participatiesamenleving_vrijewereld-1.org_
CDA wil democratie hervormen, naar zwijgt over de Pandemie  van Politieke Corruptie in “Banana- Fraude- Nederland”.

Zelf het  Het Topje van de IJsberg niet waargenomen door Buma. (publicatie van Vrije Universiteit Amsterdam :Nederland fraudeland) 

( van onze Tweede Kamer Kroeg redactie)

Amsterdam-Noir –Woede over  de ‘Graaitafels  van de Kiezers in “Banana-fraude Nederland”  is Buma kennelijk ontgaan.
Ouderwetse Klasse justitie door de Ruling Class is wereldwijd.
Crisis? De Mega-Graaiers-Gangsters rij is eindeloos.Verschillende lezers van Wat U Zegt en Volksnieuws uit Amsterdam-Noir maken zich erg boos over de ‘dialoogtafel’ waaraan het vertrouwen van de Groningse burgers in de overheid moet worden hersteld. Die tafel kost 620.000 euro, meldt RTV Noord. Vindt u het zo veel geld waard?

CDA:  Lodewijk Asscher faalt opzettelijk aanpak van Mega- fraude van zijn Partijgenoten en zijn ‘VVD-Bankier-Gangsters’.
Net als je denkt dat het niet gekker meer kan, gaan een paar politieke kopstukken, samen met vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen, plaatsnemen aan een ‘dialoogtafel’, schrijft L. Verburg uit Geertruidenberg. “Iedereen voelt het al aankomen: er worden een paar politieke jokers ingezet om de burgers duidelijk te maken dat ze niet gaan krijgen waar ze om vragen. Maar dat had natuurlijk ook, net als in de zorg, in een ‘keukentafelgesprek’ kunnen gebeuren. Dit wordt wel een dure manier om ‘nee’ te zeggen.”

L. van der Schoot uit Hilversum maakt zich druk over het salaris van de corrupte PvdA-er Jacques Wallage en  rechtens vastgestelde  VVD  beroeps Leugenaar en Fraudeur Jan Kamminga. “En dat voor 35.000 euro voor een weekje  gebral-‘werken’! Wat is ook al weer het jaarsalaris van een minister?” Door het hoofd van deze lezer speelt vandaag één muziekje: “…Vluchten kan niet meer, vluchten van dit Graaiersland…”

Stan Dessens De kosten van de ‘Dialoog- Kassa-tafel’ worden verdeeld over de NAM- Gas- Maffia, de provincie Groningen en het ministerie van Economische Zaken voor Rijken. Is de dialoog het geld waard? Of verdwijnen deze zes ton  weer in de zoveelste  bodemloze put van de ‘Ratten in pak’? Laat hieronder uw mening achter.

CDA-leider Sybrand Buma wil onze democratie hervormen en daarmee het vertrouwen in het door en door verrotte system van de ‘Gevestigde Orde’  bij de kiezer terugbrengen. Hij denkt aan een burgerinitiatief, een gekozen burgemeester en een forse aanpassing van het kiesstelsel, maar vergeet de werkelijke oorzaak van terechte wantrouwen en dat is de Bestuurlijke Corruptie die als een Tsunami over ‘Jan met de Pet’ heen gaat.. Wij hadden meet veracht van de CDA temeer zijn fractielid Pieter Heerma recentelijk nog Asscher verweet dat hij niets aan de Grote Fraudes doet van Bestuurders en Bankier-Gangsters.

Buma doet daarvoor zaterdag voorstellen in de ‘Ja-knikker-Volkskrant’ van de ‘VVD Complot deskundige’  Lidy Nicolasen . Hij stelt onder meer voor om de Tweede Kamer te laten kiezen via een nieuw kiesstelsel. De helft van de 150 zetels zou net als nu gekozen worden via partijlijsten, de andere 75 zouden via een districtenstelsel gekozen moeten worden, zoals bijvoorbeeld ook in Duitsland gebeurt. Een dergelijk systeem heeft ook tot gevolg dat er een kiesdrempel ontstaat van 1,5 procent. Dat vergroot volgens Buma de bestuurbaarheid. Maar wat betekend dat voor de Corruptie?

Buma wil verder dat wie nu na een ruzie opstapt uit de eigen fractie (in de Kamer of in de gemeenteraad) zijn zetel in beginsel opgeeft, tenzij hij bij de verkiezingen genoeg voorkeursstemmen haalde voor een eigen zetel. Maar welke maatregelen eist hij tegen Corrupte Bestuurder en politica , die na betrapt te zijn zelfs  nog zonder enige straf de Wachtgeld uitkering in gaan om  aldaar rijkelijk te genieten van de hoge uitkering ? Voorbeelden te over : (  denk maar aan zijn criminele college Ton Hooijmaijers, die heeft al drie ton binnen gehaald aan Wachtgelden)

Andere voorstellen zijn het burgerinitiatief en de gekozen burgemeester.  Buma hoopt dat daarmee liederlijke en corrupte figuren als bijv. de VVD Burgemeester ‘Onno-Schandkanpen-Hoes’ niet meer op grond van kleffe Haagse achter kamertjes politiek kunnen worden benoemd.
Bij het burgerinitiatief moeten burgers de mogelijkheid krijgen om zelf bijvoorbeeld de ouderenopvang in hun wijk te regelen, of een sportveld aan te leggen.

Buma pleit ook voor een gekozen burgemeester. Of die door de gemeenteraad of rechtstreeks door de kiezer gekozen moet worden laat hij nog open. „Voor beide opties is wat te zeggen. Dat deba-gebralt wil ik, ook in mijn partij, op inhoud voeren. Nu wil de ene partij dit en de ander dat en er gebeurt al jaren niks”, zegt hij in de Volkskrant.