( van onze VVD Klasse Justitie redactie)

AMSTERDAM-NOIR-‘Feestelijke AT5 Oliebollen John en Paul’ brallen:” voor 2015 voorzien wij geen toename van het liqadatie geweld in Amsterdam.

Steve Brown:” in 2014 voorzien ik een explosie toename  van ‘Volks- Kruimel-misdaad’ en ‘Getto-Gospel Liquidaties’,zolang de ‘Jan met de Pet Crises’ blijft voortwoekeren daar hoeft men geen Einstein voor te zijn: Getto Gospel is ‘arrived’ in Banana-Fraude-Nederland.”.2014  Nieuwe liquidatiegolf Amsterdam West 2015  zet John van den Heuvel en Paul Vugts voor  ‘AT5- Paal’.Na slecht negen dagen worden John van de Heuvel en Paul Vugts al ontmaskerd door o.a. “EenVandaag” als twee AT5 Oliebollen idioten, die totaal geen verstand hebben van Misdaad en  Steve Brown in gelijk gesteld.

OM-Amsterdam feliciteert hun Censuur‘-Journalist’ Paul Vugts met de ‘Slagers Persprijs Jaques van Veen en zijn Oliebollen propaganda optreden  bij At-5’.
OM Paul Vughts
Ter afsluiting van het jaar 2013 had AT5 als misdaad deskundige de Volks-Gangster, ing. Steve Brown en RTL-Riool-Boulevard en Telegraaf politie scribent John van den Heuvel en de Parool misdaadjournalist Paul Vugts gevraagd voor een terug blik  op het jaar 2013 en een vooruitblik op 2014.
Paul Vugts is bij ons een bekende in de zin dat hij zijn journalistieke integriteit al jaren geleden volledig te grabbel heeft gegooid aan de Amsterdamse justitie en politie. En daarvoor als beloning voor die trouwe ‘Judas-diensten’ zelfs o.a. een heuse een  ‘Pers- Prijs ‘heeft gehad van de Amsterdamse Rechtbank en  bepaalde Justitie. Vooral voor zijn lippendienst voor de Corrupte ‘Herman Bolhaar Jusstitie’ dat hij opzettelijk geen melding heeft gedaan van de meineed die zijn collega Peter R. de Vries pleegde tijden Het “Passage Liquadtie-proces”. Indien Paul Vugts zich als een echte journalist had gedragen en deze  ‘Peter R de Vries meineed’ had vermeld en nader uitgelegd aan zijn lezers, dan zou dat De “Journalistieke Story” geweest zijn van de 21 eeuw met zeer verstrekkende gevolgen voor bepaalde Corrupte Justitie en hel hele spectrum van de ‘Sensastie-Media-maffia- pulp-journalistiek’.

Scheiding der machten bestaat al lang niet meer in “Banana-Fraude-Nederland”.
Fred Teeven feliciteert John van den Heuvel voor zijn propaganda pulp-diensten in 2013 en zijn Oliebollen-optreden bij AT5
John van den Heuvel Fred Teeven
John van de Heuvel is een zeer succesvol politiescribent, die helaas wel sinds hij wat centjes verdiend met losse Vieze ‘Keith- en Matthijs handjes’ als het gaat om jonge stagiaires. John van den Heuvel maakt er geen geheim van dat hij open een bloot samen
(of voor) werkt met bijv. de VVD-Volskonderdrukker ‘Fred-Syfilis-Teeven’. In onze opvatting zijn John van den Heuvel en Paul Vugts dus een soort van ‘Pr-Criminelen’, aangezien zij onderdeel zijn van de Heersende Klasse.
Beide Heren bralde overtuigd en eensgezind dat de ‘Getto-Gospel (Maroc) liquidaties‘ niet meer zouden toenemen in 2014. Verder bralde zij uiteraard uitsluitend over hun  ‘Kassa-doelgroep’ de ‘Volkse Kruimel Criminelen’ en de Hit van het  ‘Sensatie-pulp-media-jaar’ De” Vuile Onderbroek van Badr Hari” Beide Oliebollen repte met geen woord over de Mega Criminaliteit van de VVD Lieden als die van hun ‘Boss’ Fred Teeven, die Nederland tot op het bot aantast. Ook geen piep over de dagelijkse Mega-Misdaden van de Bankier en Bestuur-Gangsters. En niet de vergeten de Elite- (VVD)- Pedofielen, behoudens dan dat John van de Heuvel er als de kippen bij is om de voormalige baas van het OM  de ‘VVD-Top Pedo Joris Demmink’ voor onschuldig te verklaren, dat wel!

Steve Brown wordt in gelijk gesteld door burgemeester Van der Laan, korpschef Aalbersberg en Hoofdofficier van Justitie Hofstee.
Steve Brown  daar in tegen voorspelde een explosie van  ‘Volkse Kruimel Criminaliteit’ . En een toename van liquidaties in het ‘Getto Gospel der arme’ en onderdrukten. Ook wees Steve Brown daar de oorzaak van aan namelijk de ongekende roof en plunder praktijken van de Ultra-Rijken-Elite-Gangsters en hun VVD en PvdA Politieke-Lakeien met hun ‘Propaganda-loopjongens ‘als John van de Heuvel, Paul Vugts en hun boegbeeld in deze de zelfverklaarde Crime-deskundige ‘Cry-deskundige’ ‘Voetbal-Maffia Makelaar en politie-informant Peter R de Vries’.
U begrijpt het al.Alles wat Steve Brown ter zake had verteld was weg gecensureerd. Kennelijk om het feestelijke gebral van de twee Olie-dommen, onbenullen Johan van den Heuvel en Paul Vugts niet te verstoren en om niet de Staats- en Gemeente subsidie van AT5 in gevaar te brengen.

Opmerking: In het kader van hoor en wederhoor hebben wij dit artikel voorgelegd aan alle betrokkene.

Noot: Steve Brown mailt AT-5 ter zake Censuur:”De macht van de Olibollen‏”.
Steven Brown 27-12-2013
Aan: amullink@at5.nl
Hi Pieter,
Gezien  wat er van ‘onze’ opnames is overgebleven het volgde: De uitzending is wat mij betreft uiterst teleurstellend en bijna RIDICUUL . Waarom moet die ene kreet van mij überhaupt worden uitgezonden?   Was het soms de intentie om mij weg te zetten als een idioot?Als ik geweten had dat er slecht een ‘kreet-zin’ zou worden uitgezonden had ik niet mee gewerkt.  Maar dat reken ik jou echt niet aan.  Ik weet hoe het werkt. Ik had wel Dirk de Jong vertelt dat ik zijn werk als Criminoloog aanhaalde als verklaring voor het geweld in de Marokkaanse jongeren gemeenschap, etc. en de te verwachten toename indien er niets  maatschappelijk verandert t. a. z. van die materie. Kennelijk ben je behoorlijk terug gefloten door je eind redacteur en/of directie.  En had je eindredacteur c.s. kennelijk de Olibollen John van den Heuvel en Paul Vught zeker zwaar in zijn nek hijgen.  Als niet  zo is hoor ik het graag van je , hoe ook  zij vast een goed 2014 gewenst. De gevestigde  misdaadjournalistiek- media-maffia Corruptie-John van den Heuvel en Paul Vught   konden hun gangbare Oliebollen gebral weer hurrie op spuien  zonder een kritische noot mijnerzijds of van wie dan ook.Kennelijk is dat beetjes wat ik stelde al te bedreigd voor die types. By the way ik heb meer opleiding (https://stevenbrownsblog.wordpress.com/about/ ) genoten dan die twee Oliebollen John en Paul bij elkaar op het gebied van Recht en menskunde. ((-) Opleiding:  MBO, HBO-MW, IVABO, Propedeuse Recht Universiteit van Amsterdam.)Wij denken er nog over na om een stukje te schrijven en willen derhalve de oorspronkelijke opnames hebben zodat wij  die beelden dan zelf kunnen uitzenden en onze lezers ( 8800) het verschil kunnen beoordelen in deze.Zie : https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/12/19/at5-dozijn-knallen-steve-brown-pieter-hulst-jaar-2013-uit/

Gr, Steve