Cameil Eurlings
Gewone Ambtenaren raken bescherming kwijt en gaan op de barricaden en vinden hun collega’s de politie de’ Blauwe -hulptroepen’ op hun pad voor Rechtvaardigheid en Rechtsgelijkheid.

( van onze Tweede Kamer Kroeg redactie)

 Amsterdam-Noir- Corrupt Politiek Den Haag maakt zich op voor de toename van de Economische oorlog tegen ‘Jan met de Pet’.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=7qwroNXrN64]

De status van (de meeste) gewone ambtenaren gaat veranderen. De Tuig en Onderdrukking afdeling van de ambtenaren, te weten die van het Openbaar Klasse Justitie Ministerie en rechtspraak voor de Rijken,  Corrupte leden van Hoge Colleges van Staat, politieke ambtsdragers, leden van zelfstandige bestuursorganen, notarissen en gerechtsdeurwaarders (ergste ‘Uitzuig-Tuig’ dat er bestaat) en uiteraard de ‘Rishi-politie’.
Agent Rishi
Tenminste, als de Tweede Kamer Kroeg daar dinsdag mee instemt. Dat lijkt wel te gaan gebeuren. De positie van de  gewone ambtenaar zal dan meer lijken op die van een ‘gewone werknemer’. Ambtenaren zullen ongeveer dezelfde rechten en plichten krijgen als mensen die hun brood in de private sector verdienen en bijvoorbeeld ook dezelfde ontslagbescherming gaan genieten. Maar de ambtenarenbond AbvaKabo FNV is tegen en komt dinsdag nog met een demonstratie, een petitie en een eigen debat en dat zal totaal geen effect hebben op de criminele politieke Lakeien van de Heersende Klasse.

Corrupte Bestuurs-Gangster Top Abvakabo FNV steekt bijverdiensten in eigen zak.
Corrie van Brenk, voorzitter Abvakabo FNV, noemt de nu nog bijzondere rechtspositie voor ambtenaren nodig. „Medewerkers bij de overheid moeten beschermd blijven tegen politieke willekeur van ‘Working for The Few’ .” De nieuwe ontwikkelingen zijn volgens haar „typerend voor de anti-overheid-obsessie van politiek van de Gevestigde Orde. Aan die obsessie lijkt nu ook de rechtspositie van bepaalde ambtenaren ten prooi te vallen, die geen functie hebben in het handhaven van de ‘Staf de arme maatschappij’..” Extra wrang is dat 90% van deze getroffen ambtenaren als een stel versufte konijnen n.b. op de PvdA en VVD en CDA en D’66 hebben gestemd. Daarbij mag volgens haar „de politiek niet zomaar op eigen houtje aan de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren morrelen of ervoor zorgen dat ambtenaren gemakkelijk ontslagen kunnen worden en dus sneller afgevoerd kunnen worden naar de gevreesde PvdA  ‘Kapo Jetta Klijnsma Slaven Kampen’.” Ironisch en wrang is dat één van deze initiatief nemers in deze om de ambtenaren Status uit te kleden de PvdA ‘Arbeiders- verrader John Kerstens’ is,  die in een ander leven n.b. de voorzitter was van de FNV ( het kan verkeren).  Joop den Uyl  zou zich in zijn graf opdraaien van gewetenloze PvdA lieden als John Kerstens en Jetta Klijnsma en ‘Playboy Diederik Samsom’.

CDA-Rat-Verhagen’ en ‘Captain Gay Camiel Eurlings beloont voor hun Politieke lakeien diensten voor het Casinokapitalisme.
maxime verhagenHet plan stamt uit de Tweede Kamer Kroeg alwaar het goed toeven is en bij vertrek  Luxe Wachtgeld uitkering verzekert. Het gaat om een initiatief van D66 van ‘Kasteelheer Pechtold’ en het  CDA uit de tijd van ‘Super CDA-Rat Maxime Verhagen’ en ‘Captain Gay Camiel Eurlings’. Het ‘Straf de arme  Regeerakkoord’ van het huidige ‘Rechts-Links kabinet’ sluit erop aan. Eddy van Hijum van het CDA stond aan de wieg van de plannen, die in 2010 werden gepresenteerd. Gelijke behandeling, gemakkelijker overstappen tussen overheid en marktsector, meer flexibiliteit, minder bureaucratie, dat zijn volgens van Hijum belangrijke voordelen (kuch). En hoewel de wijzigingen volgens cijfers uit 2011 veel gaan kosten
(eenmalig tussen de 56 en 198 miljoen), zouden ze ook een besparing opleveren (tussen de 7 en 24 miljoen per jaar).

Van Hijum vindt dat Abvakabo FNV overdrijft in de kritiek. „De ambtenaar wordt echt niet vogelvrij zoals de rest van het gewone Klootjesvolk.” De ontslagbescherming is voor werknemers in Nederland ook al goed, zegt hij, alleen kunnen ambtenaren nu nog tegen van alles blijven procederen. En dat de bonden formeel instemmingsrecht zouden krijgen met een wet „zou staatsrechtelijk heel bijzonder zijn”, aldus Van Hijum.

Anti-overheid-obsessie van bepaalde elite- politiek ,behalve als het gaat om Bonussen van de Bankier-Gangsters en Luxe Wachtgelden voor de Bestuur-Gangsters” Status apart voor de Onderdrukking ambtenaren
De regels van het private arbeidsrecht gaan niet voor het hele ambtenarencorps gelden, er blijven uitzonderingen voor dat deel dat Jan met de Pet onder de duim moet houden en uitbuiten: militaire ambtenaren, ambtenaren in openbaar ministerie en rechtspraak, leden van Hoge Colleges van Staat, politieke ambtsdragers, leden van zelfstandige bestuursorganen, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Ook agenten worden uitgezonderd en als een extra voorstel daartoe dinsdag wordt aangenomen, ook het burgerlijk personeel van politie en Defensie.
De veranderingen zouden in 2017 hun beslag moeten krijgen.