun bazen de Elite-gangsters. De PvdA heeft daar sterk op aangedrongen. In de Participatiewet wordt maximaal ingezet op begeleiding naar werk voor goedgekeurde Wajongers. Als dat niet lukt, worden ze niet geconfronteerd met het bijstandsregiem. Dat is de ‘zachte landing’ waarvoor de PvdA steeds heeft gepleit en dat zit de VVD totaal niet lekker. Die hadden het liefst de Wajongere ook de ‘Kapo Jetta Klijnsma Slaven Kampen’ in gehad.”

‘Nog Activerender en strenger onmenselijk’
Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid, ‘D66 schildknaap’ van  “Kasteelheer Pechtold”: „Wij zijn altijd voor herkeuring van Wajongers geweest, anders zou de rekening van bezuinigingen alleen bij jongeren terechtkomen. Maar D66 was erg ongelukkig met de afspraken in het sociaal akkoord waardoor mensen na herkeuring automatisch in de bijstand zouden komen. Daardoor zouden 15.000 mensen met een klein vermogen, bijvoorbeeld door letselschade, of een werkende partner hun uitkering volledig verliezen. Die onmenselijke criminele maatregel  van de VVD en de PvdA is nu teruggedraaid. Er ligt straks ook een nieuwe bijstandswet die activerender en strenger is voor mensen die te weinig doen om aan de slag te komen. Ook krijgen gemeenten nu meer vrijheid voor maatwerk en het blijst ben ik dat de Luxe Wachtgelden regeling volledig buitenschot zijn gebleven , want daar ga uiteraard straks zelf in, ha,ha,ha,ha.”