PvdA en VVD ‘Wachtgeld–profiteurs’ en de Bankiers en Bestuur-Gangsters vrijgesteld van alle sollicitatie plichten en Wetboek van Strafrecht

( van onze Dolgedraaide PvdA en VVD-Bestuur-gangster redactie)

Amsterdam-Noir- De VVD en PvdA weigeren kennis te nemen van het Rapport ‘Working for the Few’
Sjoerd PottersEn waarom horen wij van de PvdA en hun bazen de ‘VVD-Misdaadgroep’ geen piep over de miljarden aan Goud dat van het Nederlandse Volk is gejat? Ook horen wij geen piep  van de PvdA en de VVD in dit verband over het feit dat Werelds rijken $524 miljard rijker zijn geworden in 2013.
Is wel begrijpelijk van hun kant, want in het licht van het voorgaande wordt deze Bijstandsgerechtigden discussie niet alleen Crimineel, maar ook nog eens ronduit debiel.

Gemeenten moeten nog  beter hun onmenselijke best doen om met harde hand de hongerende bijstandsgerechtigden in de seizoensarbeid aan de slag gaan of anders gedwongen worden om de schoenen te poetsen van de elite en hun politieke lakeien de PvdA en de VVD. Het ‘Recht-Links-kabinet’ moet ervoor zorgen dat ze de rijkssubsidie die ze hiervoor krijgen goed besteden. Ook moet het kabinet ervoor zorgen dat er geen belemmerde regels zijn voor bijstandsgerechtigden om onderbetaalde en toekomstloze seizoenswerk te accepteren en dat zij gedwongen worden te stoppen met roken. M.a.w. de bestaande ‘PvdA Kapo Jetta Slaven kampen’ moeten worden uitgebreid naar o.a. de Kassen.

Liberale Vrije Markwerking is ‘Stalin- Communisme’ voor de Ultra-Rijken en hun Politieke Lakeien.
John KerstensDe ‘VVD-Misdaadgroep’ en één van hun ‘PvdA-Hoertje John Kerstens’ ( zonder gedegen opleiding na reactie van Kerstens wordt geen opleiding gewijzigd in afgestudeerd jurist zie noot)) drongen hier woensdagavond via moties tegen de mensenrechten op aan in een Kamerdebat-gebral met staatssecretaris  ‘Kapo Jetta Klijnsma’ van asociale Zaken. Ook PVV van de “Blonde Dood Geert” en D66 van ‘Kasteelheer Pechtold’ willen dat bijstandsgerechtigden harder achter de broek (hebben zij dan nog een broek aan hun lijf?) gezeten worden om seizoensarbeid te verrichten. SP en GroenLinks vonden dat er een te negatief beeld werd neergezet van mensen met bijstand. SP-Kamerlid Sadet Karabulut sprak van „stemmingmakerij”. Wij stellen hier vast dat als het hoogste recht het zogenaamde Natuurecht (ethiek) hier in ‘Banana-Fraude Nederland ‘van kracht zou zijn die kliek van de PvdA en de VVD en D’66 en de PVV per direct voor het Tribunal criminel extraordinaire zouden moeten verschijnen.

Jetta Klijnsma‘PvdA Kapo Klijnsma’ gaat met de gemeenten praten, maar wees er op dat die zelf verantwoordelijk zijn voor het aan de slag helpen van bijstandsgerechtigden. Als (zeldzame moedige menselijke )wethouders er een potje van maken moeten ze door hun gemeenteraden ter verantwoording worden geroepen, bralde  de PvdA NSB-staatssecretaris. Een motie van de PVV-Bruinhemden om gemeenten zo nodig te korten, werd door Klijnsma ontraden. Kijk dat hebben de ‘PPV-Tokkies’ nog niet door dat hun PPV-Bruinhemden nog onmenselijker zijn dat de Inktzwarte PvdA.

Meneer Asscher schaamt u zich niet voor uw asociaal Inktzwart-bijstandsbeleid? Nee, dus.

Het debat-gebral vond plaats naar aanleiding van een stemmingmakerij ‘heksenjacht-bericht’ in zogenaamde Christelijke en beschaafde Trouw dat bijstandsgerechtigden nauwelijks worden ingezet bij seizoensarbeid. In bijvoorbeeld de glastuinbouw zijn vooral werknemers uit Oost-Europa aan de slag, omdat het werk uitzichtloos en toekomstloos is.

‘Kapo Klijnsma’ is met Minister Lodewijk Asscher aka de “VVD-Chiwawa” aan het uitzoeken hoeveel Oost-Europeanen in de tuinbouw actief zijn en in hoeverre er sprake is van verdringing van Nederlandse werkzoekenden. Ze wees er overigens op dat niet iedereen zomaar geschikt is om dit werk te doen. Het is fysiek zwaar en vereist de nodige motivatie. Klijnsma meldde dat circa 30 procent van de bijstandsgerechtigden is vrijgesteld van sollicitatieplicht. Pieter Omtzigt van het  CDA wees Asscher er nog moedig weer op dat hij niets doet tegen de grote Fraudes van VVD-Bankier en PvdA/  VVD-Bestuur-Gangsters’.

Kiezer wil ‘Roof de arme scheel kabinet’ niet terug. CDA: Asscher faalt opzettelijk aanpak van Mega- fraude van zijn Partijgenoten en zijn ‘VVD-Bankier-Gangsters’.
Hoe het ook zij  de ‘VVD-Misdaadgroep’ lacht zich helemaal slap, want nog wat langer ‘samenwerking’ en er bestaat geen PvdA meer. Dat laatste zal dan wel voor een aanzienlijke ‘Graai maar raak bezuiniging’ gaan zorgen en dat de vrouwelijke partij van de Arbeid leden niet langer meer worden belaagd door ‘Playboy Diederik Samsom’ en dat is tenminste positief.

Stem PvdA en VVD voor meer leegstand, honger, werkloosheid, huisuitzettingen en zelfmoorden, maar voor Vrij en straffeloos plunderen door Bankier en Bestuur-Gangsters

Noot
John Kerstens twitter

Opmerking:Wij hebben dit artikel in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan alle betrokken politieke criminele Lakeien van de Elite in deze (j.kerstens@tweedekamer.nl, cie.szw@tweedekamer.nl, e.dijkgraaf@tweedekamer.nl, j.vklaveren@tweedekamer.nl, skarabulut@sp.nl, n.klein@tweedekamer.nl, w.koolmees@tweedekamer.nl, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, a.schut@tweedekamer.nl, l.voortman@tweedekamer.nl, s.potters@tweedekamer.nl)