De stem van het volk
Liberale Vrije Markwerking is ‘Stalin- Communisme’ voor de Ultra-Rijken en hun Politieke Lakeien.

PvdA eerlijk delen:85 rijkste mensen even vermogend als armste helft van wereldbevolking. Spreek Grieks, Nederlands of sterf.

Amsterdam-Noir- Het Chinese Onrechtsysteem wordt ingevoerd door de VVD en PvdA in Banana-Fraude-Nederland.
De “Snake Mark Rutte” is berentrots om het resultaat van de Vrije marktwerking: de rijkste 1 procent van de wereld bezit gezamenlijk 110 triljoen dollar en daarmee kan in een klap de ‘Jan met de Pet Crisis’ wereldwijd worden opgelost zonder ook maar een cent te bezuinigen.
85 allerrijkste mensen ter wereld bezitten bij elkaar even veel geld als de 3,5 miljard armste hongerende mensen en controleren achter de schermen ook nog de Drugs en Wapenhandel.  ( Zie o.a. Witwassen en Smokkelroutes, auteur Steve Brown een studie van de CIA en DEA en hun bazen de Elite-Gangsters en Steve Brown in Gangsta’s Paradise. )

Geen VVD-Snelrecht van ‘Fred-Syfilis-Teeven’ voor de Ultra-Rijken Elite-gangsters.

Dat blijkt uit een nieuw rapport van Oxfam Novib.
Kijk, stelt de D66′ Kasteelheer Alexander Pechtold‘ dat is nou het resultaat van goed D66 onderwijs en vertrok daarna direct over de ophaalbrug achter de grachtengordel te Amsterdam-Noir.

Dutch-Volksgerichtshof draait nu op Volle Toeren in “Banana-Fraude-Nederland”. Geen eten voor Hongerende arbeiderskinderen.
De organisatie voor ontwikkelingssamenwerking waarschuwt de ‘VVD-Misdaadgroep’ en hun ‘PvdA-Hoertjes’ dat de kloof tussen arm en rijk in de wereld steeds groter is geworden door een soort  criminele machtsovername van Rijke Gangster-Elites, die het politieke proces naar zich toe hebben getrokken met hun lakeien als Rutte en Asscher en regels van het economische Neo Liberale systeem in hun voordeel gebruiken  waardoor o.a. ook al hun misdaden niet te vervolgen.

Ethnic cleansing tussen 2 procent Ultra-Rijken en 98% bezit en machtelozen.
Legenist-ster
Oxfam Novib presenteerde het rapport ‘Working for the Few’ tijdens het ‘World Economics Forum’ vandaag in Davos.

Het zoveelste Gezin met drie jonge kinderen op straat gezet na maandenlange huurschuld buiten hun schuld.
De organisatie is bezorgd over de ‘extreme mate’ van financiële ongelijkheid die er momenteel heerst. Gevreesd wordt dat de politieke stabiliteit erdoor in gevaar komt en sociale problemen verder op de spits gedreven worden zoals nu de ‘VVD-Misdaadgroep’ met zijn ‘PvdA-Hoertjes’ dagelijks doen. Dat laatste zal weer leiden tot andere ongelijke verhoudingen, zoals die tussen mannen en vrouwen. In het rapport worden nog andere nadelen van financiële ongelijkheid genoemd; volgens Oxfam is het niet alleen moreel onaanvaardbaar, maar heeft het bijvoorbeeld ook een negatief effect op economische groei. En dat het ‘terugdringen’ van armoede niet heeft voorkomend dat  honger nu zelfs al onder arbeiderskinderen in Nederland heerst.

Van generatie op generatie
gaat het plunderen roven met de wet in de hand maar door ‘Ratten in pak’.
Als er niets verandert, zijn de effecten niet meer terug te draaien, meent Oxfam, en zal er een ‘kansenovername’ komen, waarbij alleen de kinderen van de allerrijksten Elite-Gangsters profiteren van belastingvoordelen, de beste opleidingen en gezondheidszorg. Dat veroorzaakt een zichzelf versterkende vicieuze cirkel van voordelen die van generatie op generatie worden doorgegeven.

Liberale Vrije Markwerking is ‘Stalin- Communisme’ voor de Ultra-Rijken.
Enkele cijfers: de rijkste 1 procent van de wereld bezit gezamenlijk 110 triljoen dollar, wat 65 keer zoveel is als de armste helft van de wereldbevolking heeft. Waarom die vermogens niet voor bijv. 95 % procent middels wetgeving niet in beslag wordt genomen moge u duidelijk zijn. De betreffen politici aan de macht waaronder Rutte en Asscher zijn de politiek Lakeien (NSB’er genoemd in andere tijden) van deze aarts, criminele 1 procent.

De armste helft van de wereldbevolking heeft in totaal even veel geld als de rijkste 85 mensen ter wereld. In totaal leven zeven op de tien mensen in een land waar de financiële ongelijkheid de laatste 30 jaar is toegenomen met het zogenaamde Liberale Vrije Marktwerking model. Men kan feitelijk stellen dat de Vrije Markwerking  het Ultieme Stalin-Communisme is voor één procent Ultra Rijken en hun politieke Lakeien.

Goede voorbeelden
zijn een Farce in het rapport. Het Westen is na de Tweede Wereld oorlog veranderd in een “Straf de Arme Maatschappij”.
Maar deze gevaarlijke trend kan een  halt toe worden geroepen, zo is ook te lezen: ‘Het goede nieuws is dat er duidelijke succesvolle voorbeelden zijn; van zowel vroeger als nu (kuch). In de Verenigde Staten en Europa is de drie decennia na de Tweede Wereldoorlog de ongelijkheid verminderd, terwijl de welvaart juist toenam. Van dat laatste ‘feit’ merken de Radeloze en machtelozen in het Westen weinig, die zitten inmiddels in een “Kapo Jetta Slaven-werkkamp” en gaan uit eten bij de Voedselbank en hun kinderen gaan met een lege maag naar bed, al dan niet in een Homeless shelter.

In Latijns-Amerika is de ongelijkheid de afgelopen tien jaar duidelijk afgenomen door een progressiever belastingstelsel, sociale bescherming en fatsoenlijk werk en die Staten zijn inmiddels letterlijk verworden tot Killing Fields voor de armen.’ 
 De politieke lakeien van de Ultra-Rijken Elite-Gangsters
 ’Premier Snake Rutte’ en Ministers ‘Onbenul Dijsselbloem’ van Financiën voor de Rijken en de ‘Koninklijke Hofnar Lilianne Ploumen’  van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking reizen deze week naar het World Economic Forum in het Zwitserse Davos en zullen zich daar al brallend tegoed doen aan  o.a. de gebruikelijke Call Girls, chandknapen, champagne, cocaïne en kaviaar.